Translate

---------------------------------------------------------------------------------

14 март 2015

Английският гласен звук [u:] | dLambow

Английският гласен звук [u:] (English vowel [u:])

 

Гласен звук [u:]

Английският звук [u:] е дълъг и напрегнат гласен звук, който се произнася като езика е леко отдръпнат от долните зъби, устните са закръглени, но не се издават напред, както е при произнасянето на българския звук "у". Можем да наподобим английското [u:] като удължено произнасяме "у-умен".

English vowel [u:]
Гласен звук [u:]

Примери с гласния звук [u:] в следните английски думи:

 • [ ku:l ] cool - прохладен
 • [ su:p ] soup - супа
 • [ gu:s ] goose - гъска
 • [ mu:s ] moose - лос
 • [ bu:n ] boon - предимство
 • [ stu:l ] stool - стол
 • [ pu:l ] pool - басейн
 • [ su:n ] soon - скоро
 • [ spu:n ] spoon - лъжица
 • [ sku:l ] school - училищеИзписване на дългия английски звук [u:]:


С буквосъчетанието "oo" + всяка съгласна без "k".

Например:
 • spoon,
 • room,
 • pool,
 • cool,
 • boot,
 • school

С буквата "u", пред която има буква "l" и след която идва нямо "e".

Например:
 • blue,
 • clue.

С буквосъчетанието "ou",

което по изключение в думата "soup" се чете като [u:].

За упражнение на гласната [u:]:

За упражнение, прочетете следните английски думи, като внимавате за правилното произнасяне на гласната и да не превръщате звучните съгласни в глухи (беззвучни):
 • noon,
 • moon,
 • loom,
 • tool,
 • fool

Особености.

Добре е да се запомни, че буквата "u" съответства на гласния звук [u:] без предшестващото [j] при азбучен тип четене след буквите "j" и "l". Например,
 • junior ['d͡ʒu:niə] - младши;
 • lunar ['lu:nə] - лунен.

Това са основните правила за писане, четене и произнасяне на английският гласен звук [u:] (English vowel [u:]), придружени с показателни английски думи, както и с някои изключения в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: