Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 октомври 2015

Реално условни изречения | dLambow

(Sentences Of Real Condition) -

Реално условни изречения

 

Реално условно изречение (Real Condition Sentence)

В английски език има специален вид сложни "условни изречения" - (conditional sentences), които се подразделят на още пет подвида.

Реално условното изречение (Real Condition Sentence) е първия вид - реалното условие се превежда на български език с глагол-сказуемо в изявително наклонение.

Реално условно изречение
Реално условно изречение (Sentences Of Real Condition)

В този случай, подчиненото изречение изразява реално, осъществимо предположение. Пример:
 • If he comes at seven, he will find me at home. - Ако той дойде в седем часа, ще ме завари в къщи.
Използване на сложните изречения с реално условие

Често изреченията с реално условие касаят бъдещето. Тяхна особеност е, че в подчиненото изречение вместо форма за бъдеще време се използва форма за сегашно време. Пример:
 • If I see this stamp, I shall buy it. - Ако видя тази марка, ще я купя.
В такива изречения, които касаят бъдещето, понякога се използва Suppositional Mood, което придава на изречението по-малка степен на вероятност. Пример:
 • If I should see this stamp, I shall buy it. - Ако бих могъл да видя тази марка (в което се съмнявам), аз ще я купя.
Ако подчиненото изречение за реално условие касае настоящето или миналото, сказуемото в него е съответно в сегашно или минало време, изявително наклонение, а сказуемото в главното изречение може да е във всякакво време, в зависимост от смисъла, но също може да е и в повелително наклонение. Примери:
 • If he wants me to go, I’ll go. - Ако той иска да си тръгна, аз ще си тръгна.
 • If you are in trouble, stay here with me. - Ако имате неприятности, останете тук с мен.
 • If you’re in trouble again, about anything, call me. I’ll be there to help. - Ако отново имате неприятности, за каквото и да било, повикайте ме. Аз ще дойда на помощ.

В реално условните изречения, сказуемото в подчиненото изречение, може да бъде изразено с глагол във формата Subjunctive I. Пример:
 • If it be not so, let Mr. Ivanov contradict it. - Ако това не е така, нека г-н Иванов да го опровергае.
Това е основната информация по темата за реално условни изречения (Sentences Of Real Condition) и тяхното използване в английски език, заедно с конкретни примери.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

30 октомври 2015

Контрастно ударение | dLambow


Контрастно ударение в английски език (Contrastive stress in English)


Фонетично ударение може да се появи както:

 • - върху срички в думата (word stress), така и
 • - върху думи в изречението (sentence stress). 

Ако се спрем на типа ударения в изречението, едно от тях е контрастното ударение (contrastive stress). То може да причини проблеми на обучаемите както при говоренето, така и при слушането. Какво е контрастно ударение, как се появява и използва в изреченията, как променя значението в говоримия английски език?

Контрастно ударение в английски език
Контрастно ударение

Какво е контрастното ударение?

Контрастното ударение се използва, за да се посочи разликата между една дума и друга. То често се използва с определящи фактори като:
 • - this,
 • - that,
 • - these и
 • - those.
Използва се и за наблягане на конкретна дума в изречението или сричка, което ще промени до известна степен значението й, за да подчертае, че специално ги отличаваме от останалите, за да фокусираме вниманието върху тях. То набляга на елементите в изречението, които е необходимо да се изтъкнат за яснота. Ето някои примери на изречения с contrastive stress:
 • – He came to the party yesterday. (с ударение на "he", не някой друг);
 • – He walked to the party yesterday. (с ударение на "walked" - пеша, а не например "drove" - с кола.);
 • – He came to the party yesterday. (с акцент върху "party", а не някаква друга среща или нещо друго);
 • – He came to the party yesterday. (акцентира се върху "yesterday", а не днес или преди седмица).Използване на контрастно ударение.

Като се използва контрастното ударение, се акцентира върху един обект, лице или явление, за да се подчертае, че именно то е важното, а не някои друго. Обикновено, се употребява с детерминатори (определители), като - "this, that, these and those". На пример:
 • – I think I prefer this color. (именно "this" - този, а не някой друг цвят)
 • – Do you want these or those curtains? (тук се акцентира върху алтернативите "these or those")

Промяна на значението

Когато се използва контрастно ударение към едно обичайно изречение, в резултат на това, то леко променя своето значение, като в допълнение показва именно какъв е акцента в него, кое е най-важното за говорещия, което той държи да се подчертае. Подчертава се лексикалното значение на съответната дума. Ето един диалог между пациент и лекар:
 • – Patient: My partner thinks I'm drinking a bit much, so she asked me to come.
 • – Doctor: And what do YOU think?
По този начин лекаря подчертава, че търси не мнението на някой друг, а именно това на пациента. Така се постигат различни нюанси в значението на английската реч.

Ето още някои характерни примери, в които намира приложение контрастното ударение

Използването на contrastive stress е с цел да се акцентира върху определени думи или алтернативи за избор, като по-този начин се променя и значението на изказването:
 • – Are you going to go outside or stay inside for recess today?
 • – Did you lose your math book or your reading book?
 • – Are you walking or taking the bus?
В разговорния английски език, често се прибягва до поставянето на акцент или ударение върху най-важната дума в изречението.
 • – He offered me thirteen percent but I wanted "fourteen".
Тук се акцентира върху правилното "fourteen". Понякога, също е важно коя част от думата е под ударение. В случая това е така: "_fourteen", а не "four_teen".

Това е основната информация по темата за контрастното ударение (Contrastive stress) и случаите на неговото използване в английски език за акцентиране на важни думи в изказването ни.

----------------

28 октомври 2015

Английска пролет | dLambow

Английска пролет (English Spring)

 

Пролет в Англия (Spring in England)

Сезоните в Англия са много сходни с тези в България - пролет, лято, есен и зима. Английската пролет обхваща месеците март, април и май.

Това е сезона на внезапните и проливни дъждове, разцъфтяването на дърветата и разпукването на цветовете. Може да се каже, че пролетта е най-красивото време във Великобритания.

English Spring
Пролет в Англия (Spring in England)

Периода на разцъфтяване на природата трае дълго - от февруари до юни. Именно в тези месеци топлото слънце нагрява земята и започва буйно цъфтене на растителността. Цялата страна буквално потъва в цветове. 

Калдуновите пустоши на Йоркшир и рододендроните в Лондон, нарцисите в Лийдс - от юг на север, разцъфтява цялата страна. Пролетта в Англия има особен аромат. Свят, отразен в капките роса, утринна мъгла и упоителен аромат - са характерните проявления на английската пролет и на живота в кралството.
Пролетни празници в Англия.

Навярно, пролетното настроение предразполага англичаните към празници и излети, макар че те не са много през годината. Празничен се счита първия понеделник на месец май и Пасха. Денят на майките се празнува на 26 март. 

Още един цветен празник на островите се провежда на 23 април - тогава англичаните честват Свети Георги, който се счита за покровител на страната. В този ден е прието да се подаряват червени рози, на на трапезата се сервират традиционни английски ястия - ростбиф и пудинг.

Средно статистически метеорологични данни за английската пролет.

 • Средна минимална температура - 9.3oC.
 • Средна максимална температура - 15.4oC.
 • Минимална продължителност на деня - 11 часа.
 • Максимална продължителност на деня - 15 часа.
 • Средна месечна норма на валежите - 60 мм.
 

Брой слънчеви часове на ден

 • - март - 3,5 часа,
 • - април - 5 часа,
 • - май - 6,5 часа.
 

Брой дъждовни дни в месец

 • - март - 11 дни,
 • - април - 10 дни,
 • - май - 9 дни.
 

Средни валежи по месеци

 • - март - 60 мм,
 • - април - 55 мм,
 • - май - 55 мм.
 

Средна температура на водата

 • - март - +8 °C,
 • - април - +9 °C,
 • - май - +11 °C.

Средномесечни температури за град Лондон (Великобритания).

Максимални месечни температури

 • - март - +10 °C,
 • - април - +13 °C,
 • - май - +16 °C.

Минимални месечни температури

 • - март - +2 °C,
 • - април - +4 °C,
 • - май - +7 °C.

Характеристика на пролетта в Англия.

Пролетта в Англия е пълна с разпускане след не много суровата зима (знаем, че течението Гълфстрийм поддържа сравнително мека зима и дъждовно време). От месец март замръзванията стават все по-малко, затопля се и дните става по-дълги. Това кара растенията из цялата страна да зеленеят, дърветата се покриват с листа, животинките започват активно да се размножават. 

Все пак, пролетна Англия е доста ветровита и сива, тъй че е рано за разсъбличане и слънчеви очила. Това е основната информация по темата за английска пролет (English Spring) и нейните средно физически параметри, за да знаете какво да очаквате и за какво да се готвите.

----------------

Реч | dLambow

 (What is speech) -

Какво е реч?


Същност и определение за реч

Реч е исторически установена форма на общуване между хората чрез езикови структури, създадени въз основа на определени правила. Процесът на речта включва, от една страна, формиране и формулиране на мисли чрез езикови (речови) средства, а от друга страна, възприемане на езиковите структури и тяхното разбиране. Речта се счита за вербална комуникация.

Така речта е психолингвистичен процес, устна форма на съществуване на човешки езици. Най-важното постижение на човека, което му позволява да използва универсалния човешки опит, както минал, така и настоящ, е речевата комуникация, която се развива на основата на трудовата дейност. Речта е език в действие. Речта е съществен елемент от човешката дейност, позволявайки на човек

 • - да опознава света около себе си,
 • - да предава своите знания на други хора,
 • - да натрупва опит за предаване на следващите поколения.

Като средство за изразяване на мисли, речта в хода на своето развитие се превръща в основен (но не единствен) механизъм на човешкото мислене. По-висшето, абстрактно мислене е невъзможно без речева дейност.


Какво е реч?
Какво е реч? (What is speech?)

Възникване на речта

Членоразделната реч се появява в хода на човешката еволюция преди 1,7-2 милиона години, при първите хомо, когато при тях се формира говорният апарат. Според антропологията, основният признак за наличието на говорен апарат при анализ на вкаменелости е шиловидният израстък на темпоралната кост, който рядко присъства в черепите на ардипитеките (Ardipithecus) и присъства в почти всички черепи на ранния Homo. Речта се определя не само от шилоидния израстък, но той най-лесно се идентифицира във вкаменелости.

Развитието на способностите за говорене се дължи на ежедневните опити за преодоляване на взаимното неразбиране чрез ритуалите за обръщане на звуци и отгатване на тяхното значение. На ниво ежедневни комуникации са се подбирали речеви форми, по принципа на:

 • - индивидуалния подбор,
 • - половият подбор и
 • - междугруповия подбор.


Основни функции на речта

 • - средство за съществуване, предаване и усвояване на обществено-историческия опит;
 • - средство за комуникация (комуникация).


Средство за предаване на опит

Изпълнявайки първата функция, речта служи като средство за кодиране на информация за изследваните свойства на обекти и явления. Чрез речта информацията за околния свят и за самия човек, получена от предишни поколения, става собственост на следващите поколения.

Средство за комуникация

Изпълнявайки функцията на средство за комуникация, езикът позволява да се влияе

 • - директно на събеседника (ако директно посочва какво трябва да се направи) или
 • - косвено (ако му кажем информация, която е важна за неговите дейности, от която той ще се ръководи незабавно или по друго време в подходящите ситуации).Свойства на речта

Правилата на езиковото изграждане на речта имат етноспецифични особености и свойства, които се изразяват в системата от:

 • - фонетични,
 • - лексикални,
 • - граматически и
 • - стилистични

средства и правила за общуване в даден език. Речта е тясно интегрирана с всички човешки психични процеси. Езиковата страна на човешкото речево поведение се изучава от психолингвистиката. Към основните свойства на речта спадат следните:

- Съдържателност на речта

Тя включва броят на изразените в нея мисли, чувства и стремежи, тяхното значение и съответствие с действителността.

- Разбираемост на речта

Тя включва синтактично правилното изграждане на изреченията, както и използването на паузи на подходящи места или подчертаване на думи с помощта на логическо ударение.

- Изразителност на речта

Тя включва нейната емоционална наситеност, богатството на езиковите средства, тяхното разнообразие. По своята изразителност тя може да бъде ярка, енергична или, обратното, летаргична, бедна.

- Ефективност на речта

Тя включва свойството на речта, която се състои в нейното влияние върху мислите, чувствата и волята на другите хора, върху техните вярвания и поведение.

Видове речи

В зависимост от формата на общуване, речевата дейност се разделя на:

 • - устна (подразбираща се говорене и слушане) и
 • - писмена (писмо и четене).

В хода на "продуктивните" видове речева дейност - говорене и писане - участват редица групи психично-физиологични механизми:

 • - механизъм на програмиране на речевото изказване (предавания смисъл);
 • - механизми по изграждането на граматическата структура на изказването, търсенето на правилните думи по смислови признаци, избора на конкретен звук (в устната реч) или графична система (в писмената реч);
 • - физиологични механизми осигуряват реалното изпълнение на речево изказване (физическият процес на "говорене" или "писане").

Речта още се подразделя на:

 • - вътрешна речи
 • - външна реч.

Външните видове речи се подразделят на:

 • - диалогични и
 • - разговорни. 


Английска реч (English Speech)

 

Разбиране на английска реч (Understanding of English Speech).

За хората, които тепърва започват да изучават английски език, най-сложно си остава възможността за разбиране на английска реч. Проблемът се състои в това, че едно се пише, друго се изговаря и правилата са толкова много и имат толкова много изключения, че на практика в английската граматика, може да се каже, че няма правила, освен главното правило, че всичко трябва да се заучава и след това да се затвърждава с постоянна и упорита практика.

С други думи, усвояването на английската реч не е лесно занятие, така че един безплатен и подробен самоучител, на който може да разчитате по всяко време и фактически - денонощно, е добре дошъл. Така че станете член на този сайт, съхранете си в браузера връзка към него и периодично го посещавайте за нужните Ви справки, както и за да проследявате постоянните обновления и коментари по темите. Вие също може да поставяте въпроси и проблеми, но се старайте това да става в подходящите теми - в коментарите под тях.

 

Правила за бързо научаване на английската реч

Целият сайт е за многобройните правила и изключенията от тях в английски език, по които може да правите справки във всеки един удобен и необходим за Вас момент. Но в тях не се съдържа правилото за бързо научаване на английски. Ако сте прочели внимателно и с разбиране първия абзац, по-горе, там вече го споменахме: "Всичко трябва да се заучава и след това да се затвърждава с постоянна и упорита практика." и това е най-бързия начин за прогрес в усвояването и ползването на английски език.

Разбира се, не бива да си мислите или да се заблуждавате, че веднага или след 1 - 2 седмици ще започнете да разбирате английска реч и да слушате с лекота новини и да гледате предавания на англоезични телевизии. Всичко това си има процес, през който трябва да преминете и най-важното е да разберете, че това си зависи изцяло от Вас. Не от учителя, от самоучителя, от близките, от правителството или от Парламента. Това е Ваша лична кауза, за която сте 100% отговорни Вие. Приемете ли го така, резултати действително ще има скоро.


Как се учи английска реч?

 

Започнете с азбука и фонетика

Ако никога до сега не сте учили английски, започнете с фонетиката - азбука, изговаряне, транскрипция, произношение и т.н. - за всичко това има подробни уроци и фонетични упражнения. Ако сте концентрирани, след около седмица вече ще сте навлезли в английската реч. Тогава идва момента да започнете с четенето на възможно най-прости английски текстове, при това - не много дълги.

 

Прав и обратен превод с транскрипция

Започнете с 1 - 2 кратки изречения. Четете ги на глас и максимално правилно (според фонетичните правила) и веднага след това ги превеждайте писмено от английски на български. Ако се налага, използвайте речник за непознатите думи и за транскрипцията. На следващия ден започвайте заниманията с обратен превод на вчерашните преводи - от български на английски. Сравнявайте с оригиналния текст и поправяйте грешките. После продължавайте с нови текстове, като постепенно и според състоянието си, увеличавайте количеството на текстовете.

 

Учете думи и изрази

Сега идва момента на заучаването на лексиката (думите и изразите). Направете си стотици малки листчета (като мини визитки) и върху тях записвайте непознатите думи - на английски език и на гърба - преведено на български език. Тези листчета носете постоянно със себе си и постоянно (при всяка възможност) ги преглеждайте - от английски на български, обратно и в разбъркан ред. Така заучавайте поне по 20 думи всеки ден.

 

Слушане на английска реч

Следващия етап е да започнете не да четете, а да слушате английска реч. Особено в началото, това може да Ви се стори доста обезкуражително, но Вие знайте, че така е с всеки начинаещ. Не е задължително да разбирате всичко. Докато слушате, не се опитвайте да правите превод на български. Не се съсредоточавайте върху разбиране на детайлите, а по-скоро се старайте да разберете същността на казаното - в общ план, по смисъл и значение.

Е, това е плана. 

 

+ Упорита ежедневна работа

Останалото ще дойде от постоянното му повторение, упоритата ежедневна работа и постепенните количествени натрупвания, които ще идват с редовната практика. Това е най-бързия начин да научите английска реч (English Speech) - да разбирате какво Ви говорят и своевременно и адекватно да сте в състояние да отговаряте на своя събеседник, като с времето и практиката си постоянно подобрявате своето езиково умение. За още тънкости ще споменаваме и в коментарите по-долу.

----------------

27 октомври 2015

Описателни определения | dLambow

Описателни определения в английски език (Descriptive Attribute / Non-restrictive Attribute)

 

Описателно определение

Според взаимовръзката си с определяемата дума, определенията биват описателни и пояснителни. Описателното определение служи за описание или за внасяне на допълнителни и съпътстващи сведения за даден предмет, лице или понятие.

Описателни определения в английски език
Описателно определение

То не изтъква определяемата дума пред други подобни, а и без тези сведения изречението няма да загуби своя смисъл.

 • Take some warm clothes with you. - Вземи си някакви топли дрехи.
 • We went to the lake, which was very stormy that day. - Ние отидохме до езерото, което беше доста бурно този ден.
 • I spoke to the manager, who promised to ship the goods at once. - Аз говорих с управителя, който обеща да натовари стоките веднага.

Описателните определения се отнасят до свойствата на изразяваните от определението понятия. При това, определението и определяемото се различават помежду си като понятия.
 • We have received a letter, which  contains interesting information on the state of the rubber market. - Ние получихме писмо, което съдържа интересни сведения за състоянието на пазара за каучук.
 • I have a wonderful clock, which is one hundred years old. - Аз имам чудесен часовник, който е на сто години.

Съчетанието на предлога "of" със съществително се счита за описателно определение, когато се допуска съществуването на много предмети от даден вид. Например:
 • a book of interest,
 • a depth of 5 metre,
 • a capacity of 40 gigabytes и т.н.
Описателните определения не влияят на избора на членуване и съществителните се използват както с определителен, така и с неопределителен член, или с местоименията "some", "any" на основание на общите правила, независимо от наличието на определение.
 • In his lecture the professor stated some figures, which clearly illustrate the striking development of our industry. - В своите лекции професора приведе някои цифри, които ясно илюстрират поразителното развитие на нашата промишленост.
 • They have sold a cargo of 6,000 tons of ore. - Те продадоха товар от 6000 тона руда.
 • They sent us a cheque for 3,000 euro. - Те ни изпратиха чек за 3000 евро.
 • We have ordered some engines of 2,000 H. P. each. - Ние поръчахме няколко двигателя с мощност от 2000 к.с. всеки.

Видове описателни определения.

Според мястото в изречението, можем да разделим описателните определения на леви и десни.

Предшестващи (леви) определения (Preposition Attribute).

 • I bought good apples. - Аз купих хубави ябълки.
 • This was Peter’s idea. – Това беше идея на Петър.
 • This is the Karlovo road. – Това е карловското шосе.
 • It’s nobody’s business. – Това не касае никого.

Последващи (десни) определения (Postposition Attribute).

Последващите определения се изразяват с помощта на предложни фрази, причастия, безпредложни причастни изрази, инфинитиви или някои чуждестранни прилагателни.
 • There’s nothing important here. – Тук няма нищо важно.
 • This is a suggestion to think about. – Това е предложение, което си заслужава да бъде обмислено.
 • I looked at the child smiling happily. – Аз погледнах детето, което се усмихваше щастливо.
Това е основната информация по темата за описателните определения (Descriptive Attribute / Non-restrictive Attribute), техните видове и значение в английски език, придружени с показателни примери.

----------------

25 октомври 2015

Обстоятелство за причина | dLambow

Обстоятелствено пояснение за причина (Adverbial Modifier of Cause)

 

Обстоятелство за причина

Обстоятелствата за причина са част от голямата група на обстоятелствените пояснения (Adverbials Modifier) в английски език. Те обозначават причината, поради която се извършва дадено действие.

Adverbial Modifier of Cause
Обстоятелство за причина


Те често се изразяват с помощта на причастен израз и комплекси, като мястото им обикновено е в началото на английското изречение.
 • I was late because of the traffic jam. - Аз закъснях поради задръстване.
 • Not knowing what to add we stopped. - Незнаейки какво да добавим, ние спряхме.
 • Their eyes were red from want of sleep. - Техните очи бяха зачервени от недоспиване.
 • I said nothing because there is nothing. - Аз нищо не казах, защото нямаше какво.Още примери за обстоятелствени пояснения за причина в английски език.

 • He was late because of the rain. - Той закъсня заради дъжда.
 • I said nothing because of the children being there. – Аз нищо не казах, поради това, че децата бяха там (поради присъствието на децата).

 • He was kept in after school owing to his bad behavior. – Него го оставиха след училище, заради лошото му поведение.
 • I came back home because of the rain. - Аз се върнах в къщи заради дъжда.
Това е основната информация по темата за обстоятелство за причина (Adverbial Modifier of Cause) и тяхното използване в английски език, заедно с достатъчно показателни примери.

----------------

Сложно изречение | dLambow

Сложни изречения (The Composite Sentences)

 

Сложно изречение (Composite Sentence)

В английски език, освен просто изречение с неговите си разновидности, има и сложно изречение със свои си разновидности. Сложно е това изречение, което се състои от две или повече прости изречения, съединени в едно цяло по смисъл и интонация, които изразяват една сложна мисъл. По такъв начин, сложните изречения съдържат винаги по две или повече граматични основи.


The Composite Sentences
Сложно изречение

Сложно съставно изречение със съюзно свързване.

 • The signal was given, and the steamer moved slowly from the dock. - Сигналът беше даден и параходът бавно се отдели от пристана.
 

Сложно съставно изречение с безсъюзно свързване.

 • The signal was given; the steamer moved slowly from the dock. - Сигналът беше даден; параходът бавно се отдели от пристана.
 

Сложно подчинено изречение

 • He thought that the train arrived at 6.15 - Той мислеше, че влака пристига в 6,15 часа.Какво е "Simple Clauses"?

Простите изречения, които са самостоятелни и не влизат в състава на сложни изречения, са - Simple Sentences. А когато същите прости изречения вече влизат в състава на сложно изречение, то тогава в английски език те имат специалното наименование - Simple Clauses. А като цяло сложните изречения имат обобщаващото название (Composite Sentence).


Simple Sentence: 

 • The game was close — Играта беше равна.
 

Simple Clauses: 

 • The game was close, and its outcome was not obvious. — Играта беше равна и нейният изход не беше очевиден.
 

Видове сложни изречения

 

    Сложно съставно - Compound Sentences

 •     - Съюзни
      - Безсъюзни
 

    Сложно подчинено - Complex Sentences

 •     Главно - Principal/Independent/Main Clause
 •     Подчинено изречение - Dependent/Subordinate Clause
        - Подложни подчинени изречения - Subject Clauses
        - Сказуемни подчинени изречения - Predicate Clauses
        - Допълнителни подчинени изречения - Noun/Nominal/Substantive Clause
        - Определителни подчинени изречения - Attributive clause
            = Описателно определителни подчинени изречения - Descriptive Clauses
            = Ограничително определителни подчинени изречения - Limiting Clauses
        - Апозитивни подчинени изречения - Appositive Clauses
        - Обстоятелствени подчинени изречения - Adverbial Clauses
            = За място - Adverbial Clauses of Place
            = За начин на действие и сравнение - Adverbial Clauses of Manner and Comparison
            = За време - Adverbial Clauses of Time
            = За причина - Adverbial Clauses of Cause
            = За цел - Adverbial Clauses of Purpose
            = За следствие или резултат-Adverbial Clauses of Result
            = За отстъпка - Adverbial Clauses of Concession
            = За условие - Adverbial Clauses of Condition

    Условни изречения (Conditional Sentences)

 •     Нулево условие - Zero Conditional
 •     Първо уславие - First Conditional
 •     Второ условие - Second Conditional
 •     Трето условие - Third Conditional
 •     Смесени условия - Mixed Conditional

Свързване на простите изречения в състава на сложните

Има два начина за свързване на простите изречения, които влизат в състава на сложно изречение:
 • - Съюзно,
 • - Безсъюзно.
 

Безсъюзно свързване на изречение

 • Love me, love my dog. - Обичай ме, обичай и моето куче.
  A man is known by the company he keeps. - Човек се познава по приятелите, които има.
  When he heard the bell, he grabbed his books and ran. – Когато той чу звънеца, грабна книгите си и побягна.
 

Съюзно свързване на изречение.

 • It never rains but it pours. - Не просто вали, а се лее (като порой).
 • He laughs best who laughs last. - Най-добре се смее, който се смее последен.
 • The door opened and two men came in. – Вратата се отвори и влязоха двама мъже.
Това е основната информация по темата за сложно изречение (The Composite Sentence), неговите видове и разновидност, придружени с показателни примери. Всеки от видовете и подвидовете сложни изречения ще бъде разгледан в подробности в самостоятелни теми.

----------------

23 октомври 2015

Емфатично ударение | dLambow


Емфатично ударение в английски език (Emphatic Stress in English).


Какво е емфатично ударение?

Емфатичното (подчертаващо) ударение е част от системата с ударения, намиращи приложение в английското изречение, като те не са просто фонетична особеност на английски език, а имат много важна функция по акцентирането на определени думи, което е нужно за правилното разбиране на изказването.

Често е трудно да се разбере значението на едно изречение, в което няма информация за ударените думи. Емфатичното ударение винаги се характеризира с падане на гласа в пределите на ударената сричка на акцентираната дума. При това, началото на емфатичния спад на гласа звучи по-високо от предшестващата сричка, а широчината на спада зависи от емоционалността на изказването.

Така се постига ефекта да се усили изразителността на отделни думи и може да се приложи няколко пъти в едно изречение. Благодарение възможността да се регулира ефективността на емфатичното ударение чрез изменение диапазона на спад на гласа, прилагането на възходящо пълзене и градацията на силата на гласа, степента на усилване на различните думи може да е различна.

Емфатично ударение в английски език
Емфатично ударение
Подчертаващо ударение (Emphatic stress)

Ако решите да подчертаете нещо в изречението, може да промените ударението от главното съществително към друга съдържателна дума, като например:
 • - прилагателно - big, difficult, и т.н.;
 • - усилител (intensifier) - very, extremely, и т.н.
Подчертаващото ударение привлича вниманието към необикновената природа на това, което искате да изкажете. Такова ударение може да се използва в изречение, когато се:
 • - сравнява,
 • - коригира или
 • - изяснява
нещо. Чрез него се подчертава думата, която говорещият счита за най-важна и в този случай дори служебна дума може да стане ударена.
 • - Tina gave the book to `ANN. - Тина даде книгата на `АННА.
 • - I said that `MAX gave the book to Ann. - Аз казах, че `МАКС е дал книгата на Ан.
 • - `HE gave her the book. - `ТОЙ й даде книгата.

Използване на емфатично ударение в английски език.

Емфатичното ударение намира приложение основно в английските разказни и утвърдителни изречения в замяна на фразовото ударение. По този начин се акцентира дума, която носи някакъв особен смисъл (качество, брой, размер...), като ефекта се постига с промяна на тона и неговия диапазон в сравнение с предшестващата ударена сричка.
 • – 'Nick is a 'very 'good 'doctor. - Ник е много добър лекар.
Емфатично ударение може да се използва в английското изречение, за да се постигне ефекта на сравнение, поправяне или поясняване на нещо. Чрез него се отделя дума, която говорещия счита за особено важна и този случай даже служебна дума може да стане ударена.
 • – Tina gave the book to `Anna. - Тина даде книгата на Ана.
 • – I said that `Ivan gave the book to Anna. - Аз казах, че Иван даде книгата на Ана.
 • – `HE gave her the book. - Той й даде книгата.

Използване на наречия и модификатори

Има редица наречия и модификатори, които са склонни да се използват за подчертаване в изречения, които получават подчертаващото ударение:
 • – Extremely - Изключително
 • – Terribly - Ужасно
 • – Completely - Напълно
 • – Utterly - Изключително
 • – Especially - Особено

Заключение

В утвърдителните и разказните изречения вместо фразово ударение често се използва емфатично ударение, с което се постига по-висок тон в сравнение с предходната ударена сричка. Емфатично ударение се обозначава с вертикална стрелка, която замества знака за ударение. Сричките след ударението образуват низходяща скала. Емфатичното ударение се използва за подчертаване на думи, които изразяват някакво специално качество, число, размер.

Пример на изречение с емфатично ударение:
 • - 'Nick is a 'very 'good 'doctor. - Ник е много добър лекар.  
В английски език би било трудно да се разбере изречение, в което важна дума не е ударена или е ударена служебна дума. Неударените служебни думи правят изречението граматически правилно. Те не са много важни като информация за смисъла, а значението им става разбираемо благодарение на най-близкото обкръжение в изречението. Това е основната информация по темата за емфатично ударение (Emphatic Stress) и използването му в английското изречение.

----------------

22 октомври 2015

Уводни думи, въвеждащи фрази и встъпителни изрази | dLambow

Уводни думи, въвеждащи фрази и встъпителни изрази (Introductory Elements)

 

Встъпителни елементи

Встъпителните елементи на английското изречение обикновено се състоят от

 • - уводни думи (Introductory words),
 • - въвеждащи фрази (Introductory phrases) и
 • - встъпителни изрази (Introductory clauses),
като те не определят дадена конкретна част от изречението, а самото изречение като цяло.

Introductory Elements
Встъпителни елементи


Появяват се най-вече в началото на изречението, отделят се със запетайка от него и ролята им е да подготвят читателя за това, което им казва изречението или за неговото значение.
 • The day was rather rainy, but fortunately it was not cold. - Денят беше доста дъждовен, но за радост не беше студено.
 • It isn’t quite correct, strictly speaking. - Това не е съвсем правилно, строго казано.
 • To tell you the truth, I don’t want to go there myself. - Да ти кажа истината, сам аз не искам да отивам там.
Встъпителните елементи не са свързани граматично с основния състав на изречението, а само отразяват отношението на говорещия към изказваната мисъл или характеризират начина на нейното оформяне. Ето някои примери с встъпителни думи и елементи.


Встъпителни думи.

 • Well, if you ask me my opinion...
 • However, you can purchase them one at a time.
 • Yes, this is only solution.
Най-често срещаните уводни думи са:
 • - however,
 • - still,
 • - furthermore,
 • - meanwhile.

Въвеждащи фрази.

Въвеждащите фрази не представляват завършено изречение според английските правила. Т.е. те не съдържат едновременно и подлог и сказуемо.
 • From what I heard, the mail strike will continue.
 • To stay in shape for competition, athletes must exercise every day.
 • Seeing the damage, he made out an assessment report.
 • After the adjustment for inflation, real wages have decreased while corporate profits have grown.

Встъпителни изрази.

Встъпителните изрази представляват завършено изречение, което съдържа подлог и сказуемо.
 • If you build it, he will come.
 • Since you've asked, I'll tell you.
 • If they want to win, athletes must exercise every day.
Много често, встъпителните изрази започват с наречия, като:
 • after,
 • although,
 • as,
 • because,
 • before,
 • if,
 • since,
 • though,
 • until,
 • when и т.н.
 

Уводните елементи на изречението могат да се изразят по различни начини.

 • - Предложни фрази и изрази (prepositional phrases and clauses),
 • - Инфинитивни фрази (infinitive phrases),
 • - Изрази с причастие (participle phrases),
 • - Подчинени изречения (dependent/subordinate clauses) и др.
Това е основната информация по темата за уводни думи (Introductory Clauses), въвеждащите фрази (Introductory phrases) и встъпителните изрази (Introductory clauses), заедно с типични примери.

----------------

21 октомври 2015

Нулево условно наклонение | dLambow

(Zero Conditional Mood) -

Английско условно наклонение - Zero Conditional (Нулево условие)

 

Условно наклонение - Zero Conditional

Както вече уточнихме в темата за условни изречения (Conditional Sentences),  те са вид сложни подчинени изречения, които се подразделят на пет типа, според вида на условието, като в тази тема ще изясним първия от тях - нулево условие (Zero Conditional) или т.н. реални събития.

Какво е Zero Conditional?

Zero Conditional (Нулево условие) се използва за изразяване на факти или неща, които са винаги верни под дадено условие.

Нулево условно наклонение
Нулево условно наклонение (Zero Conditional Mood)

Реални събития в условните изречения

Реални са тези събития, явления или вещи, които са неизбежни и те се случват в настоящето. Те представляват истина, научен факт, общоизвестно обстоятелство. Като имаме предвид, условното изречение е изградено от:

 • - Principal clause - главно изречение (следствие - Result) и
 • - Subordinate clause - подчинено изречение (условие - Condition), 

тогава схемата на условните изречения с нулево условие е:

(present simple + present simple).

 • If you heat ice, it melts. - Ако нагряваш лед, той се топи.И понеже нулевото условие най-често се изразява чрез "If....then...", тогава схемата може да се изрази и така:
(If ...Present, (then) ... Present).
 • If it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck, it probably is a duck. Ако изглежда като патка, ходи като патка, и квака като патка, това най-вероятно е патка.
 • If I stay at work late, my drive home is much shorter. - Ако оставам на работа до късно, пътуването ми до в къщи е по-кратко.

За нулевия тип условие е характерна възможността за смислова замяна на "if - ако" с "when - когато" и обратно.


Формули за образуване на Zero Conditional (Нулево условие)


Съкратена формула:

 • - simple present + simple present.


Пълна фopmyлa:

 • -If (when) + пoдлог + Present Simple, пoдлог + Present Simple.


Примери за улево условно наклонение

 • If you heat ice, it melts. (Ако загрееш лед, той се топи.)
 • If you mix red and blue, you get purple. (Ако смесиш червено и синьо, получаваш лилаво.)
 • If it rains, the grass gets wet. (Ако вали, тревата става мокра.)


Каква е разликата между нулево и първо условие?

Разликата между нулево и първо условно наклонение е в степента на реалност или вероятност на условието и резултата.

Нулево условие

Нулево условно наклонение се използва за изразяване на факти или неща, които са винаги верни под дадено условие. Например:

 • If you heat ice, it melts. (Ако загрееш лед, той се топи.)


Първо условие

Първо условно наклонение се отнася до реални твърдения, чиято вероятност да се случат е висока. Изреченията в първо условно наклонение се базират на факти и се отнасят за конкретни ситуации. Например:

 • If you heat ice, it melts. (Ако загрееш лед, той се топи.) - нулево условно наклонение

If you don’t eat your sandwich, you will get hungry later. (Ако не си изядеш сандвича, ще огладнееш по-късно.) - първо условно наклонение

Варианти на нулево условие

Повелително наклонение в поттвърдителна форма.

 • If you know his email, send him a happy birthday note. Ако му знаеш имейла, изпрати му поздравление за рожденния ден.
 

Сегашно продължително време с условие и/или потвърждение.

 • If you can read this, you are following too closely. - Ако можеш да прочетеш това, значи се движиш твърде близо.

Сегашно съвършено време с условие и/или потвърждение.

 • If you have lost the keys, you should replace your locks as soon as possible. - Ако сте си загубили ключовите, трябва да си смените ключалката колкото е възможно по-скоро.
 

Модални форми в сегашно време с условие и/иби потвърждение.

 • If you are reading this, you must have woken up now. Ако четеш това, значи трябва вече да си се събудил.
Това е основната информация по темата за нулево условие (Zero Conditional) английските условни изречения (Conditional Sentences), придружена с разяснения, схеми за построяване и конкретни примери от английски език.

----------------

20 октомври 2015

Класифициращи определения | dLambow

Класифициращи определения в английски език

 

Класифициращо определение

Класифициращото определение в английски език не конкретизира даден предмет, а обратното - лишава го от индивидуални признаци и го определя към даден клас предмети, т.е. може да бъде наречено и "обобщаващо определение".

Класифициращи определения в английски език
Класифициращо определение


 • A letter which is written in pencil is difficult to read. - Писмо, което е писано с молив, е трудно за четене.
 • Vessels built for the transportation of oil are called tankers. - Плавателните съдове, построени за превоз на нефт, се наричат танкери.
 • A rectangle with equal sides is called a square. - Правоъгълник с равни страни се нарича квадрат.

Използване на членуване при класифициращите определения.

Употребата на един или друг член зависи от различни фактори, като един от важните е вида на определението, което се използва пред съществителното. При наличието на класифициращо определение, съществителното в единствено число се използва с неопределителен член, а в множествено число - без член.

Ако съществителното е в единствено число.

 • A device designed for automatic data processing is called a computer. – Прибор, предназначен за автоматична обработка на данни, се нарича компютър.
В този пример, съществителното "device" има към себе си определение "designed for automatic data processing", което посочва клас (род, вид) предмети. Следователно, то има класифициращ (обобщаващ) характер, намира се в единствено число и затова съществителното "device" е употребено с неопределителен член.
 • A letter sent by registered post is delivered in the first place. – Писмо, изпратено с препоръчана поща, се доставя с предимство.
В този пример, съществителното "letter" има определение "sent by registered post", което го класифицира (обобщава) като клас (род, вид) предмети, а не като название на конкретно писмо.

Ако съществителното е в множествено число.

Друг е случая, ако съществителното е поставено в множествено число - тогава не се използва никакво членуване (нулев член).
 • Letters which are written in pencil are difficult to read. – Писма, които са написани с молив, са трудни за четене.
В този слумай, съществителното "letters" има към себе си класифициращо определение "which are written in pencil", превръщайки го в клас предмети. Но съществителното е в множествено число и затова е използвано без член. Това е основната информация по темата за класифициращите определения в английски език, които могат да се нарекат и обобщаващи определения, както и правилата за членуване на съществителните, които са определени с класифициращо определение.

----------------

19 октомври 2015

Еднородни части на изречението | dLambow

 

Еднородни части на изречението (Homogeneous parts of the sentence)

 

Видове еднородни части
на изречението в
английски език
1) Главни части
на изречението
а)2 подлога с 1 сказуемо
б)2 сказуеми и 1 подлог
2) Второстепенни части
на изречението
а)2 допълнения
б)2 определения
в)2 обстоятелства

 

Еднородни части на английското просто изречение

В английски език, в едно просто изречение може да има две или повече части на изречението, които се отнасят към една и съща дума.

Homogeneous parts of the sentence
Еднородни части на английското просто изречение
Това са еднородните части на изречението. Те могат да се свързват помежду си със съюз, но могат и без него.
 • Ivan and Georgi blamed them-selves for the accident. - Иван и Георги се обвиняваха за този нещастен случай. (два подлога с едно сказуемо)

 

Ето още примери с еднородни части на изречението.

 • То get to her country cottage you have to ride by the forest, the field and the lake. - За да стигнете до нейната вила, Вие ще трябва да пропътувате покрай гора, поле и езеро. (три обстоятелства за място)
 • We called at his house but didn't find him at home. - Ние го потърсихме в къщи, но не го намерихме там. (две сказуеми с един подлог)
 • The steamer was loaded with wheat, barley and maize. - Корабът беше натоварен с пшеница, ечемик и царевица. (три предложни косвени допълнения към глагола)
Това е основната информация по темата за еднородните части на простото изречение (Homogeneous parts of the simple sentence) в английски език.

----------------

18 октомври 2015

Обстоятелствено пояснение за начин на действие | dLambow

Обстоятелствено пояснение за начин на действие в английски език (Adverbial Modifier of Manner)

 

Английски обстоятелства за начин

Английските обстоятелствените пояснения за начин на действие (Adverbial Modifier of Manner) дават качествена картина на действието и посочват съпътстващите действието факти.

Adverbial Modifier of Manner
Обстоятелства за начин

Ако обстоятелството за начин е изразено чрез наречие, то обикновено се поставя след смисловия глагол и неговото допълнение, ако има такова. Отговарят на въпросите
 • How? - как?
 • In what way? - по какъв начин?Примери с обстоятелства за начин на действие.

 • He looked at her, blinking. - Той погледна към нея премигвайки.
 • He speaks English fluently. - Той говори свободно английски зеки.
 • She opened the drawer with difficulty. - Тя отвори трудно сандъка.
 • I would like to speak English fluently. – Аз искам да говоря английски бегло.
 • We went there with a heavy heart. – Ние отидохме там с натежало сърце.
 • I have read this book with great interest. - Аз прочетох тази книга с голям интерес.
 • She spoke slowly. - Тя говореше бавно.
 • He talked to her slowly choosing his words. – Той говореше с нея, бавно подбирайки думите си.
 • He talked to her walking up and down the room. – Той говореше с нея, разхождайки се из стаята.
 • My friend swims very well. – Моят приятел плува много добре.
 • I felt ill at ease in that house. – Аз се почувствах не на място в тази къща.
Това е основната информация по темата за обстоятелствените пояснения за начин на действие (Adverbial Modifier of Manner) в английски език, придружена с доста примери.

----------------

Форми за допълнение | dLambow

 

Форми за изразяване на допълнение в английски език (Forms of the English object)

 

Английско допълнение (The Object).

Както знаем, английското допълнение (The Object) е второстепенна част на изречението, която обозначава лице или предмет:

 • - върху които е извършено някакво действие,
 • - с когото е свързано някакво действие,
 • - по отношение на който се проявява някакъв качествен признак.

Форми на английското допълнение
Английско допълнение

Форми на допълнение в английски език.

Има много и различни начини, с които едно допълнение в английски език може да бъде изразено. Ето основните от тях:


Съществително:

 • I saw an interesting film yesterday. - Аз гледах интересен филм вчера.

Местоимение:

 • You know them all. - Ти ги знаеш всичките.

Инфинитив:

 • We plan to go to the country on Sunday. - Ние планираме да заминем на село в неделя.

Герундий:

 • I like playing the piano. - Аз обичам свиренето на пиано.

Синтактичен комплекс с инфинитив:

 • I will let you know if he comes. - Аз ще ти дам да разбереш, ако той дойде.
 • Me planned for us to meet after classes. - Ние планираме (за себе си) да се срещнем след занятията.

Синтактичен комплекс с герундий:

 • I rely on your keeping the promise. - Аз разчитам, че ти ще удържиш обещанието си.

Синтактичен комплекс с причастие:

 • I saw him preparing to go. - Аз го видях, приготвяк се да си ходи.
Това е основната информация по темата за формите на английското допълнение (Forms of object) и начините на неговото изразяване в английски език, заедно с конкретни примери.

----------------

16 октомври 2015

Лигатура (Ligature). | dLambow

Какво е лигатура (What is a ligature)?

 

Какво е лигатура?

Лигатура (от лат. ligatura - със значения на: превръзка; вързан амулет; връзка, хватка, обхват) - знак на всяка писмена система или фонетична транскрипция, образуван чрез комбиниране на две или повече графеми. В най-общия смисъл на понятието, лигатура е нещо, което служи за обединяване, свързване, връзка, свързаност. 

В някои писмени системи, лигатурите на много комбинации от букви са влезли в обща употреба, като вид по-сложни буквени знаци за изобразяване на определени звукови комплекси. Лигатурите са били широко използвани през Средновековието като начин за ускоряване на ръкописа и спестяване на място и време за писане.

По-късно лигатурите са използвани в типографията при възпроизвеждане на последователни латински букви "f" и "i" в общ знак "fi", тъй като използването на обикновени букви би било невъзможно (поради сблъсък на точки и припокриване на буквите). Този метод се използва доста дълго време при ръчния набор в печатниците, но практически изчезва с появата на линотипа и монотипа, тъй като в матриците им няма достатъчно места за лигатури. 

Произход на понятието лигатура - етимология

Понятието лигатура (Ligature) има латински произход от ligo - връзвам, свързвам, ligare - свързвам, ligatura - връзка, свързаност. Това, за което ние ще говорим в тази тема, основно е типографската лигатура (вижте по-долу) като начин за изписване на букви, при което две или повече графеми (буквени, цифрови, препинателни) знаци се изписват слято, като един цялостен символ със самостоятелно значение.

 

Какво е типографска лигатура?

В писането и типографията, понякога се използва лигатура, където две или повече букви се съединяват, за да образуват един глиф (glyph).  Например, знаците:

 • - лигатурата "fi" - от буквите 'f' и 'i',
 • - лигатурата "œ" - от буквите 'o' и 'e',
 • - лигатурата "&" - от буквите 'e' и 't',
 • - лигатурата "æ" - от буквите 'a' и 'e'.

 

Глиф (Glyph) и Лигатура (Ligature)

Глифът е визуална структура, използвана за представяне на символ. Глифовете са по-скоро графични, отколкото концептуални единици и един шрифт може да съдържа множество глифове за един знак. Лигатурата е единичен глиф, който представлява два или повече знака.

 

Лигатури за външен вид на шрифта

Лигатурите, използвани за подобряване на външния вид на шрифта, обикновено са двойки или тройки знаци, които имат характеристики, които са склонни да се припокриват, когато се използват заедно. Лигатурата създава по-плавен преход или връзка между знаците чрез свързване на напречни ленти, премахване на точки от буквата ( i ) или по друг начин променя формата на знаците. 

Днес, с модерните методи за печатане и настолното издателство с помощта на компютърни системи, лигатурите се използват рядко. Когато се използват, най-често това е просто от стилистично предпочитание.

What is a ligature?
Произход на понятието лигатура - етимология
 

Видове лигатури

 • Лингвистична лигатура - покрива се с понятието типографска лигатура.

  • Естетически лигатури - вид лингвистични лигатури, които не са задължителни, но се използват за подобряване на четливостта на типографски документи.Типографска лигатура - слято изписване на две и повече букви или фонетични знаци, превръщащо се с времето в самостоятелна графема със собствено значение.
 • Типографска лигатура - Две или повече букви (графеми), комбинирани в един писмен знак, образуват типографска лигатура. В повечето случаи лигатурите е налична само в разширени набори от знаци или специални експертни набори от шрифтове. Ето някои подвидове типографски лигатури:
   • Стандартните лигатури (Standard ligatures) могат да включват знаците fi, fl, ff, ffi, ffl, ft. Целта на тези лигатури е да направят някои буквени части по-четими и по-привлекателни. 

   • Дискреционните лигатури (Discretionary ligatures) могат да включват знаците ct, fs, st, sp. Те са по-декоративни и често придават на текста старинен или старомоден вид. 

   • Необичайни лигатури (Unusual or Uncommon ligatures) могат да се използват като стандартни или дискреционни и включват комбинации, като fj, fk, ij и много други, които се използват по-рядко. 

   • Дългите s лигатури (Long s ligatures) обикновено са дискреционни лигатури, намиращи се в някои шрифтове. Дългото s изглежда като f, на което липсва дясната страна на напречната греда. Това дълго s се комбинира с, h, l, i, t или друго s, за да образува лигатури, често срещани в някои писмени форми от 18-ти век. Когато се опитвате да пресъздадете автентичен документ от 18-ти век, може да се нуждаете от тези дълги лигатури – които имат някои специални правила за използване.

 • Металургична лигатурата е добавяне на определен метал или сплав от метали, която включва един или повече подобряващи компонента, което радикално променя неговите физически свойства. В металургията се използват легиращи добавки, в резултат на което от черни метали се получават определени марки легирана стомана със специални свойства.

 • Медицинска лигатура - като медицинско влакно и начин за връзване на лимфни, кръвоносни и други тръбни съдове, основно за спиране на кръвотечение.

  • Стоматологични лигатури - са елементи от брекетната система, които представляват метални или гумени пръстени за закрепване на залепените зъби (брекети). Издават се в различни цветове. Склонни са да се разтягат, така че по време на лечението те периодично се заменят с нови. 

 • Музикална лигатура - се използва в нотните записвания и като свързващ елемент в музикални инструменти.

  • В музикалната нотация лигатурата е графичен символ, който показва на музиканта да изпълни две или повече ноти слято. 

  • Лигатурата е устройство, което придържа мундщука към музикален инструмент (саксофон или кларинет), като същевременно му позволява да вибрира свободно. 

   
 • Лигатура в ювелирното изкуство - е добавяне на неблагороден метал в бижута или монети от благородни метали, за повишаване на здравината и стабилността на благородната сплав и помага за промяна на външните данни на жълтия метал. Отразява се и на цената на бижутерията.Ето и някои английски понятия за видове ligature:

 • tie ligature - вързана лигатура,
 • long ligature - дълга лигатура,
 • elastic ligature - еластична лигатура, 
 

Лигатура в лингвистиката и типографията

Лигатурата е и знак във всяка писмена система или фонетична транскрипция, образуван чрез комбиниране на две или повече графеми (букви или писмени знаци). Типовете на писане с множество лигатури включват индийската писменост деванагари и ъгловата (хърватска) глаголица. В китайски език, като лигатури се използват словосъчетания, обединени в един йероглиф.

Някои лигатури са се превърнали в логограми, като амперсанда (&, от латински "et"), който се използва в много европейски езици в смисъла на съюза "и", независимо от действителното произношение на думата. Ако лигатурата се използва дълго време, нейната еволюция продължава. По-специално, възможно е преходът на лигатура към специален символ. Такъв специален знак е и символа "@", вероятно образуван от английския предлог "at". 

Типографска лигатура (Typographic ligature).

Има редица езици, при които използването на различни видове лигатури (слети писмени знаци) е приложимо и даже широко разпространено, особено в датски, исландски, норвежки, френски, арменски, холандски, арабски, осетински, немски, индийски и др. езици. Например, в латиницата има девет стандартни лигатури
 • - ae,
 •  - AE,
 •  - oe,
 •  - OE,
 •  - fi,
 •  - fl,
 •  - ff,
 •  - ffi,
 •  - ffl.
От тези, само първите 6 влизат в стандартната латинска котировка. В някои курсиви и ръкописни шрифтове се използват и други лигатури, като:
 • - as,
 •  - ct,
 •  - st,
а също и при обозначаване на дифтонги:
 • - ae,
 • - AE,
 • - oe,
 • - OE.
 

Латински лигатури

 

Лигатура "ȹ" от латинските букви "QP"

Лигатурата ȹ (QP) е типографска лигатура за латинските букви Q и P (също понякога се тълкува като лигатура за буквите C и P). Използва се в някои системи за фонетична транскрипция, особено в африканските езици, за представяне на звука [p̪], например на зулу: [ɱȹfʼ].

Лигатура "ȸ" от латинските букви DB

Лигатурата ȸ (DB) е типографска лигатура от латинските букви D и B. Използва се в някои транскрипционни системи на африканските езици за представяне на звука [b̪], например на езика на зулу: [ɱȸv].

Лигатура Æ от латинските букви "a" и "e"

Лигатурата "Æ" (от малките букви: æ) е знак, образуван от латинските буквите "a" и "e", първоначално представлява латинския дифтонг "ae". Той е получил статут на писмен знак в някои езици, включително:
 • - датски,
 • - норвежки,
 • - исландски и
 • - фарьорски.
Използва се и на старошведски, преди да бъде променен на "ä". Днес Международната фонетична азбука го използва за представяне на звука „а“ в английската дума "cat" - котка. Диакритичните варианти на тази лигатура включват: Ǣ, ǣ, ǽ, ǽ, Æ, æ, Æ, æ, Ǣ, ǣ, Æ и æ. Като буква от староанглийската латинска азбука тя е наречена "æsc" - [ æ ʃ ] - "ясеново дърво", в чест на англосаксонската руна "ᚫ", която тя транслитерира.
 

Как да получа лигатурен шрифт?

Преминете към Window > Type > Glyphs, за да отворите панела Glyphs. За да активирате или деактивирате лигатури, отворете панела за символи, като отидете на Window > Type > Character. Щракнете върху менюто в горния десен ъгъл и изберете Лигатури, за да ги активирате или деактивирате.

Типографска лигатура в английски език

В съвременния английски език, използването на лигатури не е много разпространено, но все пак съществува и се използва. По известни са следните случаи:
 • - Съчетаване на въпросителен и удивителен знак, но използването му е забранено в академичната проза - ( ⁉ ).
 • - Амперсанд - ampersand "&", от латинската съюзна дума "et", чийто английски еквивалент е думата "and". При това, тази лигатура се използва и в много други европейски езици със значението на съюза "и", независимо от реалното произнасяне на думата.
 • - Специален символ "@" (още: arobase, asperand, at, AT, ∀, Ⓐ, ⓐ, Å), е най-вероятно образуван от английския предлог "at" = and. Това е пример за лигатура, използвана продължително време, чиято еволюция продължава и днес.

 

Това е основната информация по темата за английската лигатура (Ligature) в лингвистиката и типографията, произхода на понятието и някои примери за използването му в съвременния английски език.

----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: