Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Видове английски прилагателни (Types of English adjectives).

Английско прилагателно.

Прилагателното име е част от речта, обозначаваща признак на предмета, която стои непосредствено пред съществителното име, което определя. Член (членуване) се поставя пред цялата група прилагателно със съществително, заедно. Ако това е неопределителен член, то избора между "a" и "an" се прави по първия звук на прилагателното, което стои най-отпред на групата (ако са няколко прилагателни). Ако това прилагателно започва със съгласна, поставя се члена "a", ако е гласна - използва се члена "an".
 • a beautiful flower - красиво цвете.


Прилагателните имена в английски език не се променят:

 • - нито по род,
 • - нито по число,
 • - нито по падеж.

Според своето значение прилагателните биват:

 • - качествени,
 • - относителни.

Качествени прилагателни

са тези, които образуват признаци, свойства и качества на предметите, които се възприемат непосредствено, т.е. явяват се преки наименования на признаци:
 • clever - умен

Относителни прилагателни

са тези, които обозначават признаци, свойства и качества на предметите опосредствано, т.е. чрез тяхното отношение към друг предмет, явление или действие:
 • central - централен
Относителните прилагателни се различават от качествените по това, че те обикновено нямат кратка форма, антоними, не образуват степени на сравнение и не се съчетават с думите "very" и "too".

Видове английски прилагателни.


Прости

са тези прилагателни, които нямат в своя състав нито суфикс, нито префикс:
 • small - малък
 • heavy - тежък

Производни

са тези прилагателни, които имат в своя състав суфикс или префикс:
 • incorrect - неправилен
 • comfortable - удобен

Сложни

са тези прилагателни, които се състоят от две и повече основи:
 • snow-white - снежно бял
 • slow-minded - несъобразителен
Това са основните видове английски прилагателни (Types of English adjectives) и кратка тяхна характеристика за значението и използването им в английски език. Повече подробности за всеки вид поотделно, четете в следващите публикации.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

1 коментар:

 1. Бобчота11:55 пр.об.

  Видове английски прилагателни:
  Descriptive adjectives
  - simple adjectives
  - compound adjectives
  - proper adjectives
  Possessive adjectives
  Distributive adjectives
  Quantitative adjectives
  Demonstrative adjectives
  Interrogative adjectives

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: