Translate

---------------------------------------------------------------------------------

15 февруари 2015

Възвратен залог | dLambow

Възвратен залог в английски език (Reflexive Voice)

 

Какво е възвратен залог?

В английски език има един спорен вид Залог - Voice - съчетаването на преходен глагол с възвратно местоимение дава възвратен залог, който показва, че действието преминава върху този, който говори. 
 
Reflexive Voice
Какво е възвратен залог?
 

По този въпрос има противоречиви мнения, дали това е самостоятелен вид възвратен залог (Reflexive Voice) или е част или разновидност на страдателния залог.  Всъщност, нас теорията не ни интересува, а формата, с която можем да го използваме в говоримата практика.

 

Ето няколко сравнения:

 • I wash my hands. - Аз мия ръцете си.
I wash myself. - Аз се мия (А мия себе си).
 • You wash your hands. - Ти миеш ръцете си.

You wash yourself. - Ти се миеш (Ти миеш себе си).


Ето и следващите лица:

 • He washes his hands. - He washes himself.
 • She washes her hands. - She washes herself.
 • The child washes its hands. - The child washes itself.
 • We wash our hands. - We wash ourselves.
 • You wash your hands. - You wash yourselves.
 • They wash their hands. - They wash themselves.


Форма за образуване на възвратен залог

Ако се вгледаме по-внимателно, действително ще намерим основания за самостоятелно съществуване на тази форма на залога - особено съотношение между преходен глагол и възвратно местоимение и с подлога. Възвратното местоимение може да функционира като пряко допълнение, което затваря действието върху неговия източник (подлога). 

Получава се така, че субекта (извършителя на действието) и обекта (получателя на действието) съвпадат. С други думи, аз върша нещо върху себе си - мия се, обличам се, тренирам се, лекувам се ... Формата за образуване на възвратен залог в английски език е следната:

 • Глагол (verb) + Възвратно местоимение (reflexive pronoun).

Примери за възвратен залог:

 • He found himself in a dark room.
 • He hurt himself.
 • I poured myself another cup of tea.
 • I saw myself in the mirror.
Това е основната информация по темата за възвратен залог (Reflexive Voice) и начините за употребата му в английски език, придружени с конкретни примери.

----------------

5 коментара:

 1. Тълкуването на т.н. възвратен залог е, че е един от честите оттенъци на действителен залог. С него се обозначава действие, връщащо се върху субекта (подлога), който се явява в същото време и логически обект (допълнение) на това действие. По този начин, логическият субект и обект на глаголното действие съвпадат в една представа, а граматически обект или допълнение е възвратното местоимение, присъединяващо се към формите за обикновен действителен залог и превръщащо се в прост глаголен суфикс или окончание.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възвратния залог показва, че действията на обекта и субекта съвпадат, т.е. деятелят сам претърпява действието, изпълнява действието върху себе си - мие се, облича се, лекува се, тренира се и т.н.

   Изтриване
 2. Общото значение на глаголите във възвратен залог в английски език е тяхната съсредоточеност на действието върху самия му производител (възвратност). Възвратното допълнение в изречението: I dress myself. - Аз обличам себе си. или Аз се обличам., може да се възприеме и като излишно, ако се даде непреходно значение на употребата на глагола "dress" – I dress. - Аз се обличам.

  ОтговорИзтриване
 3. Възвратните форми се противопоставят на невъзвратните форми на глаголите с основно преходно значение:
  - to hide something, somebody – to hide oneself;
  - to throw something – to throw oneself.

  ОтговорИзтриване
 4. Фирдес Мехмед2:45 пр.об., март 14, 2016

  По сравнение със страдателен залог, обхвата на глаголите, които се използват във възвратен залог е по-малък. Непреходни глаголи в този случай не се използват, тъй като не са в състояние да изразят непосредствена възвръщаемост на действието към неговия производител.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: