Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 февруари 2024

Информативно писане в копирайтинга | dLambow

(Informative copywriting) -

Какво е информативно писане (Informative Writing) и как се използва в копирайтинга (с примери)?


Какво е информативно писане?

Информативното писане (Informative Writing) е начин да направите текста си по-информативен и лесен за разбиране е да разделите текста си на по-малки части. Използвайте заглавия, подзаглавия, водещи символи, списъци или цитати, за да организирате информацията си и да подчертаете ключовите си точки. Можете също да използвате изображения, видеоклипове, диаграми или графики, за да илюстрирате вашите данни или примери.

Информативно писане в копирайтинга
Информативно писане в копирайтинга (Informative copywriting)

Същност на информативното писане


Определение

Информативното писане е жанр в копирайтинга (Informative copywriting), фокусиран върху предоставянето на точна, ясна и организирана информация на читателите. То има за цел да образова, осведоми и ангажира аудиторията по дадена тема, без да се стреми към директна продажба. То се използва в различни жанрове, включително:

 • - Статии
 • - Блог постове
 • - Уеб съдържание
 • - Ръководства
 • - Брошури
 • - Информационни листовки
 • - Прес съобщения
 • - Бели книги


Целта на информативното писане е:

 • - Да информира читателя за дадена тема.
 • - Да представи факти, данни и доказателства.
 • - Да обясни сложни идеи по ясен и разбираем начин.
 • - Да ангажира вниманието на читателя и да го задържи до края.


Елементи на информативното писане:


- Ясна и точна информация

Текстът е базиран на достоверни и проверени източници, подкрепен с факти, като е представен и по разбираем начин.

- Организирана структура

Съдържанието е структурирано, логично подредено, с въведение, основна част и заключение. Текстът трябва да е добре организиран, с ясни раздели и подзаглавия, без ненужно сложни думи или фрази.

- Обективност

Авторът трябва да представи информацията безпристрастно и неутрално, без да налага собственото си мнение, без лични мнения или предубеждения.

- Достъпност

Текстът трябва да е написан на ясен и разбираем език, подходящ за целевата аудитория.

- Привлекателен стил

Текстът е ангажиращ, интересен и държи вниманието на читателя.

- Визуални елементи

Графики, изображения, таблици и др. допълват информацията и я правят по-достъпна.

Приложение на информативното писане в копирайтинга

Информативното писане е ключов елемент в копирайтинга. Копирайтерите използват информативно писане, за:

 • - Статии в блогове: Блоговете са чудесен начин да се предостави информация на широка аудитория.
 • - Ръководства и оферти: Тези документи предоставят подробна информация за продукти или услуги.
 • - Информационни брошури: Брошурите са кратки, информативни материали, които се използват за промотиране на продукти или услуги.
 • - Съдържание на уебсайтове: Уебсайтовете могат да съдържат голямо разнообразие от информационни текстове, като например статии, описания на продукти и често задавани въпроси.
 • - Бяла книга: Подробни документи, описващи даден проблем и предлагащи решения.
 • - Инфографики: Визуално представяне на данни и информация.
 • - Лендинг пейдж: Страница, фокусирана върху предоставяне на информация за продукт или услуга.а също и за:
 • - Представяне на продукти и услуги
 • - Обясняване предимствата на продуктите
 • - Убеждаване на читателя да предприеме действие

Пример за информативно писане:

 • Заглавие:
  • 5 съвета за по-ефективно информативно писане
 • Въведение:
  • В този текст ще разгледаме 5 практични съвета, които ще ви помогнат да пишете по-ефективно информативно съдържание.
 • Основна част:
  • - Определете вашата цел: Какво искате да постигнете с текста си?
  • - Познайте вашата аудитория: Кой ще чете текста ви? Какви са техните нужди и интереси?
  • - Проучете темата: Съберете достоверна информация от различни източници.
  • - Структурирайте съдържанието: Разделете текста на ясни раздели и подзаглавия.
  • - Пишете ясно и ангажиращо: Използвайте прост език и интересни примери.


Още примери за информативно писане в копирайтинга:

 • - Описание на продукт: Текстът, който описва характеристиките и функциите на даден продукт.
 • - Статия в блог: Текст, който информира читателя за дадена тема, свързана с продукт или услуга.
 • - Лендинг страница: Текст, който е предназначен да убеди читателя да закупи продукт или да се абонира за услуга.


Още няколко примера за информативно писане в копирайтинга:

 • - Статия в блог за това как да изберете най-подходящия лаптоп за вашите нужди.
 • - Ръководство за това как да използвате нова софтуерна програма.
 • - Брошура, която описва предимствата на нов продукт.
 • - Описание на продукт на уебсайт, което предоставя подробна информация за характеристиките и функциите на продукта.


Ето няколко съвета за писане на ефективно информативно съдържание:

 • - Опознайте вашата аудитория: Кой ще чете вашия текст? Какви са техните интереси и нужди?
 • - Избирайте подходяща тема: Изберете тема, която е релевантна за вашата аудитория и за вашия продукт или услуга.
 • - Проучвайте темата: Съберете информация от достоверни източници.
 • - Организирайте вашия текст: Планирайте структурата на вашия текст, преди да започнете да пишете.
 • - Пишете ясно: Използвайте ясен и разбираем език.
 • - Редактирайте текста: Уверете се, че вашият текст е без грешки.


Заключение:

Следвайки тези съвети в копирайтинга, ще можете да пишете информативно съдържание, което е полезно, интересно и ангажиращо за вашата аудитория. Важно е да се отбележи, че информативното писане не е просто преразказ на факти. Копирайтерите трябва да умеят да представят информацията по начин, който е едновременно информативен, разбираем и интересен.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

28 февруари 2024

Творческо писане в копирайтинга | dLambow

(Creative copywriting) -

Какво е творческо писане (Creative Writing) и как се използва в копирайтинга (с примери)?


Какво е творческо писане?

Творческото писане (Creative Writing) е вид писане, което се фокусира върху изграждането на истории, герои и светове, използвайки езика по инвентивен и ангажиращ начин. Творческото писане в копирайтинга (Creative copywriting) съчетава артистично изразяване с доказани формули за създаване на завладяващо съдържание, което вдъхновява за действия и ангажира аудиторията ефективно. Творческият копирайтинг е мощен инструмент, използван за превръщане на онлайн потребителите в клиенти, абонати, фенове, като се обръща към техните емоции, чувства и преживявания.

Творческо писане в копирайтинга
Творческо писане в копирайтинга (Creative copywriting)

Същност на творческото писане

Творческото писане (Creative Writing) е форма на писане в копирайтинга, която се фокусира върху изразяване на идеи, емоции и истории по ангажиращ и оригинален начин. То често използва фигуративен език, личен стил и нестандартни структури, за да разкаже истории или да предаде чувства.

То се отличава от други форми на писане, като например техническо или академично писане, по акцент върху естетическия език, стила и повествованието. Докато копирайтингът е форма на писане, фокусирана върху продажба на продукти или услуги. Той използва убеждаващ език, ясни послания и силни призиви за действие, за да подтикне читателите към определено действие.

Целта на творческото писане е да:

 • - Забавлява
 • - Вълнува
 • - Вдъхновява
 • - Провокира мисълта
 • - Създава емоционален отклик


Ключови характеристики на творческото писане

Въпреки че са различни, творческото писане и копирайтингът могат да се допълват взаимно. Ето как творческото писане може да се използва в копирайтинга:

- Оригиналност

Творческото писане насърчава авторите да измислят свои собствени идеи и истории, вместо да преразказват чужди.

- Изразителност

Творческите текстове често са емоционално заредени и отразяват личния поглед на автора.

- Естетика

Творческото писане се фокусира върху красотата на езика, използвайки различни литературни техники, като например метафори, сравнения и символи.

- Повествование

Творческото писане често разказва истории, които могат да бъдат както измислени, така и автобиографични.


Използване на творческото писане

 • - За създаване на по-ангажиращо съдържание: Творческите техники, като разказване на истории, описание на чувства и използване на хумор, могат да направят текстовете по-интересни и запомнящи се.
 • - За изграждане на по-силна връзка с аудиторията: Чрез личен стил и емоционална интелигентност, копирайтингът може да създаде по-силна връзка с читателите и да изгради доверие.
 • - За по-ефективно предаване на послания: Творческите подходи могат да помогнат за по-ясно и запомнящо се предаване на ключовите послания на текста.


Примери за използване на творческо писане в копирайтинга:


- Създаване на завладяващи заглавия и подзаглавия

Творческите заглавия и разграничителните подзаглавия могат да грабнат вниманието на читателя и да го накарат да иска да научи повече.

- Писане на ангажиращ текст

Творческите техники могат да се използват, за да се направи текстът по-интересен и увлекателен за четене.

- Разказване на истории

Разказването на истории е мощен инструмент, който може да се използва за ангажиране на читателите и за предаване на послания по запомнящ се начин.

- Създаване на емоционална връзка

Творческото писане може да се използва, за да се докосне до читателя и да се създаде по-силна емоционална връзка с него.

Още примери за използване на творческо писане в копирайтинга:

 • - Разказване на истории за продукти или услуги: Вместо просто да изброявате характеристиките на даден продукт, можете да разкажете история за това как той може да подобри живота на някого.
 • - Създаване на запомнящи се слогани: Сlogan, който използва игра на думи или емоционален език, е по-вероятно да се запомни от читателите.
 • - Писане на ангажиращи статии в блогове: Използвайте описателен език, лични истории и хумор, за да направите статиите си по-интересни за четене.


Ето някои примери за творческо писане в копирайтинга:

 • - Заглавие: "5 приключения, които ще разпалят вашата душа" (вместо "5 туристически дестинации, които да посетите")
 • - Подзаглавие: "Открийте тайните на щастието, скрити в себе си" (вместо "Съвети за по-щастлив живот")
 • - Текст: "Представете си, че се разхождате по пясъчен плаж, окъпан в златните лъчи на залеза. Вълните се разбиват леко в краката ви, а свежият морски бриз гале гo лицето ви. Чувствате се спокойни и щастливи..." (вместо "Плажът е чудесно място за почивка и релаксация")


Ето още примери за техники в творческото писане:

 • - Описания: Използване на ярки и живи детайли, за да се създаде ясна представа за героите, местата и събитията в историята.
 • - Диалог: Реалистичен и ангажиращ диалог, който разкрива characterите и движи историята напред.
 • - Сюжет: Добре структуриран сюжет с ясен конфликт, кулминация и развръзка.
 • - Тема: По-дълбоко послание или идея, която се изследва в историята.

или

 • - Разказване на истории: Използване на истории, за да се ангажира вниманието на читателя и да се предаде посланието на марката.
 • - Създаване на герои: Използване на герои, с които читателят може да се идентифицира и да се ангажира.
 • - Използване на описания: Използване на ярки и живи детайли, за да се създаде атрактивна представа за продукта или услугата.
 • - Използване на диалог: Използване на реалистичен и ангажиращ диалог, за да се представи продукт или услуга.

или

 • - Рекламни текстове: Рекламните текстове често разказват истории, за да ангажират вниманието на читателя и да предадат посланието на марката.
 • - Съдържание на уебсайтове: Съдържанието на уебсайтове може да използва техники от творческото писане, за да бъде по-привлекателно и запомнящо се.
 • - Блог постове: Блог постовете могат да използват истории, герои и описания, за да ангажират читателите и да ги накарат да се връщат за още.


Ето няколко съвета за използване на творческото писане в копирайтинга:

 • - Прочетете примери за добро творческо писане.
 • - Практикувайте писане на истории, описания и диалог.
 • - Използвайте вашата креативност, за да измислите нови и интересни начини за представяне на вашите продукти или услуги.
 • - Не се страхувайте да експериментирате.


Заключение

Важно е да се отбележи, че не е нужно да сте професионален писател, за да използвате творческо писане в копирайтинга. Дори малките промени, като например използването на по-описателен език или разказването на кратка история, могат да направят вашите текстове по-завладяващи и запомнящи се. С практикуване и търпение можете да се научите да използвате творческото писане, за да пишете по-ефективен и ангажиращ копирайтинг.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

Кои са петте вида писане в копирайтинга? | dLambow

(The five types of writing in copywriting) -

Кои са петте основни вида писане в копирайтинга (The five types of writing in copywriting) и за какви случаи се използват?


Кои са петте вида писане в копирайтинга?

В копирайтинга се използват различни видове писане, но тук ще обсъждим само 5 от тях - най-популярните:

 • 1) Творческо писане (Creative Writing),
 • 2) Информативно писане (Informative Writing),
 • 3) Убедително писане (Persuasive Writing),
 • 4) Описателно писане (Descriptive Writing),
 • 5) Разяснително писане (Expository Writing).

Кои са петте вида писане в копирайтинга?
Кои са петте вида писане в копирайтинга? (The five types of writing in copywriting?)
 

Освен изброените 5, съществуват и други стилове, форми и видове писане, насочени към създаване на конкретно съдържание от копирайтърите, като:

 • - Продажбени писма/оферти (Sales Letter Writing)
 • - SEO писане (Search Engine Optimization Writing)
 • - Уеб-съдържание (Web content Writing)
 • - Техническо писане (Technical Writing) и др.


Накратко за същността на петте основни вида писане в копирайтинга:


1) Творческо писане (Creative Writing)

 • - Случай: Използва се за създаване на ангажиращо съдържание, което е емоционално и запомнящо се. То грабва вниманието на читателя и го кара да иска да научи повече.
 • - Цел: Да ангажира и забавлява читателя.
 • - Използва се за: Рекламни текстове, истории за продукти, слогани, блогове.


2) Информативно писане (Informative Writing)

 • - Случай: Използва се за предаване на информация на читателяпо ясен и concise начин.
 • - Цел: Да предостави информация на читателя.
 • - Използва се за: Блогове, статии, ръководства, описания на продукти, информационни бюлетини.


3) Убедително писане (Persuasive Writing)

 • - Случай: Използва се за убеждаване на читателя да предприеме действие, като например да закупи продукт или да се абонира за услуга.
 • - Цел: Да убеди читателя да предприеме действие.
 • - Използва се за: Продажбени текстове, призиви за действие, лендинг страници.


4) Описателно писане (Descriptive Writing)

 • - Случай: Използва се за създаване на ясни и живи картини в съзнанието на читателя.
 • - Цел: Да създаде жива картина в съзнанието на читателя.
 • - Използва се за: Рекламни текстове за продукти, описания на продукти, публикации в социални медии.


5) Разяснително писане (Expository Writing)

 • - Случай: Използва се за обяснение на сложни идеи по ясен и разбираем начин.
 • - Цел: Да обясни дадена тема по ясен и concise начин.
 • - Използва се за: Блогове, статии, ръководства, бели книги (whitepapers).


Във всеки един от горните 5 случаи е важно да:

 • - Определете целта на текста си: Какво искате да постигнете?
 • - Изберете правилния тип писане: Кой тип ще ви помогне да постигнете целта си?
 • - Използвайте подходящи техники: Какви техники ще ви помогнат да напишете ефективен текст?


В обобщение:


Заключение

Тези пет вида писане често се припокриват и се използват в комбинация в копирайтинга. Пример:

 • - Рекламен текст: Може да използва:
  • - творчество, за да е ангажиращ,
  • - информация, за да е достоверен, и
  • - убеждаване, за да мотивира покупка.

Изборът на кой вид писане да използвате зависи от вашата цел и от вашата аудитория.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

27 февруари 2024

Стил за писане "5 C's" в копирайтинга | dLambow

(The "5 C's" of writing style) -

Какво представлява стилът за писане "5 C's" (The writing style of 5ps Clarity, Cogency, Conventionality, Completeness, and Concision) и как се използва в копирайтинга?


Какво е стила за писане "5ps" в копирайтинга?

Това означава, че вашия текст в копирайтинга трябва да притежава: яснота, убедителност, конвенционалност, пълнота и сбитост (Clarity, Cogency, Conventionality, Completeness, and Concision)?

Стил за писане "5 C's" в копирайтинга
Стил за писане "5 C's" в копирайтинга (The "5 C's" of writing style)

Същност на стила на писане "5 C's" в копирайтинга

Стилът "5 C's" е набор от пет основни принципа, които допринасят за ясен, убедителен и ефикасен текст в копирайтинга. Тези принципи са:

1. Яснота (Clarity)

 • - Текстът е лесен за четене и разбиране от целевата аудитория.
 • - Използват се ясни и разбираеми изречения.
 • - Избягват се ненужни жаргони, технически термини и сложни фрази.


2. Убедителност (Cogency)

 • - Текстът е логически структуриран и аргументиран.
 • - Подкрепя се с факти, данни и примери.
 • - Използват се въздействащи техники, като емоционални апели, истории и препоръки.


3. Спазване на правилата / Стандартизация (Conventionality)

 • - Текстът е граматически и правописно правилен.
 • - Спазват се стилистичните правила и норми.
 • - Текстът е форматиран по начин, който е четлив и естетически приятен.


4. Пълнота (Completeness)

 • - Текстът съдържа цялата необходима информация.
 • - Всички аспекти на темата са разгледани.
 • - Не липсва важна информация.


5. Краткост (Concision)

 • - Текстът трябва да е кратък и да е по същество.
 • - Избягват се повторения и ненужни детайли.
 • - Текстът е фокусиран върху основните идеи.

Как се използва "5 C's" в копирайтинга?


- При планиране на съдържанието:

Използвайте 5 C's, за да изготвите план за вашето съдържание. Определете вашата цел, аудитория и ключови послания.


- При писане на текста:

Използвайте 5 C's, за да създадете текст, който е ясен, лаконичен, убедителен и четивен.

 • = Използвайте ясен и разбираем език.
 • = Структурирайте текста логично.
 • = Подкрепете вашите твърдения с факти, примери и истории.
 • = Използвайте подходящи заглавия, подзаглавия и списъци.


- При редактиране на текста:

Използвайте 5 C's, за да проверите и редактирате вашето съдържание. Уверете се, че текстът е без грешки и е в съответствие с вашите цели.

 • = Проверете за правописни, пунктуационни и граматически грешки.
 • = Уверете се, че текстът е кратък и по същество.
 • = Поискайте обратна връзка от други хора.


Примери за "5 C's" в копирайтинга:

 • - Яснота: Рекламен текст, който ясно описва ползите от продукт.
 • - Убедителност: Статия, която представя аргументи за дадена гледна точка.
 • - Спазване на правилата: Блог пост, който е граматически и правописно правилен.
 • - Пълнота: Ръководство, което съдържа цялата информация, необходима за изпълнение на задача.
 • - Краткост: Описание на продукт, което е кратко, но информативно.


Още примери за "5 C's" в копирайтинга:

 • - Яснота: Текстът е написан с прост и разбираем език, без жаргон или сложни термини.
 • - Убедителност: Текстът съдържа факти, примери и истории, които подкрепят вашите твърдения.
 • - Стандартизация: Текстът е оформен според стандартните правила за писане и граматика.
 • - Пълнота: Текстът съдържа цялата информация, която е необходима на целевата аудитория.
 • - Кратост: Текстът е кратък и по същество, без ненужни повторения и излишни думи.


Пример:

Да предположим, че пишете статия за блог за ползите от използването на CRM система. Можете да използвате 5 C's, както следва:

 • - Яснота: Използвайте прост език, който е лесен за разбиране от вашата аудитория. Избягвайте жаргон и ненужни технически термини.
 • - Убедителност: Представете факти и данни, които показват как CRM системите могат да помогнат на бизнеса да подобри своята ефективност.
 • - Съответствие: Спазвайте граматическите правила, пунктуацията и правописа.
 • - Пълнота: Уверете се, че сте включили цялата информация, която вашата аудитория може да се нуждае, за да вземе решение за закупуване на CRM система.
 • - Краткост: Не правете статията прекалено дълга. Ограничете се до най-важната информация.


Ползи от използването на "5 C's" в копирайтинга:

 • - По-лесно четене и разбиране: Текстът е по-достъпен за по-широка аудитория.
 • - По-голяма убедителност: Текстът е по-вероятно да убеди аудиторията в дадена гледна точка или да я мотивира да предприеме действие.
 • - По-професионален вид: Текстът е по-качествен и по-вероятно да се възприема сериозно.
 • - По-ефективно използване на времето: Писането и редактирането на текст отнема по-малко време.


Заключение

Използването на "5 C's" може да ви помогне да създавате ясни, убедителни и ефикасни текстове, които ще помогнат за постигане на вашите маркетингови цели. Но "5 C's" е само един от многото стилове за писане, които могат да се използват в копирайтинга. Най-ефективният стил зависи от конкретната задача, аудиторията и целта на текста.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

Формулата "5ps" в копирайтинга | dLambow

(The "5ps" formula in copywriting) -

Какво представлява формулата на "5ps" в писането на текстове (The formula of 5ps Problem, Promise, Picture, Proof, Proposal) и как се използва в копирайтинга?


Какво е формулата "5ps" в копирайтинга?

Формулата 5Ps е модел, използван в копирайтинга, съдържащ Problem, Promise, Picture, Proof, Proposal (Проблем, Обещание, Картина, Доказателство, Предложение). Тя не пренебрегва никакви стъпки, необходими за създаване на емоционално послание, което достига до целевата аудитория и служи за създаване на завладяващи и убедителни текстове. 5ps се състои в изработването на текстово съобщение, което:

 • - обхваща предпоставка,
 • - съдържа обещание,
 • - изобразява картина,
 • - предоставя доказателства и
 • - прави предложение,

като предоставя на аудиторията всички инструменти за разбиране на предлагания продукт или услуга. По този начин дава активна представа за ползата, която предлагате в техния живот, като знайте, че вашите твърдения са достоверни.

Формулата "5ps" в копирайтинга
Формулата "5ps" в копирайтинга (The "5ps" formula in copywriting)

Същност на формулата на "5Ps" в писането на текстове:

Формулата на "5Ps" е модел, използван в копирайтинга, за да се структурират и пишат завладяващи и убедителни текстове. Тя се състои от пет основни елемента:

1. Проблем (Problem):

 • - Определете проблема, с който се сблъсква вашата целева аудитория.
 • - Ясно опишете болката, неудовлетвореността или липсата, която те изпитват и как тя им влияе.
 • - Покажете, че разбирате техните нужди и трудности.


2. Обещание (Promise):

Опишете как вашият продукт или услуга ще реши проблема, представен в първия етап. Подчертайте ключовите ползи и предимства, които предлагате.

 • - Представете решението на проблема, което вашият продукт или услуга предлага.
 • - Опишете как ще облекчи проблема, описан в първия елемент.
 • - Наблегнете на ползите, които ще получат клиентите, като го използват.
 • - Създайте очакване и желание за вашия продукт/услуга.


3. Картина (Picture):

Създайте ярка картина на това как ще се подобри животът на клиента, след като използва вашия продукт или услуга.

 • - Създайте ясни и живи изображения на ползите от вашия продукт или услуга.
 • - Представите как ще се почувстват клиентите, след като им решите проблема си.
 • - Помогнете на аудиторията си да си представи как ще се почувства, след като използва вашия продукт.
 • - Използвайте живи описания, за да ангажирате емоциите на аудиторията.
 • - Направете вашия продукт/услуга привлекателен и желан.


4. Доказателство (Proof):

 • - Предоставете достоверни доказателства, които подкрепят вашите обещания.
 • - Използвайте отзиви на доволни клиенти.
 • - Добавете препоръки, статистики, сравнения или други форми на доказателство.
 • - Изградете доверие и увереност в потенциалните си клиенти.


5. Предложение (Proposal):

 • - Направете ясно и директно предложение за действие.
 • - Точно формулирайте какво искате от вашата аудитория (да купят, да се абонират, да се свържат с вас).
 • - Направете призив за действие, който е лесен за изпълнение, като например покупка, абонамент или посещение на уебсайт.
 • - Премахнете всички препятствия пред покупката.

Как се използва формулата на 5P в копирайтинга?

 • - Използвайте формулата, за да структурирате вашите текстове, независимо от формата (статии, реклами, лендинг пейджи, имейли).
 • - Фокусирайте се върху нуждите на вашата целева аудитория.
 • - Използвайте ясен и убедителен език.
 • - Подкрепяйте вашите обещания с доказателства.
 • - Направете предложение за действие, което е лесно за изпълнение.

Формулата на "5Ps" може да се използва за различни видове текстове, включително:

 • - Рекламни текстове
 • - Продажбени страници
 • - Блог статии
 • - Имейл маркетинг
 • - Съобщения в социални медии


Ето няколко стъпки като насоки за използване на формулата на "5P":

 • - Определете вашата целева аудитория: Кой е вашият идеален клиент? Какви са техните нужди и желания?
 • - Идентифицирайте проблема: Какъв проблем вашият продукт или услуга може да реши за вашата целева аудитория?
 • - Формулирайте обещание: Как ще вашият продукт или услуга реши проблема? Какви са ключовите ползи?
 • - Създайте картина: Как ще се подобри животът на клиента след използване на вашия продукт или услуга?
 • - Съберете доказателства: Какви доказателства имате, които да подкрепят вашите обещания?
 • - Направете предложение: Какво искате вашата аудитория да направи?


Ето няколко съвета за ефикасното използване на формулата:

- Фокусирайте се върху проблемите на вашата целева аудитория.
- Използвайте ясен и engaging език.
- Подкрепяйте вашите обещания с достоверни доказателства.
- Направете ясен и силен призив за действие.

Примери

 

Пример 1:

 • Проблем:
  • - Чувствате се уморени и изтощени?
  • - Нямате време за себе си?
 • Обещание:
  • - Нашият продукт ще ви помогне да се чувствате по-енергични и витални.
  • - Ще ви даде повече време за любимите ви хора и дейности.
 • Картина:
  • - Представете си как се събуждате с чувство за енергия и готовност за новия ден.
  • - Представете си как прекарвате повече време със семейството и приятелите си.
 • Доказателство:
  • - 90% от клиентите ни съобщават, че се чувстват по-енергични след употребата на нашия продукт.
  • - Нашият продукт е клинично тестван и доказано е, че е безопасен и ефективен.
 • Предложение:
  • - Поръчайте вашия продукт още dnes и се радвайте на по-добър живот!


Пример 2:

Да предположим, че продавате софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).
Проблем: Вашият целеви пазар е малкият бизнес, който се бори да следи своите клиенти и потенциални клиенти.

 • Обещание: Вашият CRM софтуер ще им помогне да организират своите контакти, да следят взаимодействията си и да затварят повече сделки.
 • Картина: Опишете как собственикът на малък бизнес ще се чувства по-спокоен и организиран, след като използва вашия CRM софтуер.
 • Доказателство: Споделете отзиви от доволни клиенти или покажете статистики, които показват как вашият CRM софтуер е помогнал на други бизнеси да растат.
 • Предложение: Предложете безплатен пробен период или демонстрация на вашия CRM софтуер.


Заключение

Формулата на "5Ps" е ценен и мощен инструмент, който може да ви помогне да пишете по-убедителни и ефективни текстове. Чрез описване на проблемите на вашата аудитория, обещаване на решение, създаване на ясни изображения, предоставяне на доказателства и формулиране на ясно предложение, можете да увеличите шансовете си за успех.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

26 февруари 2024

Формулата на 5 C's в копирайтинга | dLambow

(The formula of 5 C's in copywriting) -

Какво представлява формулата на 5 C's в писането на текстове (The formula of 5 C's: Clear, Complete, Concise, Courteous, Correct) и как се използва в копирайтинга?


Какво е формулата на 5 C's в копирайтинга?

Формулата на 5 C's в копирайтинга включва следните елементи:

 1. - Ясно: Уверете се, че вашата цел и намерение са ясни за читателя.
 2. - Пълно: Включете цялата необходима информация.
 3. - Кратко: Включете само подходящата информация.
 4. - Учтиво: Обръщайте се учтиво към читателя.
 5. - Правилно: Обяснявайте с обективни, а не манипулативни аргументи.
Формулата на 5 C's в копирайтинга
Формулата на 5 C's в копирайтинга (The formula of 5 C's in copywriting)

Същност на формулата на 5 C's в писането на текстове

Формулата на 5 C's (Clear, Complete, Concise, Courteous, Correct) е проста, но ефективна техника, използвана в копирайтинга за създаване на ясни, пълни, разбираеми, учтиви и правилни текстове. Ето в повече подробности какво представлява всеки един от 5-те компонента:

1. Clear (Ясно)

Текстът ви трябва да е лесен за четене и разбиране. Използвайте ясен и точен език, избягвайте жаргон и сложни термини.


2. Complete (Пълно)

Текстът ви трябва да съдържа цялата информация, която е необходима на вашата аудитория. Не пропускайте важни детайли.

 • - Текстът трябва да съдържа цялата необходима информация.
 • - Отговорете на всички потенциални въпроси, които може да има вашият читател.
 • - Не пропускайте важни детайли.


3. Concise (Кратко, стегнато)

Текстът ви трябва да е кратък и по темата. Избягвайте ненужни повторения и подробности.

 • - Текстът трябва да е кратък и да е по същество.
 • - Избягвайте ненужни повторения и излишни думи.
 • - Казвайте само това, което е необходимо.


4. Courteous (Учтиво)

Текстът ви трябва да е учтив и уважителен към вашата аудитория. Избягвайте груб език и обидни изказвания.

 • - Текстът трябва да е учтив и уважителен към читателя.
 • - Избягвайте груб език, сарказъм и offensive език.
 • - Обърнете се към вашия читател с вежлив тон.


5. Correct (Правилно)

Текстът ви трябва да е фактически точен и без грешки. Проверете внимателно граматиката, правописа и пунктуацията.

 • - Текстът трябва да е граматически и правописно правилен.
 • - Проверете за грешки, преди да публикувате текста си.
 • - Уверете се, че информацията е фактически точна.

Как се използва формулата на 5 C's в копирайтинга?

Формулата на 5 C's може да се използва за подобряване на всеки тип текст, но е особено важна в копирайтинга. Когато пишете рекламни текстове, е важно да уловите вниманието на вашата аудитория и да я убедите да предприеме действие. 5 C's могат да ви помогнат да направите това, като ви помогнат да пишете текстове, които са:

 • - Ясни и ангажиращи: Текстът ви трябва да е лесен за четене и разбиране, но и да е достатъчно интересен, за да задържи вниманието на вашата аудитория.
 • - Пълни и информативни: Текстът ви трябва да съдържа цялата информация, която е необходима на вашата аудитория, за да вземе решение за покупка.
 • - Кратки и ясни: Текстът ви трябва да е кратък и to the point, за да не отегчи вашата аудитория.
 • - Вежливи и уважителни: Текстът ви трябва да е учтив и уважителен към вашата аудитория, за да не я ядоса или обиди.
 • - Точни и без грешки: Текстът ви трябва да е фактически точен и без грешки, за да изградите доверие с вашата аудитория.

Формулата на 5 C's може да се използва при писането на всякакъв вид текстове, включително:

 • - Рекламен текст: Текстът трябва да е ясен, кратък и да е по същество. Той трябва да грабва вниманието на читателя и да го мотивира да предприеме действие.
 • - Статия в блог: Текстът трябва да е информативен, ангажиращ и да е по същество. Той трябва да предоставя на читателя ценна информация.
 • - Описание на продукт: Текстът трябва да е ясен, пълен и да е по същество. Той трябва да описва продукта подробно и да отговаря на всички потенциални въпроси, които може да има читателят.


Ето няколко съвета за използване на формулата на 5 C's:

 • - Помислете за вашата целева аудитория.
  •  Кой ще чете вашия текст?
  • Какво трябва да знаят?
 • - Планирайте съдържанието си.
  •  Какво ще кажете в текста си?
  • Как ще го структурирате?
 • - Пишете ясно и разбираемо:
  • Използвайте прост език и кратки изречения.
 • - Редактирайте и проучвайте внимателно.
  • Проверете за граматически и правописни грешки.
 • - Поискайте обратна връзка от други хора.
  •  Уверете се, че вашият текст е лесен за разбиране и ангажиращ.
 • - Използвайте силен CTA:
  •  Кажете на читателя какво искате да направи.


Пример:

Да предположим, че пишете рекламен текст за нов смартфон. Ето как можете да използвате формулата на 5 C's, за да подобрите текста си:

 • Яснота: Използвайте ясен и точен език, който е лесен за разбиране от вашата аудитория. Избягвайте жаргон и сложни термини.
 • Пълнота: Уверете се, че текстът ви съдържа цялата информация, която е необходима на вашата аудитория, за да вземе решение за покупка. Включете информация за функциите, спецификациите, цената и наличността на смартфона.
 • Кратост: Не прекалявайте с текста. Дръжте го кратък и to the point, за да не отегчите вашата аудитория.
 • Вежливост: Използвайте учтив и уважителен език. Избягвайте груб език и offensive statements.
 • Точност: Проверете внимателно граматиката, правописа и пунктуацията. Уверете се, че информацията в текста ви е фактически точна.


Заключение:

Формулата на 5 C's е проста, но мощна техника в копирайтинга, която може да ви помогне да пишете по-ефективни и ангажиращи текстове. Използвайте я в копирайтинга си, за да създавате текстове, които са ясни, пълни, кратки, вежливи и точни.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

Формулата ACCA в копирайтинга | dLambow

(The ACCA formula in copywriting) -

Какво е формулата за писане ACCA: Awareness, Comprehension, Conviction, Action (Осъзнаване-Разбиране-Убеденост-Действие) и как се използва в копирайтинга?


Какво е формулата АССА в копирайтинга?

ACCA е съкращение от awareness, comprehension, conviction, and action (осъзнаване, разбиране, убеждение и действие). Докато много формули за копирайтинг изглежда се фокусират върху това как можете да разкажете по-добра история, вместо това ACCA показва как да обучите читателя във връзка с определен проблем, след което  му предлагате диагнозата, която го води до желаното действие.

Формулата ACCA в копирайтинга
Формулата ACCA в копирайтинга (The ACCA formula in copywriting)

Същност на формулата ACCA: Осъзнаване-Разбиране-Убеденост-Действие

Формулата ACCA е готов модел (шаблон или стратегия) за писане на текстове в копирайтинга, който се фокусира върху логическото убеждаване на аудиторията, за да се създаде ефикасно и ангажиращо съдържание, стимулиращо конверсии. Този модел е разделен на 4 етапа:

1. Осъзнаване:

 • - Цел: Целта е да се привлече вниманието на читателя и да се представи проблем или ситуация, за която може да не е наясно.
 • - Методи:
  • = Заглавие, което е ясно, интригуващо и провокира интерес.
  • = Интригуващи първи изречения.
  • = Подходящи визуални елементи
  • = Въведение, което описва проблема или нуждата по завладяващ начин.
  • = Използване на статистики, истории или примери, за да се подчертае значението на проблема.


2. Разбиране:

Тук се разширява обхватът и мащабът на проблема, като се описват различните му последици и ефекти. Подробно се описват различните аспекти на проблема, за да се задълбочи разбирането на целевата аудиторията.
- Цел: Да се ​​помогне на аудиторията да разбере по-добре проблема или нуждата.
- Методи:
= Предоставяне на подробна информация
= Обяснение на причините и последиците от проблема.
= Описване на различни аспекти на проблема.
= Използване на ясен и разбираем език.

3. Убеденост:

На този етап се представя решението на проблема, като се подчертават неговите предимства и ползи. Обяснява се как това решение/продукт/услуга адресира всички аспекти на проблема.
 • - Цел: Да се ​​убеди аудиторията, че предлаганото решение е най-доброто.
 • - Методи:
  • = Представяне на характеристиките и предимствата на вашето решение.
  • = Акцентира се върху положителните резултати от решаването на проблема, за да се мотивира аудиторията.
  • = Използват се се препоръки, социални и други доказателства, за да се подкрепи вашата гледна точка.
  • = Обясняване на гаранции или други стимули.


4. Действие:

Тук се казва на аудиторията какво да направи, за да се възползва от решението. Насърчава се аудиторията да предприеме конкретно действие, като например да закупи продукт, да дари средства или да се абонира за услуга.

 • - Цел: Да се ​​насочи аудиторията към предприемане на конкретно действие.
 • - Методи:
  • = Ясен, кратък и недвусмислен призив за действие.
  • = Опростяване на процеса на покупка.
  • = Предлагане на ограничена във времето оферта.
  • = Стимулиране на незабавна реакция.

Как се използва ACCA в копирайтинга?

Формулата ACCA може да се използва за различни видове текстове, като например:

 • - Продажба на социални продукти/услуги: Например, членство в организация, дарения, образователни програми.
 • - Убеждаване на аудиторията в дадена гледна точка: Например, екологични проблеми, политически кампании, социални каузи.
 • - Създаване на информационни текстове: Например:
  • = статии,
  • = ръководства,
  • = блог публикации,
  • = имейл кампании и др.


Допълнителни съвети:

 • - Използвайте ясен и разбираем език, съобразен с вашата аудитория.
 • - Подкрепяйте твърденията си с факти, данни и истории.
 • - Фокусирайте се върху ползите, които вашето решение предлага.
 • - Направете призива за действие ясен и недвусмислен.


Още съвети:

 • - Познайте вашата аудитория. Кой е вашият идеален клиент? Какви са неговите нужди и желания?
 • - Използвайте силен език. Избягвайте клишета и жаргон.
 • - Пишете ясно и concisely. Не прекалявайте с информацията.
 • - Тествайте различни варианти на вашия текст. Вижте кой вариант е най-ефективен.


Примери за използване на ACCA

Ето няколко примера за приложението на ACCA:

Пример 1

 • Осъзнаване:
  • - Заглавие: "10 000 деца умират от глад всеки ден."
 • Разбиране:
  • - "Гладът е сериозен проблем, който засяга деца по целия свят. Липсата на храна може да причини недохранване, забавяне на растежа, и дори смърт."
 • Убеденост:
  • - "Нашата организация предоставя храна и медицински грижи на деца в нужда. Вашата дарение може да спаси живот."
 • Действие:
  • - "Дарете €20 днес, за да помогнете за борба с глада."


Пример 2

 • - Рекламна статия за нова кола:
  • = Осъзнаване: Заглавие: "Представяме новата кола X - революция в шофирането!"
  • = Разбиране: Статията описва проблемите с остарелите автомобили, като висока консумация на гориво и липса на функции.
  • = Убеденост: Описват се предимствата на новата кола X, като нисък разход, модерни технологии и комфорт.
  • = Действие: Призив за действие: "Тествайте новата кола X днес!"


Пример 3

 • - Продажбена страница за онлайн курс:
  • = Осъзнаване: Заглавие: "Научете се да програмирате само за 3 месеца!"
  • = Разбиране: Текстът описва трудностите при намиране на работа без програмиране.
  • = Убеденост: Описват се предимствата на онлайн курса, като гъвкавост, достъпна цена и практическа насоченост.
  • = Действие: Призив за действие: "Запишете се за курса още сега!"


Пример 4

 • Заглавие: 
  • Уморени ли сте от досадните болки в гърба?
 • Въведение:
  • Болките в гърба са често срещан проблем, който може да повлияе на всеки. Те могат да бъдат остри или хронични и да затрудняват ежедневните дейности.
 • Разбиране:
  • Болките в гърба могат да бъдат причинени от различни фактори, включително лоша стойка, травми, наднормено тегло и артрит. Те могат да се проявят под формата на мускулни спазми, болки в ставите или изтръпване.
 • Убеденост:
  • Нашият ортопедичен матрак е специално проектиран да облекчава болките в гърба. Той е изработен от висококачествени материали, които осигуряват оптимална опора и комфорт.
 • Действие:
  • Поръчайте вашия ортопедичен матрак днес и се насладете на безболезнен живот!


Заключение

Формулата ACCA е мощен инструмент, който може да ви помогне да създадете ефикасно съдържание, ангажиращо аудиторията и стимулиращо продажбите. Важно е да се отбележи, че тази формула е само един от многото модели за писане на текстове. Ефективността на вашия текст зависи от много фактори, включително вашата целева аудитория, посланието, което искате да предадете, и вашия стил на писане.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

25 февруари 2024

Създаване на напрежение в копирайтинга | dLambow

(The Cliffhanger in copywriting) -

Какво е формулата за писане The Cliffhanger (Създаване на напрежение) и как се използва в копирайтинга?


Какво е Cliffhanger в копирайтинга?

Клифхенгер (Cliffhanger) в копирайтинга е сюжетно устройство на съставяния текст, при което част от история завършва неразрешена, обикновено по напрегнат или шокиращ начин, за да принуди публиката да обърне страницата или да се върне към историята в следващата част. Cliffhangers най-често се проявяват, когато една сцена свършва точно преди кулминационно действие.

Създаване на напрежение в копирайтинга
Създаване на напрежение в копирайтинга (The Cliffhanger in copywriting)

Същност на формулата за писане на Cliffhanger (Създаване на напрежение)

Cliffhanger е техника в копирайтинга, използвана в разказването на истории:

 • - за да се създаде напрежение,
 • - да се задържи вниманието на публиката и
 • - да се стимулира желанието й да научи повече.

Тя се основава на създаването на напрежение и любопитство, като се оставя ключова информация недоизказана, като се прекъсва историята в ключов момент, преди да се е стигнало до развръзката.

Формула:

 • - Представете интригуваща ситуация или проблем.
 • - Запознайте публиката с героите, които са въвлечени.
 • - Създайте чувство за неотложност.
 • - Задайте ключови въпроси, които да провокират любопитство.
 • - Стигнете до ключов момент в историята.
 • - Прекъснете историята, преди да разкриете важна информация.


Ето как работи:

 • - Представете проблем или ситуация: Започнете текста си, като представите проблем, с който се сблъсква вашият герой или целевата аудитория.
 • - Загатнете за решение: Предложете, че има решение на проблема, но не го разкривайте напълно.
 • - Създайте напрежение: Използвайте силни думи и фрази, за да заинтригувате читателя и да го накарате да иска да научи повече.
 • - Оставете ключова информация недоизказана: Не разкривайте решението на проблема в текста си. Вместо това, насърчете читателя да предприеме действие, за да го разбере.

Примери:

Ето няколко примера за това как може да се използва формулата The Cliffhanger в копирайтинга:

Серия от примери 1

 • 1. В рекламен клип за нова кола:
  • - Ситуация: Млад мъж се движи по селски път с кола, когато изведнъж вижда препятствие на пътя.
  • - Герой: Младият мъж.
  • - Неотложност: Трябва да реагира бързо, за да избегне катастрофа.
  • - Въпрос: Какво ще се случи? Ще успее ли да избегне препятствието?
  • - Прекъсване: Рекламата завършва, преди да видим какво се случва.
 • 2. В началото на статия:
  • - Ситуация: Учени откриват нова планета, която може да е обитаема.
  • - Герой: Учените, които са направили откритието.
  • - Неотложност: Трябва да се изследва планетата, за да се разбере дали е обитаема.
  • - Въпрос: Какво ще открият учените на планетата?
  • - Прекъсване: Статията прекъсва, преди да разкрие какво са открили учените.
 • 3. В края на епизод от сериал:
  • - Ситуация: Главният герой е в опасност.
  • - Герой: Главният герой.
  • - Неотложност: Трябва да се спаси от опасността.
  • - Въпрос: Ще успее ли главният герой да се спаси?
  • - Прекъсване: Епизодът завършва, преди да видим какво се случва.


Пример 2

 • - Заглавие: "Как да отслабнете с 10 кг за 10 дни без диета?"
 • - Първи абзац: "Борба ли сте с килограмите? Чувствате ли се изтощени от безкрайните диети, които не дават резултат?"
 • - Втори абзац: "Има нова, революционна система за отслабване, която може да ви помогне да свалите 10 кг за 10 дни без диета!"
 • - Трети абзац: "За да научите повече, кликнете върху линка по-долу и се регистрирайте за безплатен уебинар."

В този пример:

 • - Проблемът: Борба с килограмите
 • - Загатване за решение: Революционна система за отслабване
 • - Напрежение: 10 кг за 10 дни без диета
 • - Недоизказана информация: Как работи системата


Пример 3:

 • - Ситуация: Млада жена се събужда в непозната стая, без да помни как е стигнала там.
 • - Герои: Жената, похитител (невидим за момента).
 • - Неотложност: Жената трябва да открие как да се измъкне, преди похитителят да се върне.
 • - Въпроси: Кой е похитителят? Какво иска? Защо е откраднал жената?
 • - Ключов момент: Жената намира ключ, който може да я отведе до свободата.
 • - Прекъсване: Точно преди да използва ключа, чува шум зад вратата.
 • Ефект: Cliffhanger-ът оставя публиката с чувство на несигурност и нетърпение. Тя ще иска да знае какво се случва след това и ще е мотивирана да продължи да чете или гледа историята.


Примери 4

 • - В края на епизода на сериал, героят е изправен пред смъртна опасност.
 • - В края на главата на книга, главният герой е на път да разкрие тайна.
 • - В края на рекламен клип, продуктът е представен, но не се разкриват всичките му функции.


Съвети:

 • - Използвайте силни заглавия и подзаглавия
 • - Пишете ясно и разбираемо
 • - Използвайте емоционален език
 • - Задавайте въпроси, за да стимулирате размисъл
 • - Приканвайте читателя към действие
 • - Използвайте силни глаголи и описания, за да ангажирате публиката.
 • - Оставете публиката с чувство на несигурност и желание да научи какво се случва след това.
 • - Не прекалявайте с cliffhangers, тъй като това може да се отрази негативно на публиката.

Формулата The Cliffhanger може да се използва в различни видове копирайтинг, включително:

 • - Рекламни текстове: За да се стимулира интересът към продукт или услуга.
 • - Статии в блогове: За да се задържи вниманието на читателите и да се насърчи четенето до края.
 • - Продажбени текстове: За да се мотивират потенциалните клиенти да предприемат действия.
 • - Имейл маркетинг


Още съвети:

 • - Не прекалявайте с Cliffhanger-ите.
 • - Не използвайте Cliffhanger, за да заблудите или разочаровате публиката.
 • - Уверете се, че разкривате информацията своевременно, за да не загубите интереса на публиката.


Използването на тази техника може да ви помогне да:

 • - Привлечете вниманието на читателя
 • - Заинтригувате го и го накарате да иска да научи повече
 • - Стимулирате го да предприеме действие


Заключение

Cliffhanger е мощен инструмент в копирайтинга, който може да се използва, за да се задържи вниманието на публиката и да се създаде емоционална връзка с историята. Важно е да се отбележи, че формулата The Cliffhanger не е панацея. Не е достатъчно просто да оставите информация недоизказана, за да ангажирате читателя. Текстът ви трябва да бъде добре написан и информативен, за да го накарате да се връща за още. Cliffhanger-ът не е просто евтин трик. Той трябва да се използва по начин, който е логичен и естествен за историята.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

Формула ESP в копирайтинга | dLambow

(ESP formula in copywriting) -

Какво е формулата за писане ESP: Emotional Selling Proposition (Емоционално Предложение за Продажба) и как се използва в копирайтинга?


Какво е формула ESP в копирайтинга?

Емоционалното предложение за продажба (ESP: Emotional Selling Proposition) в копирайтнига определя всевъзможни емоционални подбуди, които подтикват човек да купи някакъв продукт:

 • - тази идея дава много по-дълбок набор от причини за потребителите да се свързват с дадена марка,
 • - това е магията, за която им говорите,
 • - тя обединява сърцето и ума на хората.

Формула за писане на ESP (Емоционално Предложение за Продажба):

ESP = (Страх/Проблем) + (Желание/Решение) + (Емоционална полза)

Формула ESP в копирайтинга
Формула ESP в копирайтинга (ESP formula in copywriting)

Същност на формулата за писане с ESP: Emotional Selling Proposition (Емоционално Предложение за Продажба)

ESP е маркетингова стратегия, използвана и в копирайтинга, която е фокусирана върху ангажиране на емоциите на потенциалните клиенти, за да се стимулира покупката. Ето какво съдържа формулата за писане на ESP:

1. Определяне на проблема:

 • - Определете емоционалния проблем, с който се сблъскват и борят вашите потенциални клиенти.
 • - Какви са проблемите, болките или притесненията на вашата целева аудитория?
 • - Използвайте език, който предизвиква съпричастност и разбиране.
 • - Как вашият продукт или услуга може да им помогне?


2. Определяне на емоцията:

 • - Каква емоционална реакция искате да предизвикате у вашата аудитория?
 • - Опишете как този проблем им влияе емоционално.
 • - Покажете, че разбирате техните трудности и съчувствате на тяхното емоционално състояние.
 • - Може да е чувство на облекчение, радост, сигурност, увереност или принадлежност.


3. Предлагане на решението:

 • - Опишете какво иска вашата целева аудитория, за да реши проблемите си.
 • - Представете вашия продукт или услуга като решение на проблема.
 • - Обяснете как вашето предложение ще им помогне да се чувстват по-добре.
 • - Подчертайте емоционалните ползи, които ще получат.


4. Формулиране на предложението:

 • - Създайте ясно и лаконично предложение, което да е емоционално ангажиращо.
 • - Използвайте език, който е емоционално зареден и говори директно на нуждите на вашата аудитория.


5. Емоционална полза:


6. Подкрепяне на предложението с доказателства:

 • - Покажете как вашият продукт или услуга може да реши проблемите на вашата аудитория.
 • - Използвайте отзиви, истории на клиенти или статистически данни, за да подкрепите вашите твърдения.
 • - Покажете на потенциалните клиенти, че могат да ви се доверят, за да им помогнете.


7. Призив за действие:

 • - Кажете на вашата аудитория какво искате да направи.
 • - Направете призива за действие ясен, кратък и неотложен.
 • - Предложете им стимул да действат сега, например безплатна пробна версия или отстъпка.
 • - Може да е:
  • = да закупят вашия продукт,
  • = да се абонират за вашия бюлетин или
  • = да се свържат с вас за повече информация.

Пример за ESP:


Пример 1

 • Проблем: Чувствате се претоварени и изтощени от ежедневния стрес?
 • Емоция: Спокойствие и релаксация
 • Предложение: Нашият арома дифузер ще ви помогне да се отпуснете и да намалите стреса, като разпръсква успокояващи етерични масла във вашия дом.
 • Доказателства: 90% от клиентите съобщават за намаляване на нивата на стрес след използване на нашия дифузер.
 • Призив за действие: Поръчайте вашия арома дифузер още днес и се насладете на по-спокоен и релаксиращ живот!


Пример 2

 • Проблем:
  • - Чувствате се претоварени от стреса на работа и вкъщи?
  • - Нямате време за себе си и за любимите си хора?
 • Решение:
  • - Нашият курс за управление на стреса ще ви научи как да намалите стреса и да подобрите благосъстоянието си.
  • - Ще ви помогнем да се чувствате по-спокойни, уверени и енергични.
 • Доказателство:
  • - 95% от нашите клиенти съобщават за значително намаляване на нивата на стрес.
  • - "Този курс ми помогна да променя живота си. Сега се чувствам по-спокойна и щастлива от всякога!" - Мария Иванова
 • Призив за действие:
  • - Регистрирайте се за безплатен пробен урок още днес!


Пример 3

 • Страх/Проблем:
  • - Чувствате се самотни и изолирани?
  • - Трудно ви е да се свържете с хора, които имат вашите интереси?
 • Желание/Решение:
  • - Искате да се свържете с хора, които ви разбират.
  • - Искате да изградите смислени взаимоотношения.
 • Емоционална полза:
  • - Нашият онлайн клуб ви помага да се свържете с хора, които споделят вашите интереси.
  • - Ще се почувствате част от общност, където принадлежите.


Как се използва ESP в копирайтинга:

 • - Използвайте емоционален език: Говорете на езика на емоциите, за да се свържете с потенциалните клиенти на по-дълбоко ниво.
 • - Разкажете истории: Споделяйте истории на клиенти, които показват как вашето предложение е помогнало на други хора.
 • - Използвайте изображения: Използвайте изображения, които предизвикват емоционален отговор.
 • - Фокусирайте се върху ползите: които вашият продукт или услуга може да осигури на вашата аудитория.
 • - Създайте усещане за неотложност: Предложете ограничена по време оферта или бонус, за да мотивирате потенциалните клиенти да действат бързо.


Още за използването на ESP в копирайтинга:

 • - В заглавията: Закачайте емоциите на читателя с интригуващи заглавия, които говорят за техните проблеми и желания.
 • - В текста: Използвайте език, който е емоционален и ангажиращ. Разкажете истории, които предизвикват съпричастност.
 • - В призивите за действие: Насърчете читателите да предприемат действия, като им предложите нещо, което те ценят (например безплатна пробна версия или електронна книга).


Допълнителни съвети:

 • - Проучете вашата целева аудитория, за да разберете какви са техните емоционални нужди.
 • - Бъдете честни и автентични в своето послание.
 • - Тествайте различни ESP формули, за да видите кои работят най-добре за вашия бизнес.


Заключение

ESP е мощен инструмент, който може да ви помогне да се свържете с вашата аудитория на по-дълбоко ниво и да увеличите продажбите си и да изградите по-силни взаимоотношения с вашите клиенти.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

Формула PSB в копирайтинга | dLambow

(PSB formula in copywriting) -

Какво е формулата за писане PSB: Problem-Solution-Bridge (Проблем, Решение, Мост) и как се използва в копирайтинга?


Какво е формулата PSB (Проблем-Решение-Мост) в копирайтинга?

Формулата на PSB в копирайтинга се състои от три части:

 • - Проблем (Problem): Идентифицирайте проблема, пред който е изправена вашата целева аудитория.
 • - Решение (Solution): Представете вашия продукт или услуга като решение на проблема.
 • - Мост (Bridge): Това е последната (и най-важна) стъпка във формулата. Трябва да докажете, че вашият продукт е мостът към решението. Пояснете, че като само като се предприемат действия, проблемите ще бъдат решени.
Формула PSB в копирайтинга
Формула PSB в копирайтинга (PSB formula in copywriting)

Същност на формулата PSB: Проблем-Решение-Мост (Problem-Solution-Bridge)

Формулата PSB: Problem-Solution-Bridge (Проблем-Решение-Мост) е модел за писане, използван в копирайтинга, за да се ангажира аудиторията и да се насърчи действието. Тя се състои от три основни компонента:

1. Проблем (Problem):

 • - Определете ясно проблема, с който се сблъсква вашата целева аудитория.
 • - Опишете как този проблем им влияе емоционално, финансово или по друг негативен начин.
 • - Създайте съпричастност, като покажете, че разбирате техните трудности.


2. Решение (Solution):

 • - Представете вашия продукт или услуга като решение на проблема.
 • - Обяснете какви са предимствата и ползите от него и как ще подобри живота на аудиторията.
 • - Използвайте ясни и убедителни аргументи, за да покажете как вашето предложение може да им помогне.
 • - Подкрепете вашите твърдения с факти, примери, отзиви или други доказателства.


3. Мост (Bridge):

 • - Свържете проблема с решението.
 • - Покажете как вашият продукт или услуга е най-добрият начин за преодоляване на проблема на вашата аудитория.
 • - Премахнете всякакви съмнения или възражения, които може да има аудиторията.
 • - Използвайте силни призиви за действие, за да насърчите аудиторията да предприеме действия, например да закупи вашия продукт или да се абонира за вашия бюлетин.

Примери


Пример 1

 • Проблем:
  • - Чувствате се уморени и изтощени през целия ден?
  • - Нямате достатъчно енергия, за да се справите с всичките си задачи?
 • Решение:
  • - Нашият енергизиращ комплекс е специално разработен, за да ви осигури траен прилив на енергия без странични ефекти.
  • - Съдържа само натурални съставки, които са клинично доказани, че повишават енергийните нива и подобряват когнитивната функция.
 • Мост:
  • - Започнете да приемате нашия енергизиращ комплекс още dnes и се радвайте на повече енергия, за да се справите с всичко, което ви предстои!


Пример 2:

 • Проблем:
  • - Уморени ли сте от безсънните нощи?
  • - Чувствате ли се изтощени и без енергия през деня?
  • - Трудно ли ви е да се концентрирате и да помните нещата?
 • Решение:
  • - Нашият 100% натурален билков чай ​​за сън е идеалното решение за вашите проблеми със съня.
  • - Той ще ви помогне да заспите по-бързо, да спите по-дълбоко и да се събудите свежи и отпочинали.
  • - Съдържа само безопасни и ефективни съставки, които не водят до пристрастяване.
 • Мост:
  • - Не чакайте повече, за да се насладите на спокоен и здравословен сън!
  • - Поръчайте вашия чай ​​за сън още днес и се събудете с чувство за енергия и обновление.
  • - Спестете 10%, като използвате кода "ЗДРАВЕ" при checkout.


Предимства на PSB формулата:

 • - Ефективна: PSB формулата е мощен инструмент за убеждаване на аудиторията и насърчаване на действието.
 • - Лесна за разбиране: Структурата от три части е лесна за следване и е атрактивна за аудиторията.
 • - Гъвкава: PSB формулата може да се адаптира към различни видове съдържание, включително статии, блогове, реклами и др.
 • - Ангажира аудиторията: Като се фокусирате върху проблемите на вашата целева аудитория, вие показвате, че ги разбирате и че вашият продукт/услуга може да им помогне.
 • - Убеждава: PSB формулата ви помага да изградите ясни и убедителни аргументи защо вашата оферта е най-доброто решение за техните проблеми.
 • - Насърчава продажбите: Силните призиви за действие в края на вашия текст мотивират аудиторията да предприеме действия.


Съвети за използване на PSB формулата:

 • - Проучете вашата целева аудитория: Разберете какви са техните проблеми и нужди.
 • - Фокусирайте се върху вашата целева аудитория: Разберете проблемите, с които се сблъскват, и им предложете решения, които са релевантни за тях.
 • - Бъдете ясни и кратки: Използвайте прост език и избягвайте жаргон.
 • - Подкрепете вашите твърдения: Използвайте факти, отзиви и други доказателства, за да покажете, че вашият продукт или услуга е ефективен.
 • - Използвайте силен език: Фокусирайте се върху ползите от вашия продукт/услуга.
 • - Насърчете действието: Кажете на вашата аудитория какво искате да направи, например да закупи вашия продукт или да се абонира за вашия бюлетин.
 • - Може да се използва в различни видове копирайтинг, включително уебсайтове, реклами, статии, блогове, имейли и др.
 • - Ефективен начин е да ангажирате аудиторията, да изградите доверие и да я убедите да предприеме действие.
 • - Важно е да се съобразите с нуждите и желанията на вашата целева аудитория, когато използвате PSB.


Допълнителни съвети:

 • - Използвайте ясен и разбираем език.
 • - Фокусирайте се върху ползите от вашия продукт или услуга.
 • - Използвайте силни призиви за действие.
 • - Тествайте различни варианти на PSB, за да видите кой е най-ефективен.


Заключение

PSB формулата е мощен инструмент, който може да ви помогне да създадете по-ефективен и ангажиращ копирайтинг. Следвайте тези съвети, за да използвате PSB формулата успешно и да увеличите продажбите и конверсиите си.

-------
Вместо да проклинаш мрака, запали свещ!
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговор.
----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: