Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Английските десетични дроби (The Decimal Fractions или Decimals in English).

Английските десетични дроби (Decimals).

Дроби със знаменател 10, 100, 1000, 10 000 и т. н. е прието да се записват без знаменателя и се наричат десетични дроби - кратни на десет. Например: 
 • 3/10  =   0.3;       
 • 7/100  =   0.07;
 • 2 86/100  =   2.86;
 • 25 34/1000  =   25.034.

Части и изписване на десетичните дроби.

В началото на числото се изписва цялата част на десетичната дроб (ако дробта е правилна - по-малка от 1, се пише 0), поставя се десетична запетая (в английски език се нарича десетична точка - point или decimal) и след нея се пише числителя (Numerator) на дробната част, който трябва да има толкова цифри, колкото нули има в знаменателя (Denominator).

Десети - с един символ след десетичната запетая (точка - point).

 • 0.5 - (zero) point five — пет десети или нула цяло и пет (десети).
 • 0.2 - (zero) point two - две десети или нула цяло и две (десети).
 • .2 - point two - нула цяло и две (десети).
 • 3.4 - three point four - три цяло и четири десети или три цяло и четири  (десети).


Стотни - с два символа след десетичната точка.

 • 2.05 — two point zero five - две цяло и пет стотни или две цяло и нула пет.
 • 53.75 - fifty-three point seven five - 53 цяло и 75 стотни.

Хилядни - с три символа след десетичната точка.

 • 3.215 - three point two one five - три цяло двеста и петнадесет хилядни.

Някои особености на английските десетични дроби.

В английските десетични дроби десетичната част се присъединява към цялата с думите point или decimal:
 • 0.6 – Nought (в британския английски) / zero (американския английски) point/decimal six
 • 8.2 – eight point/decimal two.

Ако цялата част е равна на 0, то тя може и да не се чете.

0.75 (.75) – point/decimal seventy five.

И така, да обобщим как се четат английските десетични дроби с няколко показателни примера:

 • 0.8 или .8 - point eight (точка осем) или nought point eight (нула точка осем) или о [ou] point eight (нула точка осем).
 • 0.006 - point nought nought six или nought point two oes [ouz] six или о [ou] point two oes six.
 • 1.02 - one point nought two или one point о [ou] two.
 • 4.25 - four point twenty-five или four point two five.

Съществително, което следва след десетична дроб:

- ако в дробта няма цели числа (правилна дроб), 

се поставя в единствено число и пред него се поставя предлога "-of",
 • 0.05 ton - nought point/decimal nought five of a ton.
 • 0.5 centimetre - чете се: nought point/decimal five of a centimetre

- ако в дробта има цели числа (смесено число - неправилна дроб), 

се поставя в множествено число и пред него не се поставя предлога "-of".
 • 5.2 centimetres - чете се: five point/decimal two centimetres
 • 14.65 metres - one four (или fourteen) point/decimal six five (или sixty-five) metres.

При изговаряне на английските десетични дроби (The Decimal Fractions in English), между цялото число и думата point/decimal се прави кратка пауза.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

5 коментара:

 1. Ето някои често използвани десетични дроби - Decimal Fractions в английски език:
  - 0.2 two tenths,
  - 0.54 fifty four hundredths (zero point fifty four),
  - 0.005 five thousandths,
  - 1.8 one point eight,
  - 9.2416 nine point two four one six.

  ОтговорИзтриване
 2. При четене на английските десетични дроби, цялото число се отделя от дробната с точка, а ако цялото число е равно на 0, то нулата просто не се чете:
  0.25-nought point two five или point two five,
  0.1 - nought (В Америка - zero) point one или point one,
  0.01- nought point nought one или point nought one,
  0.2 - (zero) point two,
  .2 - point two,
  0.5 - (zero) point five.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Penteros_639:26 пр.об.

   Съществително, след десетична дроб, е в единствено число, когато цялото число в дробта е равно на нула:
   0.25 ton - чете се: nought point two five of a ton.

   Изтриване
 3. Алина Дан-9:28 пр.об.

  Как се чете десетична дроб с цяло число, което е по-голямо от нула?
  2.35 - two point three five - две цяло тридесет и пет стотни;
  3.4 - three point four - три цяло и четири десети;
  3.215 - three point two one five - три цяло двеста и петнадесет хилядни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Огнянов-74:08 пр.об.

   Как се четат по-големи десетични дроби с цяло число, по-голямо от нула?
   32.305 - чете се: three two (или thirty-two) point three nought five
   53.75 - fifty-three point seven five

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: