Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Сегашно неопределено (просто) време / The Present Indefinite (Simple).

Сегашно неопределено (просто) време в английски език има три основни форми:


Утвърдителна форма:

...   +   Инфинитив (Infinitive)
I talk. — Dp hflf,s.   (обикновено, често,...)
He / She / It plays.
We / You / They talk

Въпросителна форма:

Do/Does ... +  Инфинитив (Infinitive)?
Do I talk? — Говоря ли?
Does he / she / it talk?
Do we / you / they talk?

Отрицателна форма:

... do/does not +  Инфинитив (Infinitive)
I do not = (don't) talk. — Аз не говоря.
He / She / It does not talk = (doesn't talk).
We / You / They do not talk = (don't talk).

Съкратени форми:

do not = don’t
does not = doesn’t


Сегашно просто време (English Present Indefinite Tense).

Сегашно просто време в английски език (English Present Indefinite Tense) съвпада с инфинитива на глагола (без частицата to) във всички лица, освен 3-то лице единствено число, където приема окончание –s(-es). Това окончание се произнася:
 • -    като [z] след гласни и звучни съгласнипосле,
 • -    като [s] след беззвучни съгласни и
 • -    като [iz] в края на глаголи, завършващи на свищащи и свистящи звуци.
Формата на глагола в инфинитив (Infinitive) се дава в речниците и често се нарича I-ва форма на глагола.

Въпросителна форма.

Въпросителната форма в английски език обикновено се образува с поставянето на спомагателния глагол (или на първия от спомагателните) пред подлога в изречението. Но две форми на глаголите – Present и Past Indefinite се образуват без спомагателни глаголи. Затова за образуване на въпросителна (и отрицателна) форма изкуствено се добавя спомагателния глагол do, който не носи смислово значение и не се превежда. При това, в 3-то лице единствено число окончанието –s(-es) се прибавя не към смисловия, а към спомагателния глагол като така се образува формата does.
 • Do you go to school? — Ходиш ли на училище?
– Yes, I do. — Да, ходя.
– No, I do not (don’t). — Не, не ходя.
 • Does he speak English well? — Той говори ли добре английски?
– Yes, he  does. — Да, говори.
– No, she does not (doesn’t).— Не, не говори.

Ако подлога има едно или няколко определения, които стоят пред него, то спомагателния глагол във въпросителна форма се поставя пред цялата група на подлога с определенията.
 • Does your younger sister go to school? — Ходи ли твоята по-малка сестра на училище?
– No, she does not. — Не, тя не ходи.
 • What does your friend do after school? — Какво прави твоя приятел след училище?
- He usually has dinner after school. — Той обикновено обядва след училище.

Въпросителните изречения, в които въпросителната дума играе ролята на подлог или на определение към подлога, имат структура на разказно изречение. Спомагателния глагол do в този случай не се използва, а окончанието -s в 3-то лице единствено число вече се поставя на самия смислов глагол.
 • Who helps your mother? — Кой помага на майка ти?
- I do. — Аз й помагам.
 • Whose brother goes there? — Чий брат отива там?
 • Who goes there? — Кой отива там?

Отрицателна форма на глагола.

Отрицателната форма на глагола в сегашно просто (неопределено) време - Present Indefinite, се образува също с помоща на спомагателния глагол do (does) и отрицателната частица not, които се поставят пред смисловия глагол:
 • I do not (don’t) play chess. — Аз не играя шах.
 • The computer does not (doesn’t) work. — Компютърът не работи.
 • He likes milk. He doesn’t like coffee. — Той обича мляко. Той не обича кафе.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: