Translate

---------------------------------------------------------------------------------

01 март 2015

Косвен въпрос в непряка реч | dLambow

Косвен въпрос в непряка реч (Indirect Question)

 

Какво е косвен въпрос (Indirect Question)?

Понякога не самите ние задаваме въпрос в пряка реч (Direct Speech), а се позоваваме на някой друг, който го е формулирал в косвена реч (Indirect Speech) и в този случай това е поставяне на косвен въпрос (Indirect Question) в английски език. 

Indirect Question
Косвен въпрос в непряка реч


Построяването на такъв вид въпроси (Questions) има следните особености:
 • - словореда в косвения въпрос съответства на структурата на разказно изречение;
 • - ако е от категорията "общ въпрос", то пред него се поставя т съюзите "if" или "whether" (след които обикновено следва "or not").

Общ косвен въпрос:

 • Do you want to stay? — Искате ли да останете? (пряк)
 • She is asking me if I want to stay — Тя ме пита, дали искам да остана. (косвен)

 • Do dragonflies sting? — Водните кончета хапят ли се? (пряк)
 • I wonder if dragonflies sting — Аз се чудя, дали водните кончета се хапят. (косвен)

 • Did Atlantis exist? — Съществувала ли е Атлантида? (пряк)
 • It is unknown whether Atlantis existed or not — Неизвестно е, дали Атлантида е съществувала или не. (косвен)

Специален косвен въпрос:

 • How did the incident begin? — Как започна произшествието? (пряк)
 • Police are investigating how the incident began — Полицията разследват, как е започнало произшествието. (косвен)

 • What will the future bring us? — Какво ще ни донесе бъдещето? (пряк)
 • We can only guess what the future will bring us — Ние можем само да предполагаме, какво ще ни донесе бъдещето. (косвен)
 

Начини да се започне косвен въпрос.

Съществуват следните езикови конструкции, позволяващи да се започне косвен въпрос в английски език:
 • - Would you mind telling me...
 • - Can you tell me...
 • - Have you any idea what...

Нека още веднъж да подчертаем, че при задаването на косвен въпрос, словореда остава прав.

Трябва да различаваме косвения въпрос от непряката реч

При предаване на въпроса в косвена реч, не се поставя въпросителен знак в края на изречението.
 • What time is it? – The time is ... (специален въпрос и отговор)
 • Could you tell me what the time is? (пряка реч)
 • She asked me what the time was. (косвен въпрос)
Някои хора отнасят към езиковата конструкция на общ въпрос (Indirect Question) и фрази от вида на: "Tell me the time!", но това не е въпрос, а по-скоро разпореждане. В този случай отново не се поставя въпросителен знак, а е използвана удивителна.

----------------

4 коментара:

 1. Въпросителните изречения в косвената реч се наричат косвени въпроси (Indirect questions). Състава им е същия, както и на утвърдителното изречение. Въпросителен знак не се поставя. Времевите форми на глагола, прилагателните, местоименията и др. в косвените въпроси се изменят така, както и в косвените изречения:
  - Пряка реч (Direct speech)
  He asked me: “Where is Ivan?” - Той ме попита: "Къде е Иван?"
  - Косвена реч (Indirect speech)
  He asked me where Ken was. - Той ме попита къде е Иван.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В косвените въпроси, спомагателния глагол "do" (do, does или did) не се използва.
   Пряка реч (Direct speech): “What do you want?” - Какво искаш?
   Косвена реч (Indirect speech): I asked what he wanted. - Аз попитах, какво иска той.

   Изтриване
 2. При преобразуване на въпроси от пряка реч в косвена, се спазват общите правила. Освен това, се променя словореда: за разлика от преките, косвените въпроси се характеризират с прав словоред - т.е. подлога е преди сказуемото.

  ОтговорИзтриване
 3. Косвените въпроси могат да се подразделят на два вида:
  - Косвен въпрос, съответстващ в пряката реч на общ или алтернативен въпрос.
  - Косвен въпрос, съответстващ в пряката реч на специален въпрос.
  В главното изречение обикновено се използва глагола "to ask" – пита, попита.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: