Translate

---------------------------------------------------------------------------------

10 март 2015

Задаване на отрицателни въпроси | dLambow

Задаване на отрицателни въпроси (Negative questions in English)

 

Видове отрицателни въпроси

Отрицателните въпроси в английски език биват съкратени и несъкратени, с различен словоред. За да се построи въпросително-отрицателно изречение е необходимо да се използва отрицателната частица "not", която се поставя след спомагателния или модалния глагол и често се слива с тях.

Negative questions in English
Видове отрицателни въпроси

По този начин се образуват следните съкратени форми, характерни за английските отрицателни въпроси:

 • isn’t,
 • don’t,
 • doesn’t,
 • didn’t,
 • haven’t
 • didn't,
 • hash't,
 • can't,
 • mustn't и т.н.
Ако по този начин съставяте отрицателна форма на общ въпрос, то изречението ще предава до някаква степен известно учудване. Затова понякога тези въпроси се превеждат на български език с думи като "нима...", "дали...", "още ли...", "все..." и подобни.


Съкратени отрицателни въпроси

Словореда в съкратените отрицателни въпроси и следния:
спомагателен глагол + "n't" + подлог
 • Why don't you listen to me? - Защо не ме слушаш (какво ти говоря)?
 • Don't you understand? - Нима не разбираш? (буквално: "Не разбираш ли?")
 • Aren't they ready? - Те още ли не са готови?
Обикновено съкратените отрицателни въпроси, които започват по някой от следните начини:
 • "Won't you …?",
 • "Wouldn't you …?" "Why don't you …?"
са доста разпространена форма на учтиви молби, покани, предложения, недоволства и критични забележки.
 • Wouldn't you like a cup of coffee? - Не бихте ли желали чашка кафе?
 • Why don't you come and stay with us? - Защо не дойдеш и да ни погостуваш (малко)?

Несъкратени отрицателни въпроси

В случаят с несъкратените отрицателни въпроси построяването им е по формално, отколкото при съкратените. Словореда в този случай е следния:
Спомагателен глагол + подлог + "not"
 • Why do you not listen to me? - Защо ти (все) не ме слушаш?
 • Do you not understand? - Ти не разбираш ли (какво ти казвам)? (Нима не разбираш какво ти казвам?)
 • Have you not received my postcard? - Все още не си ли получил моята пощенска картичка?
 • Are they not ready? - Дали те не са готови (вече)?

Отговор на отрицателен въпрос

Има два възможни начина за отговор на отрицателен въпрос:
 • "yes" - положителен отговор,
 • "no% – отрицателен отговор.
Ето примери:
 • "Haven't you written to her?" "Yes." (= I have written to her.) - "Нима не си й писал?" - "Да." (Писал съм й.)
 • "Haven't you told her about us?" "No." (= I haven't told her about you.) - "Не си ли й разказал за нас?" - "Не." (Не съм й разказвал за вас.)

Отрицателна форма на специалните въпроси

Отрицателната форма на специалните въпроси започва с отрицателното местоимение, след което следва един от горните два словореда. Ето примери:
 • Why don't you know your lesson? - Защо не знаеш (не си подготвен за) урока си?
 • Why didn't he come to see us yesterday? - Той защо не дойде да ни види вчера?
 • Why isn't he coming to see us? - Той защо не дойде да ни види?

Отрицателна форма на общ въпрос

Отрицателната форма на общия въпрос в английски език предава определена степен на учудване и започва с някоя от посочените по-горе съкратени отрицателни форми на спомагателен или модален глагол. Ето примери:
 • Didn't you know about the meeting? - Нима не знаеше за събранието?
 • Didn't you go to the library yesterday? - Дали не си ходил вчера в библиотеката?
 • Haven't you heard? - Нима не сте чули?

Това са най-общо случаите на задаване, отговаряне и значение на отрицателните въпроси (Negative questions in English), които намират най-широко разпространение в английски език. Още примери и особености можем да даваме в коментарите по-долу.

----------------

5 коментара:

 1. Понякога частицата "не" в български език се употребява като усилителна частица, която няма отрицателно значение. В тези случаи, като правим превод на английски език, не я превеждаме:
  Вие не знаете ли къде е Иванов? - Do you know where Ivanov is?

  ОтговорИзтриване
 2. Нашата дума "нима?" няма пряк превод в английските въпросителни изречения, които не съдържат отрицание. Оттенък на учудване се предава с междуметието "oh":
  Нима познавате Петров? - Oh, do you know Petrov?
  Нима той живее в София? - Oh, does he live in Sofia too?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отрицателните въпроси в английски език биват съкратени и несъкратени. При превод на съкратени отрицателни въпроси могат да се добавят такива думи, като "нима", "та нали..."

   Изтриване
 3. Съкратените отрицателни въпроси имат следната схема на словоред:
  спомагателен глагол + n't + подлог
  Why don't you listen to me? - Защо не ме слушаш?
  Don't you understand? - Не разбираш ли?
  Haven't you received my postcard? - Не си ли получил моята пощенска картичка?
  Aren't they ready? - Не са ли готови?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Несъкратените отрицателни въпроси са по-формални от съкратените. Словореда при тях е следния:
   --спомагателен глагол + подлог + not--
   Why do you not listen to me? - Защо не ме слушаш?
   Do you not understand? - Не разбираш ли?
   Have you not received my postcard? - Не си ли получил пощенската ми картичка?
   Are they not ready? - Те не са ли готови?

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: