Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 февруари 2015

Неопределителен член в английски език | dLambow

Английски неопределителен член (The Undefinite Article)

 

Неопределителни членове в английски език

В английски език има два члена - неопределителен (a/an) и определителен (the). Членът представлява определител за съществителното и се поставя пред него или пред определящото го прилагателно (в български език членуването е в края на съществителното и е част от него - една дума).
 
The Undefinite Article
Неопределителни членове в английски език

Неопределителен член (Undefinite Article)

Неопределителен член - Undefinite Article (a/an), който произлиза от древноанглийското числително "an" (един), естествено не може да се използва пред съществителни в множествено число, но неговото отсъствие е от значение (в тези случаи говорят за нулев член) и затова неговото лексическо значение на "any" - "някой" или "всеки" се запазва при превод. Например:
 • a test - (всяко) изпитване, (някаква) проверка
 • tests - (всякакви) изпитвания, (всякакви) проверки
 • a plan - (всеки) план
 • plans - (някакви) планове.В множествено число понякога може да се използва "some" - "няколко", "известно количество".

 • some apples
 • some facts
 • sone acts

Формата "a" на неопределителния член се използва пред съществителни, започващи със съгласен звук.

 • a table - маса,
 • a big apple - голяма ябълка,
 • a woman - жена,
 • a good engineer - добър инженер,
 • a fact - факт ,                     
 • a tent - палатка,
 • a man - човек.

А формата "an" е за пред съществителни, започващи с гласен звук.

 • an act - акт, действие,      
 • an end - край,
 • an answer - отговор,
 • an apple - ябълка,
 • an old man - старец, възрастен човек,
 • an uncle - чичо,
 • an hour - час, an old woman - старица, възрастна жена,
 • an engineer - инженер.

Изчисляеми и неизчисляеми съществителни

Пред неизчисляеми съществителни (чийто брой не може да се определи) не се използва неопределителен член. Той се използва само пред изчисляеми съществителни, които могат да бъдат преброени в единствено число. Например:
 • а cat (ктка),
 • а room (стая),
 • аn egg (яйце)
но
 • rice - ориз (не може да се каже "а rice"),
 • water – вода (не може да се каже "а water").
Общо взето, това е всичко, което трябва да знаете за членуването с неопределителен член в английски език. Естествено, има редица особености, които ще изясняваме в коментарите по-долу или в отделна тема "Употреба на неопределителен член".

----------------

8 коментара:

 1. Неопределителния член в английски език има два варианта на изписване и употреба:
  "a" - пред съгласни
  "an" - пред гласни.
  При всички случаи, се отнася до лице или предмет, като членуването показва, че дадения предмет или лице могат да бъдат заменени от подобни на тях от същата граматическа категория, т.е. казва се, че има класифицираща функция. В такива изречения, съществителното с неопределителен член, въвежда нещо ново (лица или предмети).
  This is a pen. - Това е писалка.
  This is a book. - Това е книга.
  This is a pencil. - Това е молив.
  This is a glass. - Това е чаша (стъклена).

  ОтговорИзтриване
 2. Неопределителен член се използва при изчисляеми съществителни в единствено число, които ограничаващо определение или такова изобщо липсва или имат описателно определение.
  In the room he saw a stranger. - В стаята той видя непознат.
  I have a blue pen on me. - Аз нося синя химикалка със себе си.

  ОтговорИзтриване
 3. Неопределителния член има родовидова функция. В този случай той указва, че обекта се разглежда като представител на своя клас или род.
  A horse has four legs. - Един кон има четири крака.
  A library is a collection of books. - Една библиотека е сбор от книги.
  (Има се предвид всеки кон, всяка библиотека, като в случая "a" = "any").

  ОтговорИзтриване
 4. Членуваното съществително обикновено стои в началото на изречението и е като отправна точка за даденото изказване.

  ОтговорИзтриване
 5. Неопределителният член може да изпълнява и функцията на числително в смисъл на "one".
  The Indian summer returned for a day. - Циганското лято се върна за (един) ден.
  В тази си функция може да се използва с неизчисляеми съществителни, насочвайки тяхното променено значение, понеже така те се превръщат в изчисляеми със значение на "порция".
  A beer = a glass of beer
  an ice-cream = a portion of ice-cream.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Устойчиви английски изрази с неопределителен член:
   in a whisper
   in a hurry
   in a fury
   as a result

   Изтриване
  2. Още устойчиви английски фрази с неопределителен член:
   at a time,
   as a whole,
   at a distance of (НО! in the distance),
   at a speed of.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: