Translate

---------------------------------------------------------------------------------

25 март 2015

Английският гласен звук [au] е дифтонг | dLambow

Английският гласен звук [au] е дифтонг (English vowel [au] is a diphthong)

 

Звукът [au] е дифтонг (съчетание от две гласни)

Ядрото на звука [au] е гласната [a], езика е разположен плоско в устата, върха му докосва долните зъби, след  което прави движение назад и нагоре в посока на произнасяне на звука [u] като слаб призвук и разстоянието между челюстите се стеснява. 

Това се нарича монофтонгизация на звука, когато ядрото измества втория елемент, като му оставя само кратък призвук, необходим за разпознаването му. Устните отначало са разтегнати и постепенно се сближават без закръгляне и без да се издават напред.


English vowel [au] is a diphthong
Звукът [au] е дифтонг (съчетание от две гласни)
 
Вторият елемент на дифтонга трябва да е много слаб. Не е правилно да заменяте този звук с българското звукосъчетание "ау", където и двата звука се произнасят еднакво отчетливо и устните  се окръглят в значителна степен. Все пак, ако се търси някакво сходство, то може да ползвате модела при произнасянето на думите "пауза" или "щраус", ако я произнасяте бързо и с ударение върху "а" с много кратко "у" след това.
Примери със звука [au] в английски думи:

 • [ aut ] out - вън
 • [ daun ] down - надолу
 • [ naun ] noun - съществително
 • [ aul ] owl - сова
 • [ klaud ] cloud - облак
 • [ bau ] bow - поклон
 • [ braun ] brown - кафяв
 • [ taun ] town - град

Като упражнения за произнасяне на звука [au] четете следните думи:

 • now,
 • brow,
 • out,
 • about,
 • sow,
 • row.

Писмено изобразяване на звука [au].


- С буквосъчетанието "ou":

 • house [haus],
 • mouse [maus],
 • round [raund],
 • pout [paut],
 • noun,
 • cloud,
 • about

- С буквосъчетанието "ow":

 • bow [bau] - поклон,
 • how [hau],
 • down [daun],
 • town,
 • owl,
 • brown,
 • drown.

Това са основните правила за изписване и произнасяне на английският гласен звук [au], който е и дифтонг в английски език, заедно с показателни примери от английски думи.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: