Translate

---------------------------------------------------------------------------------

30 април 2024

Самоучител за Форекс търговия | dLambow

(Forex Trading Tutorial) -

Самоучител за Форекс търговия (Forex Trading Tutorial)

(за начално до средно ниво на знания и умения по търговия на валутните пазари)


Какво предоставя този Самоучител за форекс търговия?

Форекс (или валутният пазар) е глобален децентрализиран пазар за търговия с валути. В този самоучител ще научите основите на Форекс, как работи пазарът, какво са валутните двойки, как да използвате платформи за търговия и други важни аспекти. Разработените теми предоставят фундаментални знания и умения за търговия на валутните пазари, въведение в основните понятия, инструменти и практики на Форекс търговията. Тези ресурси са подходящи за всички трейдъри, независимо от опита им.

Самоучител за Форекс търговия
Самоучител за Форекс търговия (Forex Trading Tutorial)

Какво е форекс търговията?

Форекс (Foreign Exchange) търговията е процесът на покупко-продажба на валутни двойки на световния валутен пазар. Това е най-големият и най-ликвиден финансов пазар в света, където банки, финансови институции, инвеститори и частни лица купуват и продават валута спрямо друга. Основната цел на търговията на Forex е да извличате печалба чрез спекулации относно движението на валутните курсове.

Съдържание на Самоучителя за форекс търговия

(Запазете тази страница в отметките на браузера си и винаги ще имате подръка подходящ справочник и самоучител за повечето важни аспекти на форекс търговията)

Търговия на форекс

Основни понятия на форекс

 1. Какво е Gap във Forex? | dLambow
 2. Безплатен форекс симулатор | dLambow
 3. Минифорекс и микрофорекс | dLambow
 4. Форекс лот | dLambow
 5. Сметка за търговия на форекс | dLambow
 6. Пивот пойнт (Pivot Point) | dLambow
 7. Бид (bid) | dLambow
 8. Аск (ask) | dLambow
 9. Дълга позиция на форекс | dLambow
 10. Откриване на къса позиция | dLambow
 11. Откриване на търговски позиции на форекс | dLambow
 12. Какво са парите на форекс? | dLambow
 13. Крос курсове | dLambow
 14. Приплъзване (Slippage) | dLambow
 15. Маржин кол (Принудително затваряне на позиции) | dLambow
 16. Пренос на позиция (Rollover forex) | dLambow
 17. Какво е маржинална търговия? | dLambow
 18. Откриване и закриване на позиции на форекс | dLambow
 19. Избор на брокер за форекс | dLambow
 20. Спред (spread) | dLambow
 21. Какво е форекс и как печеля от него? | dLambow
 22. Финансови институции на България | dLambow
 23. Международни валутни отношения | dLambow
 24. Лихвени паритети (лихвен диференциал) | dLambow
 25. БНБ | dLambow
 26. Какво е форекс с прости думи? | dLambow
 27. Каква е разликата между ордер и позиция на форекс? | dLambow
 28. Пип (pip), пипс (pips) или пункт (point) | dLambow
 29. Кредитно рамо (leverage) | dLambow
 30. Депозит на форекс | dLambow
 31. 259 понятия - Форекс терминология - накратко | dLambow

Пазари

 1. Всичко за Форекс пазара и как се печели от него | dLambow
 2. Пазарното чудовище - Форекс | dLambow
 3. Валутен пазар в България | dLambow
 4. Участници на срочните пазари | dLambow
 5. Паричен пазар | dLambow
 6. Финансови пазари | dLambow
 7. Валутен пазар - същност и доходи | dLambow
 8. Какво всъщност е пазар, все пак? | dLambow
 9. Какво е евровалутен пазар? | dLambow
 10. Борсови пазари

Борси

 1. Главното за Котировка на валутите | dLambow
 2. Нюйоркската фондова борса | dLambow
 3. Борсов правилник | dLambow
 4. Борсови посредници | dLambow
 5. Българска фондова борса | dLambow
 6. Борсите в България | dLambow
 7. Стокова борса | dLambow
 8. Фондова борса | dLambow
 9. Валутна борса | dLambow
 10. Котиране на ценните книжа | dLambow
 11. Борси | dLambow 

Форекс бизнес

 1. Инвестиране ли е търговията на форекс? | dLambow
 2. Форекс клуб за избрани | dLambow
 3. Печалба и загуба на форекс | dLambow
 4. Валутен търговец - много ли печели и как? | dLambow
 5. Форекс печалби | dLambow
 6. Участници на форекс | dLambow

История на форекс

 1. Защо умря Златния стандарт (Gold standard) | dLambow
 2. История на Форекс | dLambow
 3. Валутно-курсови системи | dLambow
 4. Ямайска валутна система | dLambow
 5. Бретън-Уудската валутна система | dLambow

Теории

 1. Работи ли Мартингейл за форекс? | dLambow
 2. Теория на хаоса | dLambow
 3. Теория на Дау (The Dow Theory) | dLambow
 4. Вълнова теория на Елиът | dLambow
 5. Числа на Фибоначи във форекс | dLambow

Валути

 1. Австралийски долар | dLambow
 2. Бир - парична единица в Етиопия | dLambow
 3. Манат - Парична единица на Азербайджан | dLambow
 4. Литовска парична единица - Литас (litas) | dLambow
 5. Така - парична единица на Бангладеш | dLambow(Bangladeshi Taka
 6. Конвертация към евро | dLambow
 7. Защо е валутна двойка? | dLambow
 8. Какво е валутен курс на форекс? | dLambow
 9. Парични единици | dLambow
 10. Основните валути на форекс | dLambow
 11. Ето ви 37 от кодовете на валутите | dLambow
 12. Международна валутна система | dLambow
 13. Евро (Euro) 2022 - Какво става с еврото? | dLambow
 14. Стойност на валутата | dLambow
 15. Какво всъщност е валута? | dLambow

Сделки

 1. Спот курс и спот сделки (Spot) | dLambow
 2. Сделки на форекс | dLambow
 3. Крос сделки | dLambow
 4. Форуърд сделки на Форекс | dLambow
 5. Деривати и деривативни сделки | dLambow

Ордери на форекс

 1. Лимит ордер на форекс | dLambow
 2. Специални ордери на форекс | dLambow
 3. Стоп ордер на форекс | dLambow

Фундаментален анализ на форекс

 1. Икономически индикатори за Япония | dLambow
 2. Икономически индикатори за Германия | dLambow
 3. Фундаментален анализ | dLambow
 4. Икономически индикатори за Великобритания | dLambow
 5. Централни банки | dLambow
 6. Политически изказвания на форекс | dLambow
 7. Вносители и износители | dLambow
 8. Въздействие на инвестиционните фондовете | dLambow
 9. Има ли поуки от световната финансова криза - 2008? | dLambow
 10. Портфейлно-балансов подход | dLambow
 11. Платежно-балансов подход | dLambow
 12. Паритет на покупателните сили (ППС) | dLambow

Технически анализ на форекс

 1. Посока на тренда | dLambow
 2. Трендов анализ на форекс | dLambow
 3. Главното за Технически анализ на форекс | dLambow
 4. Фундаментален и технически анализи на форекс | dLambow
 5. Анализи на валутния пазар | dLambow
 6. Графичен анализ | dLambow
 7. Трендови канали | dLambow
 8. Определяне на тренда | dLambow
 9. Японски свещи | dLambow
 10. Трендове на форекс | dLambow
 11. Трендови линии | dLambow

Технически индикатори на форекс

 1. Relative Strength Index - RSI | dLambow
 2. Технически индикатор Ичимоку | dLambow
 3. Индикатор Моментум (Momentum indicator) | dLambow
 4. Стохастичен Осцилатор - Стохастик (Stochastic Oscillator) | dLambow
 5. Пълзящи средни (Moving Averages) | dLambow
 6. Използване на Параболик (Parabolic SAR) на форекс | dLambow
 7. Канал на Болинджър (Bollinger Band) | dLambow
 8. Индикатор Directional Movement - Насочено движение | dLambow
 9. Трендови индикатори | dLambow
 10. Форекс индикатори | dLambow
 11. Индикатор MACD | dLambow

Графични фигури на форекс

 1. Графична фигура клин | dLambow
 2. Фигура възходящ триъгълник | dLambow
 3. Фигура симетричен триъгълник | dLambow
 4. Фигурата "троен връх" (Triple Top) | dLambow
 5. Фигура Двоен връх | dLambow
 6. Фигурата Глава и рамене на форекс | dLambow
 7. Фигура низходящ триъгълник | dLambow
 8. Нива на подкрепа и съпротива на форекс | dLambow
 9. Фигури "триъгълници" на форекс | dLambow
 10. Фигура сходящ триъгълник | dLambow
 11. Фигура разходящ триъгълник | dLambow

Управление на капитала и риска на форекс

 1. Управление на валутен риск | dLambow
 2. Хедж (Hedg) и хеджиране (Hedging) на рисковете | dLambow
 3. Финансови рискове на форекс | dLambow
 4. Хазарт ли е форекс? | dLambow
 5. Транслационен риск | dLambow
 6. Валутен риск | dLambow
 7. Риск на форекс | dLambow
 8. Пазете парите си на форекс | dLambow
 9. Диверсификация на риска на форекс | dLambow
 10. План за контрол на капитала | dLambow

Тактики и стратегии на форекс

 1. Дневен форекс (Day trading in forex) | dLambow
 2. Тактика на усреднение във форекс | dLambow
 3. Корекции на тренда на форекс | dLambow
 4. Тактика при пробиви на форекс | dLambow
 5. Трендова тактика на форекс | dLambow
 6. Вътредневна търговия | dLambow
 7. Стратегии и тактики на форекс | dLambow
 8. Тактика на костенурката на форекс | dLambow
 9. Тактика на хеджиране на форекс | dLambow
 10. Тактика на трендов откат | dLambow

dLambov, Forex17

С теория и практика на форекс се занимавам от 2005 година насам. С наблюденията и прозренията си за търговията на валутния пазар ви запознавам в този сайт. Между другото, една от най-големите грешки на участниците във форекс е механичното пренасяне на теории, тактики и стратегии, които са присъщи и проверени на фондовия пазар, но най-малкото са спорни на валутния пазар. В редица публикации обяснявам какъв е проблема и как може да бъде разрешен. Но всичко това са само мои наблюдения, а не препоръки за инвестиране или участие във форекс. Ако решите да се включите в търговията на валутния пазар, това е изцяло на ваш риск и отговорност.

Няма коментари:

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: