Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Абсолютни местоимения (Absolute Pronouns).

Абсолютното местоимение (Absolute Pronouns).

Макар че, не би следвало да има затруднения с използване на абсолютни местоимения (Absolute Pronouns) като част от по-голямата група на английските местоимения (English Pronouns), все пак има известни недоразумения. Всеки знае какво е местоимение.

Най-известни са личните местоимения, а всяко лично местоимение си има притежателна форма (аз - I, мой - my). Оттук започва проблема - притежателните местоимения имат две форми - основна и абсолютна (аз - I, мой - my, моят - mine).

Абсолютната форма на притежателните местоимения са и абсолютните местоимения.

Разликата между основната и абсолютната форма се състои в това, че след основната форма винаги има съществително, а след абсолютната форма няма съществително и самото абсолютно местоимение играе тази роля.
 • Thes is my book. - Това е моята книга.
 • This book is mine. - Тази книга е моята.
Иначе и двете форми на притежателни местоимения отговарят на въпроса "whose?" - "чий?". Абсолютните местоимения (както и притежателните) не се променят по падеж и нямат форми за множествено число.


Образуване на абсолютни местоимения.

Повечето абсолютни местоимения се образуват с помощта на окончанието "–s", което се добавя към основната форма на притежателното местоимение, но три от тях имат собствена форма:
 • mine (мой, моя, мое, мои),
 • its (негово, нейна - за неодушевени предмети),
 • his (негов).

Примери:

Whose umbrella is it? – It’s mine.Чий е този чадър? – Моят.
Whose books are these? – They are hers. Чии са тези книги? – Нейните.
Whose house is this? – It’s theirs. Чия къща е тази? – Тяхната.
Whose parents are they? – They are his. Чии родители са тези? – Неговите.

С предлога "of".

Много разпространено е използването на абсолютни местоимения в изречения, в които се използват конструкции с предлога "of", в които се говори за принадлежност на нещо.

Например:

It’s my house = It’s the house of mine. Това е моята къща. Тази къща е моята.
She’s my best friend = She’s the best friend of mine. Тя е най-добрата ми приятелка.

Кои са абсолютните местоимения (Absolute Pronouns)?

 • Mine – моя, моята, моето, моите,
 • Yours – твоят,
 • His — неговото
 • Hers — нейното
 • Its – неговото, нейното (неодушевени)
 • Yours – вашия, вашата, вашите, вашето,
 • Ours – нашият, нашето, нашите, нашата,
 • Theirs — техните
Най-добрият начин да усвоите и използвате правилно абсолютни местоимения (Absolute Pronouns) е като постоянно ги упражнявате в ежедневния си английски език.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

5 коментара:

 1. Пентино638:47 пр.об.

  В английски език всяко лично местоимение има съответстващо му притежателно местоимение, което определя принадлежност и отговаря на въпроса "whose?" - "чий?". Притежателните местоимения имат две форми:
  - Първа (основна) форма, която е определение в изречението и винаги стои пред съществително.
  - Втора (абсолютна) форма, която може да заменя самото съществително (т.е. определяемата дума).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. зангов-7610:46 пр.об.

   Може да се направи следното разграничение: основната форма на местоименията определя съществителните, а тяхната абсолютно форма може да ги заменя.

   Изтриване
 2. Основна форма на притежателните местоимения.
  Единствено число:
  my - мой, моя, мое, мои,
  your - твой, твоя, твое, твои,
  his - негов,
  her - неин,
  its - негово, нейно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Канди9:48 пр.об.

   Основна форма на абсолютните притежателни местоимения.
   Единствено число:
   mine - мой, моя, мое, мои
   yours - твой, твоя, твое, твои
   his - негов
   hers - неин
   its - негово

   Изтриване
  2. Канди8:58 пр.об.

   Основна форма на притежателните местоимения.
   Множествено число:
   our - наш, наша, наше, наши,
   your - ваш, ваша, ваше, ваши,
   their - техен.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: