Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Съществителни в притежателен падеж (the Possessive Case).

Притежателен падеж на съществителните.

Съществителните имена в английски език могат да имат притежателен падеж (the Possessive Case) и в този случай те се явяват определения в изречението.
 • Peter's book is on the table. - Кигата на Петър е на масата.

Образуване на притежателен падеж.

Притежателен падеж се образува с добавяне към думата на апостроф и буквата "s" към съществителното в общ падеж.
 • brother - brother's


Множествено число.

Ако съществителното в общ падеж е употребено в множествено число, то в този случай не се добавя буквата "s", а се поставя само апостроф.
 • boys'
 • toys'

Множествено число без суфикса "-s".

Но ако множествено число на съществителното се образува без суфикса "-s", то тогава се поставя "s" в притежателен падеж.
 • children's

Как се чете окончанието "s"?

Окончанието "s" се чете[s] след глухи съгласни

 • cat's

като [z] след звучни съгласни и гласни

 • Tom's

и като [iz] след шептящи и свистящи съгласни

 • Soames's.

Притежателен падеж в английски език образуват:

 • одушевлените съществителни имена (хора, животни),
 • названията на планетите (the Earth's surface),
 • времената (a month's leave),
 • разстоянията (a five miles' distance),
 • колективните съществителни (the team's victory).

Притежателен падеж може да се образува и от групи съществителни:

 • Ivan and Maria's son - Синът на Иван и Мария.
 • the man we saw yesterday's friend - приятелят на човека, който видяхме вчера.
Това са основните особености при образуване на притежателен падеж (Possessive Case)от английските съществителни имена. Още примери може да посочваме в коментарите.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

2 коментара:

 1. ПаринЧета711:25 пр.об.

  Съществителните имена в английски език имат най-общо два падежа:
  - общ падеж (Common Case of Nouns),
  - притежателен падеж (Possessive Case of Nouns).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Жаклин511:21 пр.об.

   Общ падеж (Common Case of Nouns) имат всички съществителни - това е формата, в която те са дадени в речника. В този случай те нямат някакво специално окончание. Това е изходната форма за образуване на притежателен падеж.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: