Translate

---------------------------------------------------------------------------------

26 февруари 2015

Косвени наклонения | dLambow

Косвени наклонения (Oblique Moods)

 

В английски език има две основни групи наклонения:

 • 1. Преки наклонения (Direct Moods).
 • 2) Косвени наклонения (Oblique Moods).
Косвени наклонения
Косвени наклонения


1. Преки наклонения (Direct Moods).

Те изразява реални и възможни действия и факти и биват три вида:
 • А) Изявително наклонение (Indicative Mood).
 • В) Повелително наклонение (Imperative Mood).
 • С) Подчинително наклонение (Subjunctive Mood).

Повече подробности вижте в темата за "Преки наклонения (Direct Moods)"


2) Косвени наклонения (Oblique Moods).

Те изразяват действията или фактите като нереални, но желателни или необходими. Биват четири основни вида. Ето кои са те и кратки техни характеристики с пример:

А) Проблематично наклонение - Subjunctive I Mood.

Проблемтично наклонение изразява проблематично действие, което не противоречи на реалността, но има желателно значение. Бива два вида:

    - The Present Subjunctive I Mood.

It's a pity you can't come tomorrow. Peter would help you. - Жалко е, че не можете да дойдете утре. Петър би Ви помогнал.

    - The Past Subjunctive I Mood.

Why didn't you phone him yesterday? He would have helped you. - Защо не му позвъни вчера? Той би ти помогнал.

В) Нереално-хипотетично наклонение - Subjunctive II Mood.

Изразява действия или факти като нереални или хипотетични, противоречащи на действителността. Има два вида:

    - The Present Subjunctive II  Mood.

If I saw him tomorrow I should tell him about it. - Ако аз го бях видял вчера, бих му казал за това (нямах възможност да го вида вчера).

    - The Past Subjunctive II  Mood.

If I had met her I would have told her about it. - Ако аз я бях срещнал, бих й казал за това (срещата не се състоя).

С) Пожелателно наклонение - Suppositional Mood.

Пожелателно наклонение изразява желано и необходимо от гледна точка на говорещия действие. Бива два вида:

    - The Present  Suppositional Mood.

I insist that you should work hard. - Аз настоявам, че трябва да работите усърдно.

    - The Past Suppositional Mood.

It’s important that you should have been present at the meeting. - Важно е, Вие да присъствате на събранието.

D) Условно наклонение - Conditional Mood.

Условно наклонение изразява предполагаеми, желани, нереални или хипотетични действия, чиято реализация е възможна само при определени условия. Бива два вида:

    - The Present Conditional Mood.

But for the rain we would work in the garden today. - Ако не валеше дъжд, бихме могли да работим в градината.

    - The Past Conditional Mood.

She would have bought a watch but the shop was closed. - Тя би си купила часовник, но магазина беше затворен.

Някои от горните четири вида Косвени наклонения (Oblique Moods) са разгледано в по-големи подробности в самостоятелна тема - проследете връзките. А общата тема за английските наклонение е тук - https://samou4itel1.blogspot.com/2015/01/blog-post.html

----------------

5 коментара:

 1. Косвеното наклонение (The Oblique Moods) на английския глагол изразява действието или фактите като нереални, но желателни и необходими. Може да се изрази в различни форми. Традиционно се говори за четири основни форми:
  01. Subjunctive I,
  02. Subjunctive II,
  03. Suppositional Mood,
  04. Conditional Mood.

  ОтговорИзтриване
 2. Conditional Mood е сложна форма, образувана с помощта на спомагателен глагол "should" или "would" и основата на инфинитива на смисловия глагол.
  Conditional Mood има две времена:
  - сегашно условно (Present Conditional) и
  - перфектно условно (Perfect Conditional).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разпределението на спомагателните глаголи по лица и числа съответства на тяхното разпределение във времето Future in the Past:
   - should съответства на 1-во лице единствено и множествено число,
   - would - на всички останали.

   Изтриване
 3. Условно наклонение или Conditional Mood е четвъртото от групата на косвените наклонения (Oblique Moods) - обозначава действие, осъществяването на което зависи от определени условия, които се подразбират или са изразени в изречението. Примери:
  If I were you I should tell him the whole truth. - На твое място, аз бих му казал цялата истина.
  If Tom had been here yesterday he’d have helped us. - Ако Том беше тук вчера, той щеше да ни помогне.

  ОтговорИзтриване
 4. Формите на Conditional Mood се използват в разговорната реч за учтиво изразяване на желание или молба.
  I’d like to talk to you. - Бих искал да поговоря с теб.
  Would you like to come for a walk? - Желаете ли да излезем на разходка?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: