Translate

---------------------------------------------------------------------------------

11 февруари 2015

Списък на 23 от най-използваните английски глаголи | dLambow

Списък на 23 от най-използваните английски глаголи


Списък на най-използваните английски глаголи:

 • Основа (Base), 
 • Сегашно просто време (Simple Present), 
 • Минало просто време (Simple Past), 
 • Сегашно причастие (Present Participle), 
 • Минало причастие (Past Participle).
List of most used English verbs

Списък на най-използваните английски глаголи

Ето и списъка на глаголите:

 1. be – am, are, is – was, were – being – been
 2. have – have, has – had – having – had
 3. do – do, does – did – doing – done
 4. ask – ask, asks – asked – asking – asked
 5. become – become, becomes – became – becoming – become
 6. begin – begin, begins – began – beginning – begun
 7. come – come, comes – came – coming – come
 8. drink – drinks, drinks – drank – drinking – drunk
 9. eat – eat, eats – ate – eating – eaten
 10. feel – feel, feels – felt – feeling – felt
 11. finish – finish, finishes – finished – finishing – finished


 1. get – get, gets – got – getting – got, gotten
 2. give – give, gives – gave – giving – given
 3. go – go, goes – went – going – gone
 4. know – know, knows – knew – knowing – known
 5. learn – learn, learns – learned – learning – learned
 6. like – like, likes – liked – liking – liked
 7. make – make, makes – made – making – made
 8. put – put, puts – put – putting – put
 9. say – say, says – said – saying – said
 10. see – see, sees – saw – seeing – seen
 11. take – take, takes – took – taking – taken
 12. write – write, writes – wrote – writing – written
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: