Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 март 2015

Английският гласен звук "iə" е дифтонг | dLambow

Английският гласен звук "iə" е дифтонг (English vowel "iə" is a diphthong)

 

Английски гласен звук "iə"

Този английски гласен звук "iə" от групата на дифтонгите, което означава, че е съставен от слятото произнасяне на два други гласни звука, като се започва "i" и се завършва с приплъзване към неутралния звук  "ə". Съгласните звуци, които са преди този дифтонг не бива да се смекчават.

English vowel "iə" is a diphthong
Английски гласен звук "iə"

Ето някои примери със звука "iə" в типични английски думи:

 • [ niə ] near - около
 • [ θiətə ] theatre - театър
 • [ diə ] dear - скъп
 • [ piəriəd ] period - период
 • [ hiə ] here - тук
 • [ riəli ] really - всъщност
 • [ wiəri ] weary - уморителен
 • [ siviə ] severe - суров
 • [ kliə ] clear - ясен
 • [ əpiə ] appear - появявам се
 • [ hiə ] hear - слушамЗвукът "iə" има различни начини на изписване в английски език:

- с буквата "e", след която следва буквата "r" + гласна:

 • here,
 • severe,
 • period.

Изключения:

 • there [ðεə] - там, 
 • where [wεə] - къде, накъдето

- с буквосъчетанието "ear":

 • gear,
 • appear,
 • ear,
 • hear,
 • clear,
 • weary,
 • dear,
 • near,
 • fear,
 • clear.

- с буквосъчетанието "eer":

 • career,
 • peer,
 • seer,
 • beer,
 • pioneer,
 • engineer,
 • deer,
 • sneer,
 • sheer.

Това са основните правила за изписване и произнасяне на английският гласен звук "iə", който е и дифтонг в английски език, заедно с показателни примери от английски думи.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: