Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Английски проценти (Percent или per cent).

Процент или Percent.

Думата "процент" на български или "Percent" (съкратено "р. с.") на английски език има имат почти едно и също звучене, произход и значение. Но все пак има известни различия, с които е добре да се съобразяваме, ако искаме да говорим правилен английски. Думата има латински произход от "pro centum", което означава "една стотна", т.е. процента е дроб, при това - десетична дроби то от втора степен - от тези, които са кратни на сто.
 • 3 процента = 0,03 – three percent

Знакът за процент е "%" навсякъде по света.

В английски език за "процент" се ползва думата "percent", а в американския английски понякога се използва "per cent". Понятието си има графично изображение - "%", а то си има история на произход от 1685 година. Тогава в Париж била издавана книгата "Ръководство за търговска аритметика", където се говорело и за проценти, които тогава се обозначавали като "cto" - съкратено от "cento", печатаря, който правил набора взел тази дума за дроб - буквата "с" помислил за 0, буквата "t" - за наклонена чертичка, и така напечатал "%".


Обозначаване (изписване) на проценти.

Проценти се обозначават или изписват на английски език по следния начин:
 • 2% или 2 per cent. или 2 р. с. - чете се: two per cent.
Дробни части от един процент се обозначават по следния начин:
 • 3/8 % или - per cent., или 3/8  p. с. - чете се: three eighths per cent. или three eighths of one per cent.);
 • 1/2 %, или  1/2 per cent., или - p. с. - чете се: а half per cent. или a half of one per cent.;
 • 0.2 %, или 0.2 per cent., или 0.2 p. с. (чете се: nought point two per cent. или nought point two of one per cent.).

Има ли множествено число за "Percent"?

Оригиналното е "Per cent." (съкратено р. с.), както и българската дума "процент", произлизат все от латинското "pro centum" (буквално означаващо "за сто"), но в български език тези две думи са се слели в една, която става съществително и се използва при нас както в единствено, така и в множествено число (проценти). Но тук обърнете внимание, че в английски език думата "cent" не приема окончание "-s". Ето, обърнете внимание:
 • 1 % — one per cent.
 • 2 % — two per cent.
 • 50% — fifty per cent.
 • 2,5% — two point five per cent.
Това са основните данни и особености за писане, четене и значение на английски проценти (Percent или per cent), които може да Ви се наложи за използвате в ежедневието. Някои по-сложни неща за процентите, свързани с финансовите пазари, бизнеса и банките (при отпускане на кредити и заеми) не са предмет на разглеждане тук.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

11 коментара:

 1. Процент – per cent (дословно “на цент”, като 100 цента са 1$)
  50 % – fifty per cent. А сега опитайте сами да изговорите:
  40%
  100%
  95%

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По правило, сезонните намаления в цените, а и не само те, се представят в проценти и това изглежда съвсем просто и обичайно, но има малък нюанс. Съществителното "percent" се прилага в единствено число:
   3.2 % – three point two per cent;
   50 % – fifty per cent.
   Множествено число (percents) може да се използва в някои други случаи, но не и към конкретни цифри, както е със сезонните намаления.

   Изтриване
  2. Как се е появило обозначението за процент, като графичен знак? Произхода му като абревиатура е от латинското "per cento", като се появява през XV век. След това, през XVII век, от "per cento" остава само "o", а от него, през XVIII век става "%".

   Изтриване
 2. Алина Дан-8:54 пр.об.

  Да изпълня нещо на сто процента – to make something 100 percent or to make something one hundred percent е често използван израз в английски език.

  ОтговорИзтриване
 3. Често при общуване или четене се използва понятието за проценти, в т.ч. и за десетични дроби - "per cent". А когато дойде времето на разпродажбите и сезонните намаления в цените по магазините, витрините им се изпъстрят с всевъзможни проценти - SALES 70%, 50%, 30%? За да се води разговор на аглийски език на тази тема, е нужно да се знаят правилата за тяхната употреба.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Процентите са един от начините да се използват числа и цифри в английски език. Ако нямате затруднения при ползването на понятието "процент" на български език, не би следвало да имате трудности и с английското понятие.

   Изтриване
  2. Ако сте наясно с понятието за процент, може смело да отивате за покупки в британските или американските магазини, без да се притеснявате да попаднете в неловка ситуация.

   Изтриване
  3. Още може да Ви потрябват и следните понятия:
   20% - one fifth - двадесет процента или една пета.
   51% Just over one half - 51% Малко над половина.
   33,3% one-third - една трета.
   25% quarter - четвърт.

   Изтриване
 4. Като икономическо понятие в смисъл на печалба или изгода, понятието процент започва да се използва през втората половина на 19-ти век. Финансовото определение за процентите е заплащане, което едно лице (заемател) предава на друго лице (кредитор) за това, че последния предоставя пари на първия за временно ползване.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В съвременната финансова лексика, процента може да е лихвата или заплащането за използване на заемни финансови средства. Когато финансистите говорят за проценти и лихви, те имат предвид доходността към датата на погасяване. Това е свързано с процента да дисконтиране, т.е. приведената бъдеща цена на инвестицията спрямо нейната настояща стойност.

   Изтриване
 5. Kandi_Stela712:43 пр.об.

  В бизнес лексиката, да работиш за процента, означава да работиш за възнаграждение, което се изчислява като процентна част от продажбите, от оборота или от печалбата на съответната дейност. Това е един вид комисионна, но такива най-често получават брокери, агенти и др. подобни.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: