Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 март 2015

Английският гласен звук [ou] е и дифтонг | dLambow

Английският гласен звук [ou] е и дифтонг (English vowel [ou] - diphthong)

 

Звукъг [ou] е дифтонг

При произнасянето на дифтонга [ou] устните отначало са леко разтегнати, а след това се закръглят, но не се издават напред. Първият елемент на дифтонга напомня неутралното [ə], при което езика малко се повдига и отива назад, а приплъзването става в направление на звука [u], като следите да се получи цялостен звук. 

Иначе произнасянето на този звук не е толкова притеснително, колкото на някои други специфични английски звуци, и освен това има известни различия между британския и американския начи на изговарянето му.


English vowel [ou] - diphthong
Звукъг [ou] е дифтонг

Начини за произнасяне на [ou] .

Обикновено се срещат три начина за произнасяне на английския гласен дифтонг [ou] :

- провлачено

 • no [nou] не,
 • go [gou] - отивам,
 • snow [snou] сняг;- полупровлачено

 • cold [kould] - студен,
 • home [houm] - къща;

- съкратено

 • boat [bout] лодка,
 • toast [toust] тост.

Пример в английски думи заедно с транскрипцията им:

[ bout ] boat - лодка
[ ouk ] oak - дъб
[ vout ] vote - гласувам
[ ounli ] only - само
[ rouz ] rose - повдигам се
[ ould ] old - стар
[ nout ] note - бележка
[ oupn ] open - отварюм
[ loud ] load - товар
[ snou ] snow - сняг
[ foutou ] photo - фотография
[ jelou ] yellow - жълт

Как се изписва звука [ou] в английски език?

Има няколко варианта за писмено предаване на английския звук [ou]:

- С буквата "o", ако след нея има съгласна + нямо "e" или всяка друга гласна:

 • note,
 • rose,
 • chose,
 • those.

- С буквосъчетанието "oa":

 • boat,
 • coat,
 • oak,
 • load.

- С буквосъчетаниета "ow", когато е в края на думата:

 • snow,
 • yellow.

- Пред "ld" и в края на думата буквата "o" също се чете като [ou]:

 • old,
 • potato,
 • tomato.

Това е почти всичко по въпроса как се пише, чете и произнася английският гласен звук [ou] е и дифтонг (English vowel [ou] - diphthong), придружено с конкретни примери в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: