Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 март 2015

Английски гласен звук [i] | dLambow

Английски гласен звук [i] (English vowel [i])

 

Произнасяне на звука [i]

При произнасянето на кратката английска гласна [i] края на езика се намира до долните зъби, а устните са леко разтегнати. Английският звук [i] прилича на българското "и" в неударени срички, като в "история". Пред звуците [ m, n, l ] звукът [ i ] малко се удължава, а пред глухите съгласни [ p, t, k, s ] се произнася съвсем кратко.

English vowel [i]
Произнасяне на звука [i]

Примери за произнасяне и сравнения с ъс звука [i] в английски думи::

 • [ it ] it - това
 • [ til ] till - до
 • [ lip ] lip - устна
 • [ film ] film - филм
 • [ risk ] risk - риск
 • [ il ] ill - болен
 • [ disk ] disk - диск
 • [ fini? ] finish - финиш
 • [ siti ] city - град
 • [ kritik ] critic - критик
 • [ pin ] pin - кърфица
 • [ pit ] pit - яма
 • [ iz ] is - е
 • [ fil ] fill - пълня
 • [ in ] in - в
 • [ liv ] live - живея
 • [ mis ] miss - липсвам
 • [ ilevn ] eleven - единадесет
 • [ nil ] nil - нула

Писмено изобразяване на звука [i].

Английският звук [i] се изобразява писмено чрез:

- С буквата "Ii" [ ai ], ако след нея има една или повече съгласни:

 • pin,
 • tip,
 • fill,
 • miss,
 • ill.
Тук има изключение с думата "live" [ liv ].

- С буквата "e" в неударено положение:

 • eleven.

Това са най-накратко и съдържателно основните правила за писане, четене и произнасяне на английския гласен звук [i] (English vowel [i]), съпроводени с показателни примери на думи от английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: