Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Лексема (Lexema).

Лексическа дума или лексема.

След като се запознаем с видовете думи в английски език, добре е да въведем и обясним още едно характерно за лексикологията понятие - лексическа дума или лексема. Лексемата е значеща дума, която указва нещата и обозначава понятия за тях. Тя е в състояние да бъде част от изречението и образува изречения.

Видове лексеми.

В по-горната си роля, лексемите могат да бъдат два вида:
  • Проста лексема - една дума;
  • Съставна лексема - някакво съставно наименование, като почивна станция, помощно училище, технически университет.
В това си разбиране, служебните думи и словоформи не влизан в понятието "лексема".


Съотношение между понятията "лексема" и "дума".

В редица случаи двете понятия - "лексема" и "дума" обозначават един и същ езиков факт. Например, "човек" е едновременно и едното и другото. "От" - това е дума, но не е лексема. В изречението "Човек за човека е приятел." има пет думи, но три лексеми. Следователно, двата термина имат известно припокриване, но след това се разминават в значенията си. Към думите спадат и служебните думи и словоформи.

Словоформи.

Словоформите се различават само по граматическото си значение - жълт, жълта, жълто, жълти - разликите са в рода и числото на тези думи, но не и в тяхното лексическо значение. Т.е. всички те образуват парадигма, т.е. система от словоформи на една лексема.

Лексическо значение на думата.

Сега вече можем да определим какво е лексическо значение на една дума - това е съдържанието на думата, отразяващо се в съзнанието и закрепящо в него представата за един предмет, свойства на процес, явление, състояние и т.н. С други думи, това е установяваната от нашето мислене съотнесеност между звуковата форма и съответното нещо (предмет, явление, състояние) в действителността.

Носител на лексическото значение е основата на думата, която отразява общите и съществените признаци на предмета, опознати в резултат от обществената практика на хората. Така, лексическите значения могат да бъдат конкретни (sizes, coulor, weight) или абстрактни (strong, brave, beautiful); обобщаващи (material) или единични (brick).

Това е основната информация за лексическото понятие "лексема" и разликите с понятието "дума", съпроводени с някои примери.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: