Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Преки наклонения (Direct Moods или Fact Moods).

Какво е наклонение?

Понятието "наклонение" включва набор от отличителни форми на глагола, с чиято помощ се изразява отношението на говорещия към съдържанието на изказването - действието или състоянието и тяхната действителност (реално или нереално), като например - действителност, желаност, задълженост, обвързаност.

В английски език са известни две групи наклонения:

  • 1. Преки наклонения (Direct Moods / Fact Moods).
Изразяват реални и възможни действия и факти.
  • 2) Косвени наклонения (Oblique Moods).
Изразяват действията или фактите като нереални, но желателни или необходими.


Преки наклонения (Direct Moods или Fact Moods).

В английски език се използват два термина за преки наклонения -  "Direct Moods" или "Fact Moods", в които се влага идентично съдържание и значение, а именно на реални и възможни действия и факти, т.е чрез тяхна помощ действието се представя като реален факт.

А) Изявително наклонение (Indicative Mood).

Indicative Mood обозначава действието като реален факт в настоящето, миналото или бъдещето. Тази форма е основна при предаване на информация и при общуване в английски език. Използва се най-често за изявления, установяване на факти или задаване на въпроси. Или казано с други думи - говорещия представя действието като реален факт.
  • He reads newspapers in the evening. — Той чете вестници по вечерно време.

В) Повелително наклонение (Imperative Mood).

Imperative Mood изразява подтикване към някаква форма на действие (заповед, молба, съвет, необходимост …)или казано с други думи - изразява волята на говорещия във формата на разпореждания и молби.
  • Stop at the corner. — Спри до ъгъла.

С) Подчинително наклонение (Subjunctive Mood).

Subjunctive Mood показва, че говорещия разглежда действието като предполагаемо, хипотетично, съмнително, желателно или възможно при определени условия действие. На български език може да се превежда с «би било…», «щях» и т.н. или казано с други думи - говорещия разглежда действието като възможно, желателно и предполагаемо.
  • It is recommended that you be on time. — Препоръчително е да не закъсняваш.

Това са трите основни форми на наклонения от групата на преките наклонения (Direct Moods или Fact Moods), които се използват в английски език, както и кратки техни характеристики за изясняване на тяхното значение и област на приложение.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: