Неизчисляеми съществителни (Uncountable Nouns in English).

Неизчисляеми съществителни (Uncountable nouns).

Неизчисляеми са тези нарицателни съществителни, които не могат да бъдат преброени. Като правило,те са лишени от граматическо окончание и могат да се уточняват с определителен член "the". С този вид съществителни се обозначават както одушевлени и неодушевлени предмети, така и понятия, явления. Те нямат форма за множествено число и не могат да се употребяват с количествени числителни и с неопределителен член "a" или "an".
 • air - въздух
 • weather - време (климатическо).

Има два вида неизчисляеми съществителни:

Абстрактни / отвелечени (Abstract Nouns).

Такива са наименованията на някои отвлечени понятия.
 • Buddhism - Будизъм,
 • advice — съвет
 • progress - напредък.

Веществени (Material Nouns).

Такива са различни веществе и материали.
 • bread — хляб,
 • milk - мляко,
 • furniture — мебели (обзавеждане),
 • aluminum - алуминий.


Съгласуване с глагола "is" в единствено число:

The milk is very fresh. - Млякото е много свежо.
This water is rather cold. - Тази вода е доста студена.

Единствени неизчисляеми.

Единствените неизчисляеми съществителни могат да се определят с указателните местоимения "this" или "that" и да се съгласуват с единствен глагол.

- Вещества (материали, храна, газове, течности):

paper, wood, silver, crystal, rubber, plastic, bread, butter, sugar, tea, coffee, leather, porcelain, metal, silver,  blood, carbon, steel, oak, water, air, bread, meat, butter, wine, flour, spaghetti, yoghurt, cheese, lemonade, oil, petrol, plasma.

- Спортни дейности:

football, tennis, running, swimming, shopping, singing, gardening, snooker, squash, badminton

- Понятия:

weather, progress, intelligence, news, travel, knowledge, information, education, behavior, fun, research, advice, love, hatred, joy, pleasure, accommodation, beauty, hunger, poverty, freedom, justice, help, chaos, damage, law, art, luck, permission, scenery, work, strength, weakness, history, music,

Множествени неизчисляеми.

Множествените неизчисляеми съществителни завършват с окончанията –(e)s, като могат да се определят с множествени указателни местоимения "these" или "those" и с неопределените местоимения some, any, much, little. В случая "Some" означава някакъв обем от нещото.

- Науки и теории.

economics, linguistics, tactics, physics, lyrics, optics, politics, maths, mechanics.

- Развлекателни игри.

billiards, dominoes, darts, socks.

- Някакви групи.

cattle, poultry, police, clergy, gentry, the Azores, the British Isles, the Andes

Това е основната информация за неизчисляеми съществителни (Uncountable Nouns in English) в английски език, съпроводена с доста примери. Но извън това остават доста изключения, които ще споменаваме по-нататък в коментарите отдолу.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

5 коментара:

 1. Ето малко примери за неизчисляеми съществителни:
  London,
  the Mississippi,
  furniture,
  luggage,
  baggage,
  equipment,
  traffic,
  hair,
  rubbish,
  litter.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. StanGeorgeff4:52 пр.об.

   Някои неизчисляеми съществителни могат да се употребяват като изчисляеми. В този случай те могат да имат форма за множествено число, но тогава тяхното значение се променя.
   iron - желязо
   irons - ютии, окови,
   colour - цвят,
   colours - цветове (на знаме или нещо друго).

   Изтриване
 2. шанко569:27 пр.об.

  Между другото, неизчисляеми съществителни са и наименованията на чуждите езици:
  Bulgarian,
  Russian,
  Greek,
  German,
  English.

  ОтговорИзтриване
 3. Неси 90дан9:03 пр.об.

  Неизчисляемите напитки стават множествени, когато се разглеждат като напитки бутилки и в тези случаи се определят с неопределителен член или числително
  a cup of,
  a glass of,
  a bottle of.

  ОтговорИзтриване
 4. шанко568:56 пр.об.

  Понякога английските съществителни, обозначаващи материали, могат да се използват и в множествено число. В такъв случай, те обозначават сорт, вид или порция.
  - “Old Toby” is one of the most famous tobaccos in the world. - "Стария Тоди" е един от най-известните (сортове) тютюни в света.
  - Our plant produces cement and several asphalts. - Нашият завод произвежда цимент и няколко вида асфалт(и).
  - Give me two coffees, please. - Дайте ми две кафета, моля.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: