Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 март 2015

Английски предлози за промяна на падеж | dLambow

Английски предлози за промяна на падеж (English prepositions to change the cases)

 

Използване на английски предлози

Редица английски предлози (English prepositions) могат да се разглеждат не само като самостоятелни думи, имащи собствено значение, но те често стават част от глагола или съществителното в английското изречение, като по този начин значително променят техния смисъл.

Английски предлози за промяна на падеж
Използване на английски предлози
Използване на предлози за промяна на падеж.

С различни предлози се постигат различни падежи в английски език. Ето някои от тях:

Родителен падеж (кого, какво).

  • He is a fan of rock music. - Той е фен на рок музиката.
 

Дателен падеж (на кого, на какво).

  • We had a great time thanks to you. - Ние добре прекарахме времето си благодарение на тебе.
 

Творителен падеж (с кого, с какво).

  • Try to open this box with these tools. - Опитай да отвориш тази кутия с тези инструменти.
 

Предложен падеж (за кого, за какво).

  • I've thought about your proposal. - Аз мислих за вашето предложение.

Разбира се, могат да се посочат и редица други примери за английски предлози, с чиято помощ се постига промяна на падеж (English prepositions to change the cases). Такива намират широко приложение в английски език.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: