20.02.2015 г.

Противоположни предлози (Opposite Prepositions).

Предлози с противоположно значение в английски език.

 От състава на английските предлози (English Preposition), може да се отдели една характерна група на предлозите с противоположно значение. Таки ва са:
  • before  - отпред,
  • behind  - отзад, зад,
  • above  - над, отгоре,
  • below  - под, отдолу,
  • over - над,
  • under  - под.

Примери за предлози с противоположно значение.

  • The picture is on the desk. - Картината е (лежи) на бюрото.
  • The picture is under the desk. - Картината е под бюрото.
  • The picture is over the desk. - Картината е (виси) над бюрото.
  • The picture is in the desk. - Картината е в (вътре) бюрото.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.