Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 декември 2014

Кои са дните от седмицата? | dLambow


Дните от седмицата на английски език (Weekdays in English)


Monday
(Mo - Mon)
['mʌndeɪ]
Moon
понеделник
violet
Tuesday
(Tu - Tue)
[tju͟ːzde]
Mars
вторник
red
Wednesday
(We - Wed)
['wenzdeɪ]
Mercury
сряда
orange
Thursday
(Th - Thu)
['θɜːzdeɪ]
Jupiter
четвъртък
royal
blue
Friday
(Fr - Fri)
['fraɪdeɪ]
Venus
петък
green
Saturday
(Sa - Sat)
['sætədeɪ]
Saturn
събота
black
Sunday
(Su - Sun)
['sʌndeɪ]
Sun
неделя
gold
yellow
Таблица на дните от седмицата
(The days of the week)

--------------------------------------------------
Както следва:
 • Как се пишат;
 • Как се съкращават (с 2 и 3 букви);
 • Как се произнасят;
 • Съответстваща планета;
 • Превод на български език;
 • Съответстващ цвят

Откъде идват имената на дните от седмицата? 

 

Защо съвременната седмица е от 7 дни? 

Известно е, че 7-дневната версия на седмицата не е единствената, има препратки към 3, 5, 8 (римски „осем дни“, в които дните са „номерирани“ с букви от А до Н, където H е пазарният ден), 9 (при келтите), 10 (древноегипетски десетилетия), 14 дни (по-точно 14 нощи при древните германи) и т.н. 

Историческите източници датират първото споменаване на седемдневната седмица от периода на Древен Вавилон (около 2 хиляди години пр. н. е.), откъдето тази традиция се предава на евреите, гърците, римляните и, разбира се, на арабите. Еврейският историк Йосиф Флавий още през 1 век сл. Хр. пише: 

„Няма нито един град, гръцки или варварски, и нито един народ, до който да не се разпространи нашият обичай да се въздържаме от работа на седмия ден." Смята се, че Индия също е приела 7-дневния период от Вавилон. 

А ето тук една съвременна характеристика на дните от седмицата...

 

Начало на английската седмица

Знаете ли, че неделята се счита за първия ден от седмицата в Англия. Има няколко версии защо седмицата в английския език започва в неделя. Едната от тях казва, че според християнския календар, базиран на Библията, неделята се считала за първи ден от седмицата. 

Но има и друга версия: британците вярват, че понеделник е труден и нещастен ден, поради което не си струва да се започва седмицата от този ден.  В Съединените щати и Канада неделята се счита за първи ден от седмицата. Седмицата им започва с почивен ден.

Weekdays in English
Дните от английската седмица
 
Но в международен план трябва да знаем, че според международния стандарт ISO 8601 понеделник е първият ден от седмицата. Следват вторник, сряда, четвъртък, петък и събота. Неделя е 7-ми и последен ден от седмицата.
 

Имената на дните от седмицата на английски (с транскрипция)?

 Как се пишат дните от седмицата и какво е произношението им на английски, с транскрипция, дадена в квадратни скоби и с превод на български език:
 • Monday - ['mʌndeɪ] - понеделник
 • Tuesday - [tju͟ːzde] - вторник
 • Wednes­day - ['wenzdeɪ] - сряда
 • Thursday - ['θɜːzdeɪ] - четвъртък
 • Friday - ['fraɪdeɪ] - петък
 • Saturday - ['sætədeɪ] - събота
 • Sunday - ['sʌndeɪ] - неделя
Съкратено изписване на дните от седмицата на английски.

На английски език има две версии за съкращение на дните от седмицата. 

 1. Първият вариант е двубуквен, използван в календарите. 
 2. Вторият е трибуквен - при изписване на дати в текст. 

Ето двата варианта:

 • Monday - Mo - Mon
 • Tuesday - Tu - Tue
 • Wednesday - We - Wed
 • Thursday - Th - Thu
 • Friday - Fr - Fri
 • Saturday - Sa - Sat
 • Sunday - Su - Sun


Други английски понятия, свързани с дните от седмицата

 • weekend  —  [ ˌwiːkˈend ]  —  почивни дни
 • week  —  [ wiːk ]  —  седмица
 • workday  —  [ ˈwɜːkdeɪ ]  —  работен ден
 • holiday  —  [ ˈhɒlədeɪ ]  —  празник
 • on Friday  —  [ ɒn ˈfraɪdeɪ ]  —  в петък
 • daily  —  [ ˈdeɪli ]  —  ежедневно
 • weekly  —  [ ˈwiːkli ]  —  ежеседмично

 

За дните в седмицата на английски език е важно да знаете:

 • Главна буква за дните от седмицата
Винаги се пишат с главна буква и без членуване (Под влияние на чужди езици, най-вече на английския, названията на дните на седмицата и в български езис често се изписват с главна буква, но това е неправилно според българския правопис).
 • Дата с деня от седмицата
Когато пишете дата, името на деня от седмицата е на първо място. Например - Mon, 19 Mar 2019 (понеделник, 19 март 2019 г.).
 • Предлози с дните от седмицата
Най-често се използват следните предлози: on, this, every other, next, by, before, every, last.
 • Съкращение на окончанието
В устната реч окончанието [eɪ] често се съкращава до [ɪ]. В този случай, например, понеделник ще се произнася като ['mʌndɪ]. 

 

Значението на дните от седмицата

 

Откъде идват имената на дните от седмицата? 

Англосаксонците свързват произхода на всеки ден от седмицата с наименованието на планетите и имената на богове:

 • Понеделник (Monday) идва от английската дума Moon – „луна“.
 • Вторник (Tuesday) - от името на сина на Один, бога на войната, Туи (Tui).
 • Сряда (Thursday) - от името на върховния бог на викингите Один (Woden).
 • Четвъртък (Thursday) -  получава името си от друг син на Один, богът на гръмотевиците Тор (Thor).
 • Петък (Friday) - идва от името на богинята на плодородието Фрея (Freya).
 • Почивни дни - от имената на звездите и планетите.
 • Събота (Saturday) - от Сатурн (Saturn).
 • Неделя (Sunday) - от Слънцето (Sun). 
Това е основното значение на дните от седмицата, но се срещат и различни вариации. Ето повече подробности за техния произход... 

Дни на седмицата и планети

Day Planet
Monday Moon
Tuesday Mars
Wednesday        
Mercury
Thursday Jupiter
Friday Venus
Saturday Saturn
Sunday Sun

Дни на седмицата на латински, испански, френски, италиански езици:

Day
Latin Spanish French Italian
Monday
Dies Lunae lunes lundi lunedi
Tuesday
Dies Martis martes mardi martedi
Wednesday  

Dies Mercurii    
miércoles   
mercredi mercoledì
Thursday
Dies Jovis jueves jeudi giovedi
Friday
Dies Veneris viernes vendredi venerdì
Saturday
Dies Saturni sábado samedi sabato
Sunday
Dies Solis domingo dimanche   
domenica
 

Дни на седмицата и цветовете:

Monday — Понеделник — violet — виолетов
Tuesday — Вторник — red — червен
Wednesday — Сряда—orange — оранжев
Thursday—Четвъртък—royal blue — кралско син
Friday — Петък — green — зелен
Saturday — Събота — black — черен
Sunday — Неделя  — gold yellow — златно жълто

Старите имена на дните от седмицата

 

Гръцки богове

Първоначалният ред на дните между 1-ви и 3-ти век е бил:

 1. - Луна — Moon,
 2. - Арес — Ares,
 3. - Хермес — Hermes,
 4. - Зевс — Zeus,
 5. - Афродита — Aphrodite,
 6. - Кроно — Cronos,
 7. - Слънце — Sun.

Те са кръстени на небесните тела, които управляват първия светъл час на всеки ден, според елинистическата астрология. От Гърция имената на планетарните седмици преминават към римляните, от латински към други езици на Южна и Западна Европа и към други езици, повлияни по-късно от тях.

Римски богове

Защо римляните са нарекли дните в седмицата според имената на своите богове за планетите? Защото са видели връзка между своите богове и променящото се лице на нощното небе. Тези, които са можели да виждат на небето всяка вечер, са:

 • - Меркурий,
 • - Венера,
 • - Марс,
 • - Юпитер,
 • - Сатурн. 

Тези пет планети плюс:

 • - луната,
 • - слънцето 

са седемте най-големи астрономически тела, така че било естествено да се използват за имена на дните при седемдневната седмица.


Произход за имената на дните от седмицата

Понеделник

Лесно да се види откъде произлиза и името на този делничен ден. Понеделник е лунният ден – dies Lunae на латински, става Mon(an)dæg на староанглийски.

Вторник

Докато повечето английски дни запазват своите асоциации с римските богове, някои са заменени с имената на еквивалентните германски богове, тъй като английският е германски език. Вторник е кръстен на римския бог на войната Марс, така че на латински е известен като dies Martis. Въпреки това, германският бог на войната е известен като Тиу (Tiu) и английският ден от седмицата произлиза от името на този германски бог, първоначално известен като Tiwsday, а след това и като Tuesday.

Сряда

По същия начин германският еквивалент на римския бог Меркурий беше също толкова бързият Woden. И така този ден, който на латински е dies Mercurii, става ден на Woden на старогермански, в крайна сметка се превръща в Wednesday на английски.

Четвъртък

Юпитер (Jupiter), известен още като Jove, е върховният римски бог и покровител на римската държава. Той е богът, създател на гръмотевиците и светкавиците. Thor е скандинавският бог на гръмотевиците, често показван да се вози по небето в колесница. И именно от този скандинавски бог произлиза латинското dies Jovis (ден на Юпитер), който става ден на Thor и накрая Thursday.

Петък

Венера е римската богиня на любовта и красотата, а на латински нейният ден е известен като dies Veneris. Английското име за деня на Венера получаваме от Frigg, скандинавската богиня на любовта и небето, и вероятно Fria (Фрия), тевтонската богиня на любовта и красотата. На германски имаме Frije-dagaz, по-късно става Friday на английски.

Събота

Сатурн (Saturn) е римският бог на земеделието, известен в Древна Гърция като Кронос (Cronos). На латински имаме dies Saturni и не е трудно да се види, че събота днес (Saturday) е ден на Сатурн (Saturn’s day).

Неделя

Неделята е кръстена на слънцето – dies Solis – ден на слънцето (sun) на латински и по-късно Sunnon-dagaz на старогермански. Лесно е да се види откъде идва английската дума Sunday.


Английски стихотворения за дните от седмицата

В Англия, често дните от седмицата се учат с помощта на стихотворения и песнички. Ето три от най-популярните стихотворения за дните на седмицата, дадени с транскрипция (изговарянето) и с превод на български език.


Стихотворение 001:

 • We dance on Sunday, - [ wiː dɑːns ɒn ˈsʌndeɪ, ] - Ние танцуваме в неделя,
 • We work on Monday, - [ wiː wɜːk ɒn ˈmʌndeɪ, ] - Работим в понеделник,
 • We read on Tuesday, - [ wiː riːd ɒn ˈtjuːzdeɪ, ] - Четем във вторник,
 • We write on Wednesday, - [ wiː raɪt ɒn ˈwɛnzdeɪ, ] - Пишем в сряда,
 • We count on Thursday, - [ wiː kaʊnt ɒn ˈθɜːzdeɪ, ] - Разчитаме в четвъртък,
 • We speak on Friday, - [ wiː spiːk ɒn ˈfraɪdeɪ, ] - Говорим в петък,
 • And we play on Saturday. - [ ænd wiː pleɪ ɒn ˈsætədeɪ. ] - И ние играем в събота.

 

Стихотворение 002:               

 • Monday — run day. - [ ˈmʌndeɪ — rʌn deɪ. ] - Понеделник — ден за бягане.
 • Tuesday — news day. - [ ˈtjuːzdeɪ — njuːz deɪ. ] - вторник - ден на новините.
 • Wednesday — friends day. - [ ˈwɛnzdeɪ — frɛndz deɪ. ] - сряда - ден на приятелите.
 • Thursday — bears day. - [ ˈθɜːzdeɪ — beəz deɪ. ] - четвъртък - ден на мечките.
 • Friday — my day. - [ ˈfraɪdeɪ — maɪ deɪ. ] - петък - моят ден.
 • Saturday — flatter day. - [ ˈsætədeɪ — ˈflætə deɪ. ] - Събота - по-плосък ден.
 • Sunday — fun day! - [ ˈsʌndeɪ — fʌn deɪ! ] - Неделя - весел ден!

 

Стихотворение 003:

 • Sunday, Monday, Tuesday too. - [ ˈsʌndeɪ, ˈmʌndeɪ, ˈtjuːzdeɪ tuː. ] - Неделя, понеделник, вторник също.
 • Wednesday, Thursday just for you. - [ ˈwɛnzdeɪ, ˈθɜːzdeɪ ʤʌst fɔː juː. ] - Сряда, четвъртък само за вас.
 • Friday, Saturday that's the end. - [ ˈfraɪdeɪ, ˈsætədeɪ ðæts ði ɛnd. ] - Петък, събота, това е краят.
 • Now let's say those days again! - [ naʊ lɛts seɪ ðəʊz deɪz əˈgɛn! ] - Сега да кажем отново тези дни!
 • Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, - [ ˈsʌndeɪ, ˈmʌndeɪ, ˈtjuːzdeɪ, ˈwɛnzdeɪ, ] - неделя, понеделник, вторник, сряда,
 • Thursday, Friday, Saturday! - [ ˈθɜːzdeɪ, ˈfraɪdeɪ, ˈsætədeɪ! ] - четвъртък, петък, събота!


Няколко характерни английски изречения, съдържащи дни от седмицата

 • I sleep a lot on Monday. — [ aɪ sliːp ə lɒt ɒn ˈmʌndeɪ. ] — В понеделник спя много.
 • I go to the beach on Tuesday. — [ aɪ gəʊ tuː ðə biːʧ ɒn ˈtjuːzdeɪ. ] — Отивам на плаж във вторник.
 • I meet my friends on Wednesday. — [ aɪ miːt maɪ frɛndz ɒn ˈwɛnzdeɪ. ] — Срещам се с приятели в сряда.
 • I go to the restaurant on Thursday. — [ aɪ gəʊ tuː ðə ˈrɛstrɒnt ɒn ˈθɜːzdeɪ. ] — Отивам в ресторанта в четвъртък.
 • I go fishing on Friday. — [ aɪ gəʊ ˈfɪʃɪŋ ɒn ˈfraɪdeɪ. ] — В петък отивам на риболов.
 • I go for a walk on Saturday. — [ aɪ gəʊ fɔːr ə wɔːk ɒn ˈsætədeɪ. ] — В събота излизам на разходка.
 • I read a magazine on Sunday. — [ aɪ riːd ə ˌmægəˈziːn ɒn ˈsʌndeɪ. ] — Четох списание в неделя.
 • I talk to my friends on Monday. — [ aɪ tɔːk tuː maɪ frɛndz ɒn ˈmʌndeɪ. ] — Говоря с приятели в понеделник.
 • I do the housework on Tuesday. — [ aɪ duː ðə ˈhaʊswɜːk ɒn ˈtjuːzdeɪ. ] — Аз върша домакинската работа във вторник.
 • I work out at a gym on Wednesday. — [ aɪ wɜːk aʊt æt ə ʤɪm ɒn ˈwɛnzdeɪ. ] — Тренирам във фитнеса в сряда.
 • I watch a movie on Thursday. — [ aɪ wɒʧ ə ˈmuːvi ɒn ˈθɜːzdeɪ. ] — Гледам филм в четвъртък.
 • I cook soup on Friday. — [ aɪ kʊk suːp ɒn ˈfraɪdeɪ. ] — В петък готвя супа.
 • I relax on Saturday. — [ aɪ rɪˈlæks ɒn ˈsætədeɪ. ] — В събота се отпускам.
 • I study English on Sunday. — [ aɪ ˈstʌdi ˈɪŋglɪʃ ɒn ˈsʌndeɪ. ] — Уча английски в неделя.


Други примери за собствени съществителни имана в английски език

----------------

17 коментара:

 1. Дните от седмицата на английски език (English days of week).
  В Англия, в англоезичните страни, както и в преобладаващата част от останалите страни по света, се използва седемдневна седмица, както следва:
  English weekdays:
  Monday - понеделник
  Tuesday - вторник
  Wednesday - сряда
  Thursday - четвъртък
  Friday - етък
  Saturday - събота
  Sunday - неделя.

  ОтговорИзтриване
 2. Наименованията на дните в седмицата не са специално специално номерирани, тъй като в Англия, САЩ, Канада и много други страни, първия ден на седмицата е не понеделник, както ние сме свикнали, а неделя. Т.е. седмицата започва с почивния ден и също завършва с почивен. При това положение, дните от понеделник до петък остават "работни дни" (workday или weekday).

  ОтговорИзтриване
 3. Други думи, отнасящи се за време (Other time-related words).
  now - сега
  then - после
  immediately или straight away - незабавно, веднага
  soon - скоро
  earlier - по-рано
  later - по-късно
  Frequency - честота
  never - никога
  rarely - рядко
  occasionally - от време на време, понякога, случайно
  sometimes - понякога
  often или frequently - често
  usually или normally - обикновено
  always - винаги
  every day или daily - всеки ден или ежедневно
  every week или weekly - всяка седмица или ежеседмично
  every month или monthly - всеки месец или ежемесечно
  every year или yearly - всяка година или ежегодно

  ОтговорИзтриване
 4. Особености на английския календар е, че наименованията на дните от седмицата в английски език се отнасят към собствените имена, поради което винаги се пишат с главна буква, даже и когато се съкращават - BTW, това правило важи и за английските месеци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Често в английски език се ползва съкратена форма за изписване на дните от седмицата, като за целта просто се вземат първите две букви от думата. По-рядко се използва една буква (първата буква от думата - в календари) или трибуквени съкращения, като Mon., Tue., Wed. (в състава на датите или в текстове). Ето примери:
   Mon, 18 Nov 2012
   Fri, 07 Jan 2006

   Изтриване
  2. Наименованията на дните от седмицата в английски език (както и в немски език) произлизат от наименованията на астрономически обекти и съответстващите им древноримски и древноскандинавски богове:
   Sunday - ден на Слънцето,
   Monday - ден на Луната,
   Tuesday - ден на Марс,
   Wednesday - ден на Меркурий,
   Thursday - ден на Юпитер,
   Friday - ден на Венера,
   Saturday - ден на Сатурн.

   Изтриване
  3. Една особеност на английския календар е, че дните в седмицата са към собствените имена и като такива, винаги се пишат с главна буква. Даже в случай на ползване на съкратена форма. Това правило се отнася и за английските месеци.

   Изтриване
 5. Известно е, че дните в седмицата на английски език, се пишат с главни букви и с използването на предлози, като on, till, by, from. Ето някои примери:
  - They are staying with us till Saturday.
  - I'll be on holiday from Tuesday.
  - Will you finish the presentaion by Wednesday?
  - I'm starting work on Monday.

  ОтговорИзтриване
 6. В различните страни по света (Англия, Канада, САЩ), дните от седмицата са едни и същи, но тяхната поредност е различна. В посочените страни, първия ден от седмицата не е понеделник, а неделя. С други думи, седмицата започва с почивен ден и завършва на почивен ден.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. English days of week - дните от седмицата на английски се разделят на два вида:
   - почивни дни в седмицата, които по цял свят са събота и неделя и имат специалното наименование "weekend" - край на седмицата, което се е наложило даже и у нас.
   - работни дни от седмицата, от понеделник до петък, които са "workdays" или "weekdays".

   Изтриване
 7. В съкратената форма за дните от седмицата, в английски език е прието да се вземат първите две букви, за разлика от нашите съкащения, където пишем по две съгласни или други начини. По-рядко се използва и само първата буква - само в календарите. Също има и трибуквено съкращение - Mon., Tue., Wed. - в състава на дати или в текст. Примери:
  Mon, 23 Nov 2009
  Fri, 01 Jan 2010

  ОтговорИзтриване
 8. Примери за употреба на дните от седмицата в разговорната английска реч:
  I like Saturday. - Аз харесвам събота.
  we will celebrate Christmas on Thursday. Ние ще празнуваме Рождество в четвъртък.
  closed on Sundays. - Затворено в неделите.

  ОтговорИзтриване
 9. Как да запомним английските дни от седмицата? Като ги сравняваме с числителни: Monday - mono - единичен - първи; Tuesday - two - две - втори; Friday - five - пети; Saturday - six - шести; Sunday - seven - седми.

  ОтговорИзтриване
 10. Много добре е написано описанието на дните.Страхотна работа!☺️

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: