Translate

---------------------------------------------------------------------------------

10 февруари 2015

Години - четене и обозначение | dLambow

 

Години - четене и обозначение (How to say the YEAR in English)

 

Четене на години в английски език

При четене обозначението за година, обикновено се назовават две числа, съответстващи на първите две и на последните две цифри от годината. 

 

How to say the YEAR in English)
Четене на години в английски език

Години в английски език се четат така:

 • 1400 – fourteen hundred
 • 1502 – fifteen two (fifteen hundred and two)
 • 1612 — sixteen twelve
 • 1812 – eighteen twelve (eighteen hundred and twelve)
 • 1900 — nineteen hundred
 • 1905 — nineteen o [ou] five
 • 1941 — nineteen forty-one
 • 1960 — nineteen sixty
 • 2000 – two thousand
 • 2000 година — the year two thousand
 • 2007 – two thousand (and) seven
 • 1999 г. – the year nineteen ninety nine
 • В 2000 г. – in the year two thousand
 • От 2015 г. – from the year two thousand and fifteen
При това четене, думата "year" (година) не се добавя.
 • Ivanov was born in seventeen ninety-nine. Иванов се е родил през 1799 година.

 

Начини за изписване на датите:

Великобритания - США

 • the Fourteenth of March, 2017 - March the Fourteenth, 2017
 • 14th March 2017 - March 14th, 2017
 • 14 March 2017 - March 14, 2017
 • 14/3/2017 - 3/14/2017
 • 14/3/17 - 3/14/17
 • 14/03/17 - 03/14/17
 

Има и друг начин да се четат години:

 • 1754 - the year seventeen hundred and fifty-four.
Това прочитане понякога се среща в документите.
Започвайки от 2001 година насам, годините се четат като количествени числителни:
 • 2007 — two thousand (and) seven
Започвайки от 2010 година насам, все по-често се среща четене на годината като две числа:
 • 2014 - twenty fourteen,
 • 2020 - twenty twenty
Така например, 2013 година може да се прочете като (the year) two thousand (and) thirteen или като twenty thirteen.Обозначаване на години в английски език

При обозначаване на годините в английски език се използват количествени числителни. При четенето му, обаче, числителното се разделя на две двуцифрени числа (части).
 • 1) число - стотиците,
 • 2) число - десятките и единиците.
 

Но има и особени случаи:

 • 1700 - seventeen hundred
 • 1707- seventeen hundred and seven (seventeen 0 seven)
 • в 1965-in nineteen sixty-five
 • в 1815 - in eighteen fifteen
 

За обозначаване на думата "година" може да се използва английската дума "year":

 • in the year of 1917 - in the year of nineteen seventeen.
Това са основните правила за четене и обозначаване на години в английски език. Вероятно ще има и някои особени случаи, но за тях - в коментарите по-долу.

----------------

9 коментара:

 1. Ето едно примерно обозначение на година - A.D. 1066 или 1066 AD – 1066 година от новата ера (AD идва от Anno Domini, на латински "година на Господа").

  ОтговорИзтриване
 2. Обозначенията B.C. 1066 или 1066 BC означават 1066 година преди новата ера (BC – от Before Christ - "преди рождението на Христа).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди нашата ера - B. C. (Before Christ) или A.D. (Anno Domini). Тези означения се четат в края на годината - BC (би си). Например 132 BC - one hundred thirty-two BC - 32 година преди новата ера.

   Изтриване
 3. Правилно: in 1900 – в 1900 година.
  Неправилно: in 1900 year.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. in 1971-72 or in 1971-1972 - в периода 1971-72 година.
   the eighties, the twentieth century – осемдесетте години на двадесети век.
   the 1980's or the 1980s – през осемдесетте години.

   Изтриване
 4. До 999 година се чете като обикновени числа, например 563 - five hundred sixty-three (петстотин шестдесет и трета година).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До 2000 година - годините се четат много лесно и просто. За целта годината се разделя на две двойки числа. Например,
   - 1565 година ще се чете - fifteen sixty-five (петнадесет шестдесет и пет),
   - 1927 година е - nineteen twenty-seven (деветнадесет двадесет и седем) и т.н.
   Това правило действа само до 2000 година.

   Изтриване
  2. Правилото за четене на години се променя за периода от 2000 до 2009 година. Четата се като всички обичайни числа, например - 2001 година – two thousand and one (две хиляди и първа), 2005 — two thousand and five (две хиляди и пета) и т.н.

   Изтриване
  3. След 2010 година, годините могат да се четат по два начина. Например, за 2012 - може да се чете като "twenty twelve" (двадесет дванадесет), а също и като "two thousand and twelve" (две хиляди и дванадесет).

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: