Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Притежателни лични местоимения (English Possessive Personal Pronouns).

Притежателни местоимения (Possessive Personal Pronouns).

Притежателното местоимение  (Possessive Personal Pronouns) влиза в състава на английските местоимения (English Pronouns) и  показва, че местоимението действа като белег за притежание и определя кой притежава определен предмет или лице.

Обърнете внимание, че притежателните лични местоимения са много подобни на притежателните прилагателни, като "my," "her," и "their", но за разлика от тях могат да се използват самостоятелно. Те са известни още и като абсолютно притежание (Absolute Possessives) именно защото могат да се използват самостоятелно и не променят съществителното в изречението.

Притежателни местоимения (Possessive Pronouns) са следните:

Единствено число:

 • My — мой
 • Your - твой, ваш,
 • His — негов
 • Her — неин
 • Its — негово

Множествено число:

 • Our — наш
 • Your - твой, ваш,
 • Their — техен


Без апостроф.

Обърнете внимание, че при притежателните лични местоимения не се използва апостроф, включително и за «its». It's е съкратен вариант от "It is" или от "It has." It's никога не означава притежание.

А сега притежателните местоимения с малко примери:

Mine

 • It is mine.
 • Mine is good      
 • Mine is bad.     
 • Is it mine?           

Your      

 • Yours is not here.     
 • Is it yours?      
 • It is not yours?      

His    

 • His is here.
 • Where is his own?      
 • His own has finished.

Hers      

 • Hers is good.     
 • It is not hers.
 • I will like hers.

Its

 • Its is red.
 • Its is bad. 
 • It is its. 

Ours      

 • Ours is here.
 • Ours was fast.

Your      

 • Yours is not here.
 • Is it yours?      
 • It is not yours?      

Theirs      

 • It is their.
 • It is not theirs.
 • The book is not theirs.

Ето няколко примера за притежателни лични местоимения, 

които изпълняват различни функции в състава на изреченията:
 • That is hers. — hers - подложно допълнение
 • Theirs will be delivered tomorrow. — theirs - подлог на изречението
 • This is yours. — yours - подложно допълнение
 • His is on the kitchen counter. — his - подлог на изречението
 • The rest of the cake is yours. — yours - подложно допълнение
 • The smallest gift is mine. — mine - подложно допълнение
 • Ours is the green one on the corner. — ours - подлог на изречението.
 • Theirs are in the garage. — theirs - подлог на изречението
 • If yours is missing, take hers.
 • Success is its own reward.
 • Take my car and leave yours. - обърнете внимание, че тук «yours” е употребено като самостоятелна дума, докато «my” определя думата «car».
Притежателните местоимения (Possessive Personal Pronouns) в английски език се отличават със своето място в изречението. Те са определители на съществителното и се намират или пред него, или в началото на групата на съществителното. Личното местоимение заема мястото на допълнението.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

7 коментара:

 1. Неси 90дан2:39 пр.об.

  Притежателните местоимения (Possessive pronouns) в английски език са вид лични местоимения, които показват притежание. Ето значението и съответствието им:
  За единствено число (singular):
  Първо лице - I - my - мой, моя, мое, мои;
  Второ лице - you - your - твой, твоя, твое, твои;
  Трето лице
  he - his - негово;
  she - her - нейно;
  it - its - негово, нейно (за неодушевени предмети).
  За множествено число (plural):
  Първо лице - we - our - наш, наша, наше, наши;
  Второ лице - you - your - ваш, ваша, ваше, ваши;
  Трето лице - they - their - техни (за одушевени и за неодушевени предмети).

  ОтговорИзтриване
 2. В английски език притежателното местоимение за трето лице единствено число женски род е "her" - "нейната", което е същото като личното местоимение в обектен падеж - пак "her" - "я". Сравнете в двата примера:
  I see her. - Аз я виждам.
  I see her sister. - Аз виждам нейната сестра.

  ОтговорИзтриване
 3. При превода на английски език, някои местоимения като "негов", "техни" ... имащи еднакви форми за притежателни и лични местоимения, трябва да се отчита тяхната синтактична функция. Като допълнение се превежда като "him", "them", а както определение - "his", "their".
  Аз го виждам - I see him.
  Аз виждам книгата му на масата. - I see his book on the table.
  Посрещнете ги на гарата. - Meet them at the station.
  Посрещнете тяхната сестра на гарата. - Meet their sister at the station.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дари Петк8:37 пр.об.

   В английски език няма специално местоимение, съответстващо на българското "свой". Английските притежателни местоимения се превеждат на български с такава дума, когато съвпадат по лице с подлога в изречението. Направете разликата в тези примери:
   They do our work. - Те вършат нашата работа.
   We do our work. - Ние вършим своята работа.
   She takes his book. - Тя взема неговата книга.
   The student takes his book. - Студентът взема своята книга.

   Изтриване
 4. Petya_Tan8eva11:37 пр.об.

  Притежателните местоимения (Possessive Pronouns) посочват принадлежност на лице или предмет на определено лице или предмет. Имат две форми - обща и абсолютна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Притежателните местоимения в обща форма се поставят пред определяемата дума и изпълняват функциите на определение в изречението.
   - my - our
   - your - your
   - his, her, its - their
   Your book is more interesting than my book. - Твоята книга е по-интересна от моята.

   Изтриване
  2. Притежателните местоимения в абсолютна форма се използват самостоятелно, без определяема дума. В изречението изпълняват ролята на подлог, допълнение, именна част на сказуемо, определение и обстоятелствено пояснение.
   mine ours
   yours yours
   his, hers, its theirs
   Yours is better than mine. (подлог, допълнение) - Твоето е по-добро от моето.
   This coat is mine. (имна част на сказуемо) - Това палто е мое.
   She didn't go to his room, she went to hers. (обстоятелство) - Тя не отиде в неговата стая, а отиде в своята.
   These are your books, none of mine is here. (определение) - Тези са твоите книги, никоя от моите не е тук.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: