Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Английска пунктуация

 

Самоучител: Английска пунктуация (English punctuation)

Пунктуацията (препинателните знаци) в английски език се използва за разделяне на изречения, части от сложни изречения и думи, за изразяване на интонация и смислово подчертаване на отделни думи. Английските правила за пунктуация са по-малко строги от нашите и използването им често зависи от самия автор (особено използването на запетая). 

--------------

Съдържание: 

Няма коментари:

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: