Translate

---------------------------------------------------------------------------------

21 февруари 2015

Звукосъчетания (трифтонги) "aiə, auə" | dLambow

Английските звукосъчетания (трифтонги) "aiə, auə" (English triphthongs)

 

Състав на звукосъчетанията (triphthongs) "aiə, auə"

Английските звукосъчетания (т.н. трифтонги или triphthongs) "aiə, auə" са съставени от дифтонгоите (diphthongs) [ai, au] и неутралния гласен звук [ə]. Трябва да се помни, че средния елемент на тези трифтонги, т.е. втория звук от дифтонгите, се произнася съвсем слабо. При произнасянето на цялото звукосъчетание не бива да се закръглят устните, за да не получи звука [w] вместо [u].

English triphthongs
Състав на звукосъчетанията (triphthongs) "aiə, auə"

А сега ето някои примери на английски думи, съдържащи трифтонгите [aiə, auə]:

 • [ waiə ] wire - проводник (жица)    [ tauəl ] towel - кърпа
 • [ faiə ] fire - огън    [ auə ] our - наш
 • [ haiə ] hire - наемам    [ flauə ] flower - цвете
 • [ laiən ] lion - лъв    [ vauəl ] vowel - гласна
 • [ dizaiə ] desire - желание    [ kauəd ] coward - страхливец
 • [ taiəd ] tired - уморен    [ pauə ] power - власт
 • [ aiən ] iron - ютия    [ sauə ] sour - киселИма различни варианти за изписване на звукосъчетанието [ aiə ]:

- с помощта на буквите "i" и "y", ако след тях следва съгласната буква "r" + нямо "e":

 • fire,
  hire,
  wire,
  desire.

- с помощта на буквосъчетанието "io":

 • lion,
 • pioneer.

Звукосъчетание [ auə ] се изписва като:

- с буквосъчетанието "ow" + гласна:

 • flower,
 • shower,
 • towel,
 • vowel,
 • power.

- с буквосъчетанието "our":

 • sour.

Обърнете внимание на различното произношение на дифтонга [ai] и на трифтонга [aiə].

Двете звукосъчетания [ai] и [aiə] се различават само по един елемент - неутралния гласен звук  ə], но именно тази разлика носи смислово натоварване:
 • [ drai ] - [ draiə ]    dry - dryer     сух - сушилня
 • [ taid ] - [ taiəd ]    tied - tired     свързав - уморен
 • [ rait ] - [ raiət ]    write - riot     пиша - метеж
 • [ lai ] - [ laiə ]    lie - liar    лъжа - лъжец
 • [ bai ] - [ baiə ]    buy - buyer    купувам - купувач
 • [ wai ] - [ waiə ]    why - wire     защо - жица (проводник)

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: