Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

18.02.2015 г.

Множествено число на подлога и сказуемото (Plural).

Признак за множествено число на подлога.

Признак за множествено число на подлога в английски език е суфикса на съществителното -s, -es или местоименията за множествено число в ролята на подлог: we, you, they, these и др.

Признак за множествено число на сказуемото.

Признак за множествено число на сказуемото в английския език е нулевия суфикс на глагола в просто сегашно време или формите на глагола to be - are,  were.
  • My friends always help me. — Моите приятели винаги ми помагат.
  • We (you, they) go to the institute every morning. — Ние (вие, те) ходим в института всяка сетрин.
  • The books are on the table. — Книгите са на масата.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.