Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Дробни числителни имена - дробите (Fractional numerals).

Дробни числителни имена.

Най-често срещаните и употребявани дробни числителни имена в английски език, както и в другите езици по света, са съставени от два вида дроби:

Простите дроби (Common Fractions)

числителя се изразява чрез количествено, а знаменателя - редно числително.
 • 1/7- one seventh — една седма.
При четенето на прости дроби, ако числителя не е по-голям от единица, към знаменателя се добавя окончание за множествено число –s:
 • 2/4 - two fourths - две четвърти;
 • 2/3 -two thirds - две трети;
 • 3 1/5 - three and one fifth - три цяло и една пета;
 • 1/2 - one second, a second, one half, a half - една втора, половина;
 • 1/4 -one fourth, a fourth, one quarter, a quarter - една четвърт, четвърт;


Десетични дроби (Decimal Fractions)

цялото число се отделя с точка, а всяка цифра се чете поотделно. Нулата се чете като цяло число nought [no:t] (а в САЩ - zero ['zierou]).
 • 4.25 four point twenty-five; four point two five — четири цяло и двадесет и пет стотни;
 • 0.43 nought point forty-three; nought point four three — нула цяло четирдесет и три стотни.

Съществително след дробните числителни.

Съществителните, намиращи се след дробта, имат форма за единствено число и пред тях, при четене, се поставя предлога -of.
 • 2/3 metre - two thirds of a metre — две трети от метъра;
 • 0.05 ton - nought point nought five of a ton — нула цяло, нула пет стотни от тона.
Съществителните, следващи след смесено число, имат форма за множествено число и се четат без предлога -of.
 • 35 1/9 tons - thirty-five and one ninth tons — тридесет и девет цяло и една девета от тона;
 • 14.65 metres - one four (или fourteen) point six five (или sixty-five) metres — четиринадесет цяло и шестдесет и пет стотни от метъра.

Четене на телефонни номера.

В обозначенията на телефонните номера в английски език, които до някъде приличат на дробите, всяка цифра се чете поотделно, а нулата се чете в този случай като [оu]. Например,
 • 244-58-06 ['tu:'fo:'fo:'faiv'eit'ou'siks].
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: