Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Прав словоред в английското изречение (Right word order in English).

Английският словоред е фиксиран.

В английски език има фиксиран словоред - ред на думите в английското изречение. Всеки член на изречението се намира на точно определено свое място. Английският език принадлежи към група езици, в които няма окончания, но потребността да се изразят категории, като време, род, число и др. остава. Затова решението е намерено във фиксирания ред на думите - прав словоред. От това езика става по-логичен, приличайки на прости математически формули, което донякъде облекчава изучаването му.

Прав словоред в английското изречение (Right word order in English)

В английския лесно може да се разбере кое на кое оказва влияние само по взаимното разположение на думите в изречението. Това прави въпроса с твърдо установения прав словоред особено важен, който е характерна черта на английското изречение. Промяната на този установен ред на думите може изцяло да промени смисъла на изказването.
 • Ivan hit Todor. - Иван удари Тодор.
 • Todor hit Ivan. - Тодор удари Иван.
Твърдо установения прав словоред има голямо значение в съвременния английски език, доколкото, поради неговата слабо представена морфологична система, членовете на изречението често се определят само по заеманото от тях място в него.


Обикновено правият словоред в английското изречение е следния:

1) Подлог
2) Сказуемо
3) Допълнение
4) Обстоятелство.

 • We (подлог) do (сказуемо) our work (допълнение) with pleasure (обстоятелство).
Ние вършим нашата работа с удоволствие.
 • I translated the text yesterday. - Аз преведох текста вчера.

Другият вариант за прав словоред е следния:

1) Обстоятелство
2) Подлог
3) Сказуемо
4) Допълнение

 • As a rule I don’t cook myself. My mummy does it for me.
Или
 • I don’t cook myself as a rule. My mummy does it for me.

Правилният ред на думите в английското изречение.

За да можем правилно да построяваме изказванията си на английски език и да общуваме свободно, е необходимо да знаем правилния ред на думите в английското изречение - прав словоред. В български език мястото на думите може да се променя поради различни причини. Например, Аз го видях вчера. - Вчера го видях. - Него го видях вчера. За съжаление, така свобода на изразяване не е характерна в английски език, затова се казва, че някои българи говорят английски по български манталитет.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

5 коментара:

 1. Изреченията в английски език имат твърдо установен словоред, особено в случаите на утвърдително, въпросително и отрицателно изречение. Освен това, чрез словореда се различават частите на изречението

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Словоредът в английското разказно изречение е прав и фиксиран, както следва:
   - подлог,
   - сказуемо,
   - допълнение,
   - обстоятелствено пояснение.
   И помежду всички тях, тук - там, може да има определение.
   Ето как изглежда това с пример:
   (1) I seldom (2) watch (3) TV (4) on week-days.

   Изтриване
 2. В подчинените изречения за условие най-разпространен е съюза "if" - ако. В условните изречения често се използва глагол в условно или изявително наклонение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има три вида условни изречения, при които се използва прав словоред. Два от тях са за реално условие и за малко вероятно (предполагаемо) условие. Третия вид е вариант за нереално условие със сложна перфектна форма, който се среща рядко в езиковата практика.

   Изтриване
  2. Офелия-110:10 пр.об.

   При реално условие, сказуемите в главното и подчиненото изречения са в изявително наклонение, могат да имат всяко от трите времена и предават действия, които реално са станали, стават или ще стават. Например:
   - If I have time I go to the cinema on Sundays (Present Indefinite). - Ако имам време в неделите, аз отивам на кино.
   - If it was Ivan why didn't he stop and say hello. (Past Indefinite). - Ако това беше Иван, защо не спря и не поздрави?

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: