Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 февруари 2015

Използване на местоименните наречия much, little | dLambow

Използване на местоименните наречия much - много, little - малко (Pronounced adverbs).

 

Местоименни наречия much и little 

могат да бъдат наречия за мяра и степен и определят глагола. В този случай те се поставят след определяния от тях глагол.


Използване на местоименните наречия much - много, little - малко
Местоименни наречия much и little


В утвърдителните изречения 

тези наречия обикновено се съчетават с наречието за степен very (много):
  • - My son reads very much. - Синът ми чете доста много.
  • - She reads very little. - Тя чете твърде (много) малко.
 

В отрицателните изречения 

вместо very little често се използва (very) much.
  • - She doesn't read very much. - Тя не чете много (Тя чете доста малко). 

В разговорният език 

обикновено се използва “a lot” вместо “very much”:
  • - My son reads a lot. - Синът ми чете много. (Моят син чете доста).

Думите much и little 

също могат да се използват като неопределени местоимения и да определят съществителните. Използват се, като правило, в отрицателни и въпросителни изречения пред неизчисляеми съществителни.
  • - Does he usually do much homework? - Прави ли той обикновено доста домашни задания? 

В утвърдителните изречения much и little 

се използват с наречията за степен: so (така), very (много), too (твърде):
  • - He spends too much time on this kind of work. - Той изразходва твърде много време за този вид работа. 

При отсъствието на такива наречия, 

вместо “much” в утвърдителните изречения се използва израза “a lot of”:
  • - He spends a lot of time on this kind of work. - Той хаби много време за този вид работа. 

За предаване значението за “малко” 

много често вместо little в отрицателното изречение се използва much в утвърдителното.
  • -    I don't usually spend much time on it. - Аз обикновено не изразходвам много време за това. (За това аз изразходвам малко време). 

Въпрос, започващ с How much... 

(Колко...), касае само неизчисляеми съществителни:
  • - How much time do you usually spend on this kind of work? - Колко време използвате обикновено за този вид работа?
Това са основните препоръки за използване на английските местоимения much - много, little - малко (English pronouns)

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: