Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Английска лексика -

 

Самоучител по английски език: Английска лексика (English Lexis)

--------------

Лексика (Lexis) е пълният речников запас от думи и фрази на езика, включително и всички форми, които имат лексикално значение или граматически смисъл или т.н. lexicon. Лексиката е част от лингвистиката (linguistics), и като дума произлиза от гръцкото λέξις - lexis - "дума" и включва:

 • - лексикология
 • - семасиология
 • - ономасиология
 • - словобразуване
 • - жаргон
 • - сленг
 • - стилистика
 • - синоними
 • - антоними
 • - хипоними
 • - омоними
 • - омографи
 • - омофони
 • - пароними. 
 

Съдържание:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: