Translate

---------------------------------------------------------------------------------

06 февруари 2015

Единствено число | dLambow

Единствено число в английски език (Singular)

 

Граматическата категория единствено число

Единствено число (често използваме съкращението ед. ч.) е граматическо число, използвано за обозначаване на един предмет. Граматическата категория число, както и другите граматически категории, се изработват постепенно, по пътя на т.н. конгруенция (съгласуване). 

От друга страна, всяко множество може да се разбира като единно цяло, откъдето произлизат доста форми доста форми за единствено число, със значение на множество - дузина, десятка, стотня (стотица). По този начин, така наречените събирателни имена са именно това. 

Singular
Граматическата категория единствено число

Има категория съществителни - singularia tantum, които се използват само в единствено число. А има и категория съществителни - Pluralia tantum, които се използват само в множествено число, но по значение са аналогични на съществителните в ед.ч. 

В лингвистиката граматическо числото е граматическа категория, която е присъща на съществителните, прилагателните, местоименията, числителните имена и глаголите. Числото отразява количествената характеристика на предметите, които могат да се броят и да се измерват.Съществителни само в единствено число.

Има редица неизчисляеми съществителни, които не се употребяват в множествено число. Някои от тях приличат по форма на мн. ч., имат окончание “-s”, но се използват само в единствено число:
 • mathematics,
 • physics,
 • economics,
 • phonetics,
 • politics,
 • billiards (game),
 • dominoes (game),
 • news,
 • measles,
 • mumps (disease),

Примери:
 • Physicscs is his favorite subject.
 • Billiards is an interesting game.
 • No news is good news. (proverb)
 • Mumps is a serious disease.

Изчисляемите съществителни се променят по число.

По число се променят основни изчисляеми съществителни имена. Докато неизчисляемите съществителни, по правило се използват само в единствено число.
 • sugar — захар,
 • iron - желязо,
 • love — любов,
 • friendship — дружба.

Една и съща форма за единствено и множествено число.

Някои съществителни имат една и съща форма както за множествено, така и за единствено число. Когато такива съществителни се използват в мн. ч., на тях им е нужен и глагол в мн. число.
 • one sheep – two sheep;
 • a series – two series;
 • a fish – two fish;
 • a salmon – several salmon;
 • a deer – two deer;
 • a bison – five bison;
 • a dozen – two dozen;
 • an aircraft – two aircraft;
 • a means – by all means;
 • a species – different species.

 • Two sheep were in the forest.
 • Some fish are dangerous.
 • Modern aircraft are powerful machines.

Множествено число във формата на единствено.

Някои думи в множествено число, съхраняват формата си и за единствено число. Такива са:

Наименованията на някои риби, птици и животни:

 • deer - елен, елени,
 • sheep (овца, овце),
 • swine (свиня, свине),
 • mackerel (скумрия),
 • plaice (калкан), salmon (сьомга),
 • trout (пъстърва),
 • grouse (яребица, аребици).
Съществителното fish (рыба, рыбе) не променя формата си в множествено число, но когато става дума за различни видове риби, тогава се употребява форма за множествено число fishes.

Наименования за представители на народи.

Когато тези наименования завършват на [z] или [s] те имат форма само за единствено число:
 • Vietnamese (виетнамец, виетнамци)
 • Chinese (китаец, китайци),
 • Japanese (японец, японци),
 • Portuguese (португалец, португалци),
 • Swiss (швейцарец, швейцарци) и т.н.

Това е основната информация за граматическото понятие "единствено число" (Singular) в английски език, заедно с някои примери. Извън това, съществуват още редица други особености по темата, които ще споделяме постепенно в коментарите, по-долу.

----------------

7 коментара:

 1. Веска Станева6:48 пр.об., април 28, 2015

  Неизчисляемите съществителни имат само форма за единствено число и се съгласуват само с глаголи в единствено число:
  Their progress is great. - Техният напредък е значителен.
  His knowledge is great. - Неговите познания са големи.
  Her hair is blond. - Нейната коса е руса.
  The money is on the table. - Парите са на масата.
  The information is interesting. - Информацията (сведенията) е интересна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трябва да обърнем внимание, че има някои неизчисляеми съществителни, чиято основа завършва на "-s":
   - news - новини,
   - politics - политика,
   - physics - физика,
   но те могат да се използват само с глаголи в единствено число.
   - Your news is very interesting. - Твоите новини са много интересни.

   Изтриване
 2. В единствено число, като правило, се употребяват съществителни, ако те заедно с числително определят друго съществително:
  a three-foot pole - трифутовият прът,
  a two mile walk - двумилната разходка,
  a five pound note - петфунтовата банкнота.

  ОтговорИзтриване
 3. Числителните
  - hundred,
  - thousand,
  - million,
  - dozen и т.н.
  не се употребяват в множествено число когато става дума за точни числа, като three hundred (триста), five thousand (пет хиляди), но имат множествено число когато става дума за неопределено количество:
  - I've told you that dozens of times/hundreds of times.
  - All that happened thousands of years ago.

  ОтговорИзтриване
 4. Съществителното "craft" има само единствено число в значението си на "кораб", но има и множествено число в значението си на "занаят".
  - craft (кораб, кораби),
  - craft (занаят) - crafts (занаяти).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои английски съществителни могат да се употребяват само в единствено число, като например:
   - advice (съвет),
   - knowledge (знание),
   са такива.

   Изтриване
  2. Както и в други езици, така и в английски, има думи, които се употребяват само в единствено число. Например съществителните
   - money (пари)
   - hair (коса).

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: