Translate

---------------------------------------------------------------------------------

10 февруари 2015

Думите That - Those | dLambow

Думите That (Those) като заменители на съществително в английски език

 

That - Those: думи заместители на съществителното

Често в английски език се използват думи заместители на съществителното. Те се превеждат с думата, която заместват, с думите "този", "който" или изобщо не се превеждат. Най-често в ролята на дума заместител влизат местоименията, които могат да се използват като съществителни или като прилагателни. 
 
Използване на думите That (Those) в английски език
That - Those: думи заместители на съществителното

Примери:

 • Tell her that I miss her” “I’ll do that. – Кажи й, че тя ми липсва.
 • You said she was the one who stole the money. Well, that’s wrong  –  Ти каза, че тя е тази, която открадна парите. Всъщност, това не е вярно.
 • That (those) най-често се съпровождат с определение, което се води от предлога of. Определението при думите that (those) може да бъде изразено с Participle I или Participle II:
 • This mesod is more efficient than that of your team. - Този метод е по-ефективен от този на вашата бригада.
 • This machine is more powerful than that operating in our shop. - Тази машина е по-мощна от машината, работеща в нашия цех.
 • Our methods of work are more efficient than those applied in other countries. - Нашите методи на работа са по-производителни от тези, които се използват в други страни.


Използване на думи заместители

This  (these) като думи заместители се използва по отношение на предмети, които се намират наблизо. That (those) се използва за по-отдалечени предмети. Местоимението that може да се използва вместо личното местоимение it. Тези думи се използват като заместител на съществителното, за да се избегне повторението.

----------------

2 коментара:

 1. Думите - заместители "that" и "those" заменят по-рано употребено съществително и се превеждат с това съществително, което заменят или се пропускат в превода.
  The atomic weight of oxygen is greater than that of carbon. - Атомното тегло на водорода е по-голямо от това на въглерода.

  ОтговорИзтриване
 2. Ако след думите that (those) има предлог (най-често - of) или определение, изразено с причастие, то многозначната дума that (those) изпълнява функцията на заместител на по-рано съществуващо съществително.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: