Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Препинателни знаци (Punctuation Marks).

Знаци за пунктуация.

Препинателни знаци (English Punctuation Marks) в английски език се ползват по-рядко, отколкото в български език. Ще припомним, че знаците за пунктуация са особени елементи на писмеността, служещи за писмено обозначаване на формално граматическото, смислово и интонационно значение на речта.

Правила за пунктуация.

В английски език се ползват същите препинателни знаци, както и в българския, като  например: точка, въпросителна, удивителна, които се поставят в края на изречението. Кавички се използват за отделяне на пряка реч или цитата. Пунктоацията и в двата езика се подчинява на определени правила, но английските правила са по-малко твърди. Добрата пунктуация представлява умението да се постави правилния знак, на нужното място, така че читателя по най-добър начин да разбере интонацията на автора на текста.


Английски препинателни знаци.

Кои са английските препинателни знаци (Punctuation Marks), наричани още пунктуационни знаци?
,     Comma     - Запетая
;     Semicolon     - Точка и запетая
:     Colon     - Двуеточие
.     Full stop (BrE - в британски английски) Period (AmE - в американски английски)     - Точка
!     Exclamation mark     - Удивителна (Удивителен знак, Възклицателен знак)
?     Question mark     - Въпросителна (Въпросителен знак)

–     Dash     - Тире (дълго)
( )     Parentheses     - Кръгли скоби
[ ]     Square brackets     - Квадратни скоби
“ ” или ‘ ’     Quotation marks     - Кавички
    Apostrophe     - Апостроф
-     Hyphen     - Дефис (вид тире - късо)
/     Slash (= forward slash, stroke, oblique)     - Наклонена черта

Използване на препинателни знаци.

Английските препинателни знаци (English Punctuation Marks) се използват за разделяне, групиране, определяне на думи и елементи на изречението. Те се използват за предаване в писмената реч на паузи, интонация и др.п.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

4 коментара:

 1. Едно от основните пунктуационни правила е, че точка, въпросителна и възклицателна се поставят в края на изречението. Но точка може да се поставя след абревиатури и инициали на имена, макар че напоследък това се забелязва все по-рядко (NHL, BBC).

  ОтговорИзтриване
 2. Препинателния знак "точка" обикновено се поставя в края на такива съкращения, като:
  - re. (regarding),
  - prof. (professor),
  - dep. (departure),
  - arr. (arrival) и др.
  но ако в абревиатурата или съкращението влиза последната буква на думата, тогава точка не е необходима.
  St Mary's Hospital
  United Goods Ltd
  Dr Rowell
  33, Pine Rd

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Досьо-29:44 пр.об.

   Обърнете внимание, че в английската пунктуация, точка никога не се използва в заглавията. Ето един пример:
   USA to Support Ecotourism - САЩ поддържат екотуризма.

   Изтриване
 3. Ogledalo_5612:22 сл.об.

  Кавичките отделят пряката реч и названията. Също с кавички, в писан текст, може да се подчертае някаква дума:
  Were you really "ill" or just skipped your classes? - Ти наистина ли си болен или само си пропуснал уроците.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: