Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Място на английското прилагателно в изречението (English adjective in a sentence).

Английско прилагателно (English adjective).

 Английското прилагателно (English adjective) винаги се отнася към съществителното или в по-редки случаи - към местоимение в изречението. По своята роля в изречението то може да бъде:
 • -    определение - и тогава стои пред съществителното;
 • -    част от съставно именно сказуемо - и тогава стои пред определяемото съществително:
 • He wears black shoes.  — Той носи черни обувки.
 • His shoes are black.  — Неговите обувки са черни.
И това е всичко. По-долу ще разгледаме още примери, които илюстрират казаното до тук.

Прилагателни във функция на определение.

Прилагателните във функция на определение обикновено се поставят пред съществителните. А когато има член или друг определител на съществителното (притежателни, указателни местоимения и др.), между тях и съществителните: 
 • London is a beautiful city. — Лондон е красив град.
 • He came at the wrong time. — Той дойде в неподходящо време.


Наречие за степен пред прилагателните.

Пред прилагателните може да се постави наречие за степен, усилващо неговото значение, като например
 • very — много;
 • too — твърде и др.
А самото определяемо съществително да бъде пропуснато и само да се подразбира по смисъл:
 • I thought him very clever (man). — Аз го мислех за много умен (човек).
 • He has a too tired look. — Той има твърде уморен вид.

Няколко прилагателни.

Ако съществителното се определя от няколко прилагателни, то тези от тях, които отразяват фактическото (обективното) състояние на нещата, стоят по-близко от тези, които изразяват субективно мнение. Например:
 • a nice sunny day – това, че денят е sunny - слънчев, е очевидния факт, а това, че е nice - прекрасен, то това за всеки е различно разбираемо. Или
 • It was a cold autumn day. — Беше студен есенен ден.
Обикновено прилагателните, характеризиращи съществителни, се разполагат в следния ред:
 • -    епитет, качество — good - добър;
 • -    размер — large - голям;
 • -    форма — round - окръглен;
 • -    възраст — old - стар;
 • -    цвят — red - червен;
 • -    произход — Bulgarian - българин;
 • -    материал, вещество — metal - метален;
 • -    думата, образуваща със съществителното единна смислова група — dinner - обеден;
 • -    съществителното — table - маса.

Прилагателното се поставят след определяемата дума в следните случаи:


- ако то е определение към неопределено местоимение:

 •  I'll tell you something wonderful. — (Аз) Ще ти разкажа нещо чудесно.
 • There is nothing wrong. — Няма нищо лошо (Всичко е наред).

- ако у самите прилагателни има зависими думи и в различни сравнителни конструкции:

 • They have a garden larger than yours. — Тяхната градина е по-голяма от вашата (Те имат градина, по-голяма от вашата).

- ако определението е изразено чрез прилагателните

 • absent — отсъстващ;
 • present — присъстващ и някои други:
 • The men present were all his friends. — Всички присъстващи мъже бяха негови приятели.

Прилагателно във функция на именна част от съставно сказуемо.

Прилагателното във функция на именна част от съставно сказуемо (предикатив) се поставя след глагола - свръзка. Съставното именно сказуемо се състои от глагол - свръзка и именна част (предикатив). Като глаголи - свръзка най-често се използват формите на
 • to be (am,  is, are,  was…).
 • London is beautiful. — Лондон е красив.
 • I think he is right. — (Аз) Мисля, че той е прав.
 • The table was big and round. — Масата беше голяма и заоблена.

Като глаголи - свръзка се използват и

 • to seem, to look – изглежда, струва ми се,
 • to become, to turn, to get –  ставам, превръщам се, приемам и др.
 • The flat looked small and cosy. — Апартамента изглежда малък и уютен.
 • She became fat. — Тя затлъстя (Тя стана тлъста).
 • He is getting old. — Той остарява.

Някои прилагателни

 • ill  — болен,
 • well  — добре (за здраве),
а също и такива, които започват на «a», като:
 • alive — жив,
 • afraid — изплашен,
 • asleep — спящ, заспал,
 • awake — буден и др.
се използват само във функцията си на предикатив и нямат форми за степени на сравнение:
 • She is ill again. — Тя отново е болна.
 • All is well with her. — При нея всичко е наред (здраве, самочувствие).
 • I  was afraid of the dog. — Аз се изплаших (бях изплащен) от кучето.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

5 коментара:

 1. Катина11:42 пр.об.

  Прилагателното винаги се отнася към съществителните, а по-рядко - и към местоименията. По своята роля в изречението то може да бъде:
  - определение и тогава е пред съществителното,
  - част от съставно именно сказуемо и тогава е след определяемото съществително,
  He wears black shoes. - Той носи черни обувки.
  His shoes are black. - Неговите обувки са черни.

  ОтговорИзтриване
 2. Прилагателните, изпълняващи функция на определение, обикновено се поставят пред съществителното. А ако има член или друг определител на съществителното (притежателно, указателно местоимение и др.), то между тях и съществителното:
  London is a beautiful city. - Лондон е красив град.
  He came at the wrong time. - Той е дошъл в неподходящо време.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако прилагателното е определение към неопределено местоимение, се поставя след думата:
   I'll tell you something wonderful. - Ще ти разкажа нещо чудесно.
   There is nothing wrong. - Всичко е наред (Няма нищо грешно/неправилно).

   Изтриване
 3. зангов-7611:23 пр.об.

  Пред прилагателното могат да стоят наречията за степен, усилващи неговото значение. Например:
  very - много,
  too - твърде и др.
  При това е възможно определяемото съществително да бъде пропуснато и само да се подразбира по смисъл:
  I thought him very clever. (man) - Аз го мислех за много умен.
  He has a too tired look. - Той има твърде изморен вид.

  ОтговорИзтриване
 4. Рени Тон4512:29 сл.об.

  Ако съществително се определя от няколко прилагателни, то прилагателните, отразяващи физическото състояние на вещите се разполагат най-близо, отколкото прилагателните, които изразяват субективно мнение. Например:
  a nice sunny day – Това, че е слънчев - sunny, е очевиден факт, а това, че е прекрасен - nice, то за някои може и да е така.
  It was a cold autumn day. - Беше хладен есенен ден.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: