Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Английски числа (English numbers).

Броене с числата на английски (English numbers).

За да се научите да броите с числата на английски език до един милион, ще Ви е нужно да знаете и използвате 31 думи за английски числа. А що се отнася до всичко останало, то разлики почти не съществуват. Правилата за съставяне на числа са едни и същи, макар да има определени особености, с които да се съобразявате (те могат значително да облекчат процеса на заучаване на английските числителни).

Преди всичко, английските числа не се променят по род. Например, в български език пишем и изговаряме "две хиляди" и "два милиона", докато в английски език числото две винаги ще бъде едно и също  "two thousand" и "two million". Освен това няма падежи и не се използват различни падежни окончания. Например, "хиляда" и "пет хиляди". В английски е "1 thousand" и "5 thousand", без промяна в окончанието.

Още облекчаващи разлики - отсъстват различни наименования на стотиците, както е при нас - сто, двеста, триста, четиристотин, петстотин ... При тях е
 • 100 - (one) hundred - сто
 • 200 - two hundred - двеста
 • 300 - three hundred - триста
 • 400 - four hundred - четиристотин
 • 500 - five hundred - петстотин.
Така е по-лесно, нали?

Базови цифри от 0 до 10.

В основата на всички английски числа са залегнали основните цифри от 1 до 9, към които можем да отнесем 0 и 10, за пълнота на десетичната система за броене. Английските цифри имат сходно звучене с това на някои други западни езици, но за да се научите да броите правилно по английски, ще се наложи да научите наизуст точното изговаряне:
 • 0 - nought [nɔːt], zero [‘zɪərəu]- нула
 • 1 - one [wʌn] - едно
 • 2 - two [tuː] - две
 • 3 - three [θriː] - три
 • 4 - four [fɔː] - четири
 • 5 - five [faɪv] - пет
 • 6 - six [sɪks] - шест
 • 7 - seven [‘sev(ə)n] - седем
 • 8 - eight [eɪt] - осем
 • 9 - nine [naɪn] - девет
 • 10 - ten [ten] - десет.


Броене от 10 до 20.

Следващите числа са 11 и 12, които са изключение от общото правило за съставянето на втората десетица, поради което и тях ще трябва да заучите.
 • 11 - eleven [ɪ’lev(ə)n] - единадесет
 • 12 - twelve [twelv] - дванадесет
След това вече става просто и лесно. Английските числа от 13 до 19 се образуват по един и същ начин и формулата за това е N + "teen". N - е съответното число от 3 до 9, а "teen" - е суфикса, който се добавя към него. Пишат се слято, четат се слято, с ударение на последната сричка.
 • 10 - ten [ten] - десет
 • 11 - eleven [ɪ’lev(ə)n] - единадесет
 • 12 - twelve [twelv] - дванадесет
 • 13 - thirteen [θɜː’tiːn] - тринадесет
 • 14 - fourteen [ˌfɔː’tiːn] - четиринадесет
 • 15 - fifteen [ˌfɪf’tiːn] - петнадесет
 • 16 - sixteen [ˌsɪk’stiːn] - шестнадесет
 • 17 - seventeen [ˌsev(ə)n’tiːn] - седемнадесет
 • 18 - eighteen [ˌeɪ’tiːn] - осемнадесет
 • 19 - nineteen [ˌnaɪn’tiːn] - деветнадесет
 • 20 - twenty [‘twentɪ] - двадесет.
Тук трябва да обърнете внимание на някои трансформации, които се случват в изговарянето на съответните числа. Например,
 • Числото 13:  "three" се изменя на "thir".
 • Числото 15:  във втората сричка (five) съгласната "v" се променя на "f", а буквата "e" изчезва.
 • Числото 18:  двойната буква "tt", която се появява след добавянето към "eight"  на суфикса "teen", се заменя с едно "t".
Освен това, трябва да знаете, че използвано в случая окончание или суфикс "teen", си е самостоятелна, пълнозначна дума със значение за възрастта на човек от 13 до 19 години.

Броене на десетиците от 10 до 100.

Десетиците се образуват по сходен начин с числата от 10 до 20 и със същите правила за замяна на някои от буквите. Само че, вместо окончанието "teen" се добавя по-краткото "ty".
 • 10 - ten [ten] - десет
 • 20 - twenty [‘twentɪ] - двадесет
 • 30 - thirty [‘θɜːtɪ] - тридесет
 • 40 - forty [‘fɔːtɪ] - четиридесет
 • 50 - fifty [‘fɪftɪ] - петдесет
 • 60 - sixty [‘sɪkstɪ] - шестдесет
 • 70 - seventy [‘sev(ə)ntɪ] - седемдесет
 • 80 - eighty [‘eɪtɪ] - осемдесет
 • 90 - ninety [‘naɪntɪ] - деветдесет
 • 100 - hundred [wʌn] [‘hʌndrəd] - сто.
А сега останалите числа между десетиците - почти същото е като в български език, като е прието (но и задължително) десетките и единиците да се разделят с дефис - чертичка. Например:
 • 23 - twenty - three - двадесет и три
 • 44 - forty - four - четиридесет и четири
 • 99 - ninety nine - деветдесет и девет.

Броене на стотици от 100 до 1000.

Вече стана дума, че за английските стотици няма отделни наименования и всички те се формират по един и същ начин, като се използва думата "hundred" (сто) със съответната цифра отпред, без изключения.
 • 100 - (one) hundred [wʌn] [‘hʌndrəd] - сто
 • 200 - two hundred [tuː  ‘hʌndrəd]  - двеста
 • 300 - three hundred [θriː  ‘hʌndrəd]  - триста
 • 400 - four hundred [fɔː  ‘hʌndrəd]  - четиристотин
 • 500 - five hundred [faɪv  ‘hʌndrəd]  - петстотин
 • 600 - six hundred [sɪks  ‘hʌndrəd]  - шестстотин
 • 700 - seven hundred [‘sev(ə)n  ‘hʌndrəd]  - седемстотин
 • 800 - eight hundred [eɪt  ‘hʌndrəd]  - осемстотин
 • 900 - nine hundred [naɪn  ‘hʌndrəd]  - деветстотин
 • 1000 - one thousand [wʌn] [‘θauz(ə)nd] - хиляда.

Оттук, нататък, като знаете думите "thousand - хиляда", "million - милион", може да се опитате самостоятелно да си съставите хилядите, десетохилядните ... до милионите. А като го направите, можем да кажем, че вече знаете да броите английски числа (English numbers) от 0 до милиони. Всъщност, това е доста лесна тема по английски език, за числата. Това са известните в математиката или аритметиката "цели числа" или "естествени числа". Тук ще намерите повече подробности по четенето на английски числа - големи и не кръгли. Много важни са също правилата за ползване и писане на числа, които намират приложение в ежедневното ползване на езика. Добре би било да се запознаете и с английските дроби (Fractions) - не целите числа, тъй като много от тях ще Ви се налага да използвате в разговорната реч.

А сега, малко леки задачки за отмора.

 Кое е липсващото число?

Отговора - в коментарите по-долу.
Друга задача: 90% грешат в отговора на тази задача:
А сега, малко логика:
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

21 коментара:

 1. В разговорната реч съществуват някои опростявания, за които рядко се пише в учебната литература по английски език. Например, за числата от 101 до 999 в Америка често може да чуете специфично произнасяне - примерно за числото 253 то е "two fifty three", което ако си го преведем би звучало така "две петдесет и три". Това обаче се прави само в случай, че няма опасност да въведе събеседника Ви в заблуда и не може да се изтълкува двуяко.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Числата от 1000 до 10000 често се произнасят по стотици, като например 1247 може да се каже на английски така - twelve hundred forty seven (двадесет стотни четиридесет и седем). Така излиза по-кратко за казване.

   Изтриване
 2. Spesti_7648:42 пр.об.

  Количествените числителни - Cardinal numbers или да броим цифрите от нула до девет на английски:
  0 zero; (oh)
  1 one
  2 two
  3 three
  4 four
  5 five
  6 six
  7 seven
  8 eight
  9 nine.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето ги числата от 1 до 10 с транскрипция:
   1 one [wʌn] - едно
   2 two [tuː] - две
   3 three [θriː] - три
   4 four [fɔː] - четири
   5 five [faɪv] - пет
   6 six [sɪks] - шест
   7 seven [‘sev(ə)n] - седем
   8 eight [eɪt] - осем
   9 nine [naɪn] - девет
   10 ten [ten] - десет

   Изтриване
  2. Анонимен12:09 пр.об.

   Отговорът на логическата задача е 2110

   Изтриване
 3. Дари Петк1:56 пр.об.

  Английските числа от 10 до 1 милиард:
  10 ten,
  11 eleven,
  12 twelve,
  13 thirteen,
  14 fourteen,
  15 fifteen,
  16 sixteen,
  17 seventeen,
  18 eighteen,
  19 nineteen,
  20 twenty,
  21 twenty-one,
  25 twenty-five,
  30 thirty,
  32 thirty-two,
  40 forty,
  50 fifty,
  60 sixty,
  70 seventy,
  80 eighty,
  90 ninety,
  100 one hundred,
  200 two hundred,
  300 three hundred,
  400 four hundred,
  500 five hundred,
  571 five hundred (and) seventy one,
  600 six hundred,
  700 seven hundred,
  800 eight hundred,
  900 nine hundred,
  1000 one thousand,
  1,500 one thousand five hundred (fifteen hundred),
  2,000 two thousand,
  2,100 two thousand one hundred (twenty one hundred),
  7,954 seven thousand nine hundred (and) fifty four (seventy nine hundred fifty four),
  10,000 ten thousand,
  10,325 ten thousand three hundred (and) twenty five,
  20,000 twenty thousand,
  100,000 one hundred thousand,
  1,000,000 one million,
  10,000,000 ten million,
  100,000,000 one hundred million,
  1,000,000,000 (один миллиард) one billion

  ОтговорИзтриване
 4. Базовата лексика на английските числа (English numbers) не е трудна за научаване. Ето някои характерни термини, намиращи практическо приложение:
  number - число,
  digit - цифра,
  million - милион,
  count - смятам
  billion - милиард (някои грешно го превеждат билион, каквото число няма в български език),
  half - половина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен8:26 пр.об.

   Mnogo mi pomaga az sum 3 klas i sum otlichnik v angliiskiq

   Изтриване
 5. Negatives - отрицателни числа:

  – 4
  minus four - минус четири

  – 40
  minus forty - минус четирдесет

  – 136
  minus a hundred and thirty-six - минус сто тридесет и шест

  – 9
  negative nine; minus nine - минус девет

  – 100
  negative one hundred; minus one hundred - минус сто.

  ОтговорИзтриване
 6. Повдигане числа на степен - Numbers in Powers.
  Например:
  - 10^4 - ten to the fourth power - десет на четвърта степен.
  - 8^5 - eight to the fifth power - осем на пета степен.
  - 3^2 - three squared - три на квадрат или три на втора степен.
  - 31^61 - thirty-one to the sixty-first power - тридесет и едно на шестдесет и първа степен.

  ОтговорИзтриване
 7. Безкрайните числа са - Infinitives. Като например, едно цяло и три десети в период - 1.3333333…
  - one point three reoccurring (Australian),
  - one point three to the infinitive three (American)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Клима-Ген2:45 пр.об.

   Безкрайно число - 2.678…678… - two point six seven eight reoccurring (Australian) или two point six seven eight to the infinitive six seven eight (American) - две цяло и шестстотин седемдесет и осем хилядни в период.

   Изтриване
  2. Ирена Величкова4:45 пр.об.

   Друго безкрайно число е 3.333… - three point three continuous - три цяло и три в период.

   Изтриване
 8. А транскрипция за правилно изговаряне може ли :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има транскрипция, в основната тема по-горе, в квадратните скоби в дясно от числата.

   Изтриване
 9. Daleni_Mirchev3:42 пр.об.

  Числителните са два вида:
  - бройни (cardinal),
  - редни (ordinal).
  Бройните (cardinal) са ясно - one, two, three … one hundred (едно, две, три ... сто). А редните (ordinal) си имат правила за образуване от бройните, но има и изключения. Важно е какъв е реда на действие - първи, втори, трети ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правилото за образуване на редни числителни (ordinal) е, че към съответното бройно числително се добавя окончанието "-TH". Ако е четири - "four", то “четвърти” става "the fourth". “Шест – шести” – “six – the sixth” и т.н. Както виждате, редните числителни се използват с определителен член “the“.

   Изтриване
  2. Разбира се, от правилото за образуването на редни числителни, има и изключения и те са както следва:
   А что же исключения? Ими являются слова “первый, второй, третий, пятый”, которые необходимо выучить наизусть:
   1-ви – the first,
   2-ри - second,
   3-ти - third,
   5ти - fifth.

   Изтриване
  3. Канди3:08 пр.об.

   С числителните редни няма да можем да назовем своята рождена дата (birthday) на английски.
   - Му birthday is on the second (tenth, seventeenth) of May (January, June).

   Изтриване
 10. Kandi_Stela74:26 пр.об.

  Използвайте предлога “on” за посочване на ден и предлога “of” пред названията на месеците. Исторически се е установило така, че названията на календарните месеци се изписват не с число, а с дума, при това - с главна буква.

  ОтговорИзтриване
 11. А.Мравицки12:04 пр.об.

  Ето и числителните редни до 1000:
  1st the first
  2nd the second
  3rd the third
  4th the fourth
  5th the fifth
  6th the sixth
  7th the seventh
  8th the eighth
  9th the ninth
  10th the tenth
  11th the eleventh
  12th the twelfth
  13th the thirteenth
  14th the fourteenth
  15th the fifteenth
  16th the sixteenth
  17th the seventeenth
  18th the eighteenth
  19th the nineteenth
  20th the twentieth
  21st the twenty-first
  30th the thirtieth
  40th the fortieth
  50th the fiftieth
  60th the sixtieth
  70th the seventieth
  80th the eightieth
  90th the ninetieth
  100th the hundredth
  101st the hundred and first
  1000th the thousandth

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: