Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 февруари 2015

Косвена реч в английски език | dLambow

Косвена реч (Indirect Speech / Reported Speech)

 
Тъй като пряката реч (Direct Speech) може да представлява различни по вида на изказванията изречения, то превръщането й в косвена реч (Indirect Speech / Reported Speech) ще става в зависимост от конкретното изказване.
 
Косвена реч
Косвена реч в английски език

1. Пряка реч в разказно изречение.

Това изречение се превръща в косвена реч с помощта на съюза "that", като при това се променя съответното местоимение и формата на глагола-сказуемо.
 • He says to me: "I study English". - Той ми казва: "Аз уча английски".
 • He tells me that he studies English. - Той ми казва, че учи английски.2. Пряка реч с общ въпрос.

В косвената реч подчиненото изречение, съответстващо на общия въпрос, се присъединява към главното изречение с помощта на съюза "if" или "whether", като при това словореда на въпроса става прав. Също се променя местоимението и формата на глагола-сказуемо.
 • Peter asks Ivan: "Do you know English?" - Петър пита Иван "Ти знаеш ли английски?"
 • Peter asks Ivan if (whether) he knows English. - Петър пита Иван дали той знае английски.

3. Пряка реч със специален въпрос.

В косвената реч подчиненото изречение, съответстващо на специалния въпрос, се присъединява към главното изречение с помощта на въпросителни думи или местоимения, с които започва специалния въпрос в пряката реч. Словореда се променя в прав. Също се променя местоимението и формата на глагола-сказуемо.
 • He asks: "Where have you been?" - Той пита: "Къде беше?"
 • He asks where I have been. - Той пита къде съм бил аз.

4. Пряка реч повелително (заповедно) изречение.

Такова изречение се привежда в косвена реч с помощта на инфинитивна конструкция.
 • He says: "Will you open the window." - Той казва: "Отвори прозореца!"
 • He tells me to open the window. - Той ми казва да отворя прозореца.

Трудности при превръщане на пряка в косвена реч.

1) Глаголът "to say", 

употребяван с думите на автора, в косвената реч трябва да се промени на глагола "to tell", ако се използва с пряко допълнение.
 • He said to me: "..." - Той ми каза: "..."
 • He told me that ... - Той ми каза, че ...
НО!
 • He said that... - Той каза, че ... (няма пряко допълнение).

2) При превръщане на въпрос в косвена реч, 

трябва да помним да промяна на словореда в прав.

3) Ако думите на автора  са в минало време, 

при превръщане в косвена реч трябва да помним за правилата за съгласуване на времената (Sequence of Tenses).

Това са основните правила за превръщане на пряка в косвена реч (Indirect Speech / Reported Speech) в английски език. Да се надяваме, че не е много сложно и с малко упражнения, ще владеем добре тази форма за общуване.

----------------

5 коментара:

 1. Ако някой иска да каже нещо на английски език, Вие може да го предадете по два начина:
  Direct speech - пряка реч:
  - He said: "I'm having an excellent vacation."
  Reported speech/Indirect speech - Косвена реч / непряка реч:
  - He said that he was having an excellent vacation.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Примери за съгласуване на времена при превръщане на пряка в непряка реч.
   - Пряка реч
   Present Indefinite
   He said, “I go to school.” - Той каза: "Аз отивам на училище."
   - Косвена реч
   Past Indefinite
   He said (that) he went to school. - Той каза, че отива на училище.

   Изтриване
 2. Пряка реч. He said, “The weather is fine.” — Той каза: "Времето е чудесно".
  Непряка реч. He said (that) the weather was fine. — Той каза, че времето е чудесно.

  ОтговорИзтриване
 3. Трябва да обърнете внимание, че при превръщане в косвена реч, се променя времето на английския глагол. В пряката реч е "is", а в косвената "was". Това се нарича съгласуване на времената в английски език.

  ОтговорИзтриване
 4. Примери за съгласуване на времена при превръщане на пряка в непряка реч.
  Пряка реч - Косвена реч
  Present Continuous
  He said, “I am going to school.”
  Past Continuous
  He said (that) he was going to school.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: