Translate

---------------------------------------------------------------------------------

22 февруари 2015

Английски падежи с помощта на предлози | dLambow

Английски падежи с помощта на предлози (Prepositions and Cases)

 

Използване на предлози за изразяване на падежни отношения.

Изразяването на различни падежи на английските съществителни може да се постигне с помощта на различни предлози (Prepositions and Cases). Макар, че официалните паже в английския език са само два, с помощта на някои предлози може да се предаде значението и на други падежи.
 
Английски падежи с помощта на предлози
Използване на предлози
 


Родителен падеж с помощта на предлога "of":

 • The beginning of the summer was cold. - Началото (на кое?) на лятото беше хладно.
 • The behavior of this new breed of mice is rather unusual. - Поведението (на кого?) на тази нова порода мишки, е доста необичайно.

Дателен падеж се постига с помощта на предлого "to":

 • I am going to Ivan. - Аз отивам при (кого?) Иван.
 • We sold our house to a family from Ruse. - Ние продадохме своя дом на семейство от Русе.

Творителен падеж се постига с предлога "with".


Това се постига, когато се име предвид инструмент или предмет, с който се изпълнява действие.

 • I’ve killed two flies with a newspaper. - Аз убих две мухи (с какво?) с вестник.
 • My sister can write with both her hands. - Сестра ми умее да пише (с какво?) с двете си ръце.

А когато се има предвит действащо лице или сила, се използва предлога "by":

 • This machine can be operated only by a professional. - Тази машина може да се упражнява само (от кого?) от професионалист.
 • We suddenly saw a hat carried by the wind. - Ние изведнъж видяхме шапка, носена (от какво?) от вятъра.

Това са няколко случая за изразяване на английски падежи (извън основните два) с помощта на различни предлози (Prepositions and Cases).

----------------

3 коментара:

 1. Падежът е граматична категория, която отразява взаимосвързаността на съществителното с другите части на изречението. В древноанглийския език са присъствали именителен, винителен, родителен, творителен и дателен падежи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. С времето, повечето падежи в английски език са отмирали и днес се говори най-вече за два:
   - общ падеж (the Common Case), който няма специални окончания,
   - притежателен падеж (the Possеssive Case), имащ окончание -'s или просто апостроф ' като окончание.

   Изтриване
 2. Общият падеж (the Common Case) на английските съществителни имена не е обозначен, т.е. съществителните в този падеж имат нулево окончание
  chair,
  car.
  Неговото значение е доста размито и е в зависимост от контекста, съществителното в общ падеж може да изпълнява най-различни функции.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: