Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Цифра в английски език (Figure in English).

Понятие за цифра.

Много хора бъркат понятията за цифра и число, а те са едни и същи както в английски език, така и в останалите езици. Ако направим аналогия с азбуката и буквите, то "цифра" е равностойно на понятието за буква, а "число" е равностойно на понятието за дума. И така цифрата е графичен знак, също като буквата, но служи за изписване на числа в аритметиката и математиката. Арабските цифри са десет на брой: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, докато 5788 е число (или цифров код), изписано с цифрите 5, 7, 8, 8.

Терминът "цифра" идва от латинското cifra, което пък идва от арабски език и има значение на пусто, нищо, нула. Системата от знаци за записване на числа се състои от цифри. Освен най-известната система за изписване с арабски цифри, има и други цифрови системи:
 • - римски цифри (I V X L C D M),
 • - цифри от шестнадесетичната система за броене (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F),
 • - цифри на маите (от 0 до 19),
 • - двоичен код - 0, 1.


В някои езици (древно гръцки, иврит, църковно славянски) има системи за записване на цифрите с помощта на букви.

Разлика между понятията "цифра" и "число".

Както стана дума вече по-горе, цифрата е графичен знак (символ), с чиято помощ могат да се записват числа. "Число" е понятие, което отразява количество. Например, числото "7" изразява някакво количество, а това число е изписано с цифрата "7". Значи, числата служат за отброяване на предметите, измерване на величини или стойности (дължина, отсечка, време, скорост, ускорение, сила, напрежение, срок и т.н.).
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

9 коментара:

 1. зангов-766:53 пр.об.

  Не бива да бъркаме понятията "числа" и "цифри". Цифрите са графични знаци (по подобие на буквите в азбуката), които служат за обозначаване и изписване на числа. Буквата обозначава звук, а цифрата - число. Най-широко разпространение са получили десетте арабски цифри - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Често, в ежедневната реч, е възможно думата "цифра" да обозначава не конкретния цифров знак, а числови данни, тъй като всяко число се написва с помощта на набор от различни цифри. Например, често казваме "да вземем предвид следните цифри" или "цифрите са следните".

   Изтриване
  2. онур234:21 пр.об.

   Даже когато става дума за изписването на една стойност, записана с една цифра, може да се наложи употребата на множествено число. Самото понятие "цифра" има арабски произход, чийто значение е "нищо, нула". А значението, в което ние го използваме е на графични знаци, с чиято помощ се изписват числа, т.е. азбуката на числата.

   Изтриване
  3. Pedpri_ema49:27 пр.об.

   Понятието "цифра" идва от средно латинското "cifra", което пък е заимствано от арабски език и има значение на "пусто", "нула". Фактически, цифрите (от нула до девет) са "буквите" и азбуката за записване на числата с числови знаци (думите) и математическите операции между тях.

   Изтриване
 2. Дари Петк6:37 пр.об.

  Обърнете внимание на важен момент - за изписване на числото 34 ние използваме цифрите "3" и "4", но сами по себе си тези цифри не определят числото. Например, със същите цифри могат да се запишат и други числа - 43, 3433, 4433 и т.н. Правилата за записването на числа с помощта на цифри се определят от приетата нотация и система за смятане. Това, което ползваме в обикновения си живот, се нарича десетична нотация, но това не е единствената такава - има двоична, осмична, шестнадесетична и др. видове нотации. Така с правилата на всяка нотация могат да се запишат всякакви числа, ползвайки само ограничен брой цифри. По същия начин ние записваме многобройни думи само с 26 букви от английската азбука (латиницата).

  ОтговорИзтриване
 3. Думата "цифра", без да се правят уточнения, обикновено означава един от следните десет математически знака - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (т. н. «арабски цифри»). А съчетанията от тези цифри могат да пораждат дву-, три- и повече значни числа.

  ОтговорИзтриване
 4. fortuna_12511:55 пр.об.

  Възможни са и други варианти за цифрови азбуки, освен арабските цифри - например, римските цифри: (I V X L C D M).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лиса Денк0ва2:33 пр.об.

   Ето кои са шестнадесетичните цифри: - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F.

   Изтриване
  2. qnka_stefanova7:32 пр.об.

   Цифрите на маите са от 0 до 19.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: