Translate

---------------------------------------------------------------------------------

09 февруари 2015

Притежателни прилагателни | dLambow

 

Притежателни прилагателни в английски език (Possessive Adjectives)

 

Притежателни прилагателни
в английски език
1.my[ maɪ ]мойmy cup
2.your[ jɔː ]твойyour cup
3.his[ hɪz ]неинhis cup
4.her[ hɜː ]неговher cup
5.its[ ɪts ]неговоits cup
6.our[ ˈaʊə ]нашour cups
7.your[ jɔː ]вашyour cups
8.their[ ðeə ]техенtheir cups

 

Каква е разликата между прилагателно и местоимение?

Веднага трябва да уточним, че английските притежателни прилагателни (Possessive Adjectives) са различни от притежателните местоимения (Possessive Pronouns), което предполага малко да разнищим този въпрос. 

Possessive Adjectives
Притежателно прилагателно

Какво е местоимение?

Дума, обозначаваща предмет или признак на предмет, но без да го назовава. Местоименията отговарят на въпроса whose? - чий?, на кого? и могат да се разделят на няколко групи с присъщите за всяка група граматичеси характеристики.

Какво е прилагателно?

Дума, обозначаваща признак на предмета и отговаряща на въпроса какъв?, каква?, какво? какви?.


Сравнения между притежателни местоимения и прилагателни

Притежателното прилагателно в английски език се използва, за да укаже за наличието на собственост или владеене на някакъв предмет. Притежателните прилагателни произлизат от личните местоимения, но са различни от притежателните местоимения. За да ги разграничим съвсем ясно, ето ги трите групи.

Лични местоимения (Personal Pronouns)

 

Единственное число:

 • 1 лице - I (аз)
 • 2 лице - You (ти)    
 • 3 лице - He (той)
 • 3 лице - She (тя)
 • 3 лице - It (то)


Множественное число:

 • 1 лице - We (ние)
 • 2 лице - You (вие)
 • 3 лице - They (те)

Притежателни прилагателни (Possessive Adjectives)

Основна форма на притежателните местоимения (определят съществителното). 


Единственное число:

 • 1 лице - my (мой, моя, мое, мои)
 • 2 лице - your (твой, твоя, твое, твои)    
 • 3 лице - his (негов)
 • 3 лице - her (нейна)
 • 3 лице - its (негово)


Множественное число:

 • 1 лице - our (наш, наша, наше, наши)
 • 2 лице - your (ваш, ваша, ваше, ваши)   
 • 3 лице - their (техен)

Притежателни местоимения (Possessive Pronouns)

Абсолютна форма на притежателните местоимения (заместват съществителното)


Единственное число:

 • 1 лице - mine (мой, моя, мое, мои)
 • 2 лице - yours (твой, твоя, твое, твои)
 • 3 лице - his (негов)
 • 3 лице - hers (нейно)
 • 3 лице - its (негово)


Множественное число:

 • 1 лице - ours (наш, наша, наше, наши)
 • 2 лице - yours (ваш, ваша, ваше, ваши)
 • 3 лице - theirs (техен)

Притежателни прилагателни (Possessive Adjectives)

Значи, след притежателните прилагателни винаги трябва да следва съществително или именна група, които те определят, като в същото време изключват употребата на определителен член "the" пред това съществително.

Примери:

 • This is my contract - Това е моя договор.
В този пример "my" (мой) е прилагателното, което показва, че договора принадлежи на говорещия човек.

 • I can’t fully perform my assignment because I forgot the textbook with rules. - Аз не мога напълно да изпълня своето (моето) задание, защото съм забравил учебника с правилата.
В този пример, притежателното прилагателно "my" (мой) определя съществителното «assignment» (задание).

 • What is your identification number? - Кой е твоя номер на удостоверение? 
Тук "your" (твой) определя именната група "identification number" (номер на удостоверение).

 • The dog rolled its ball down stairs and into the yard - Кучето търкули своята топка надолу по стълбите и в дмора. 
В това изречение притежателното прилагателно "its" (своята) определя съществителното "ball" (топка).

Сега вече да се надяваме, че е ясно какво е "притежателно прилагателно" (Possessive Adjectives), че произтича от "личните местоимения" (Personal Pronouns), но е различно от "притежателните местоимения" (Possessive Pronouns).

----------------

5 коментара:

 1. Притежателните местоимения в тази си форма винаги стоят пред съществителното, към което се отнасят и се произнасят без ударение. Явявайки се определители на съществителното, те изключват употребата на член пред себе си.
  I left my books on his table. - Аз оставих своите книги на неговата маса.
  I couldn’t find their house. - Аз не можах да намеря тяхната къща.

  ОтговорИзтриване
 2. Ако към едно съществително има и други определения, притежателните местоимения, изпълняващи ролята на прилагателни, се поставят пред тях:
  Where is my red pencil? - Къде е моя червен молив?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Притежателните местоимения, както и членуването, са след "all" и "both":
   Аll my pencils are in that box. - Всичките ми моливи са в тази кутия.
   Аll the pencils are in that box. - Всичките моливи са в тази кутия.

   Изтриване
  2. Притежателно прилагателно с местоимението "his":
   Both his brothers live there. - И двамата му братя живеят там. - Тук местоимението "his" се явява притежателно прилагателно. Чии братя? - "his".

   Изтриване
 3. След притежателните местоимения-прилагателни може да стои прилагателното own [oun] свой, собствен, усилвайки значението на местоимението:
  This is my own car. - Това е моята собствена кола.
  He saw it with his own eyes. - Той видя това със своите собствени очи.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: