Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Активна е страницата "Начало"!
с 8 главни раздела и
всичките над 100 подраздела!
Пробвайте "Начало"!

Английски проценти (Percent или per cent).

Процент или Percent.

Думата "процент" на български или "Percent" (съкратено "р. с.") на английски език има имат почти едно и също звучене, произход и значение. Но все пак има известни различия, с които е добре да се съобразяваме, ако искаме да говорим правилен английски. Думата има латински произход от "pro centum", което означава "една стотна", т.е. процента е дроб, при това - десетична дроби то от втора степен - от тези, които са кратни на сто.
 • 3 процента = 0,03 – three percent

Знакът за процент е "%" навсякъде по света.

В английски език за "процент" се ползва думата "percent", а в американския английски понякога се използва "per cent". Понятието си има графично изображение - "%", а то си има история на произход от 1685 година. Тогава в Париж била издавана книгата "Ръководство за търговска аритметика", където се говорело и за проценти, които тогава се обозначавали като "cto" - съкратено от "cento", печатаря, който правил набора взел тази дума за дроб - буквата "с" помислил за 0, буквата "t" - за наклонена чертичка, и така напечатал "%".


Обозначаване (изписване) на проценти.

Проценти се обозначават или изписват на английски език по следния начин:
 • 2% или 2 per cent. или 2 р. с. - чете се: two per cent.
Дробни части от един процент се обозначават по следния начин:
 • 3/8 % или - per cent., или 3/8  p. с. - чете се: three eighths per cent. или three eighths of one per cent.);
 • 1/2 %, или  1/2 per cent., или - p. с. - чете се: а half per cent. или a half of one per cent.;
 • 0.2 %, или 0.2 per cent., или 0.2 p. с. (чете се: nought point two per cent. или nought point two of one per cent.).

Има ли множествено число за "Percent"?

Оригиналното е "Per cent." (съкратено р. с.), както и българската дума "процент", произлизат все от латинското "pro centum" (буквално означаващо "за сто"), но в български език тези две думи са се слели в една, която става съществително и се използва при нас както в единствено, така и в множествено число (проценти). Но тук обърнете внимание, че в английски език думата "cent" не приема окончание "-s". Ето, обърнете внимание:
 • 1 % — one per cent.
 • 2 % — two per cent.
 • 50% — fifty per cent.
 • 2,5% — two point five per cent.
Това са основните данни и особености за писане, четене и значение на английски проценти (Percent или per cent), които може да Ви се наложи за използвате в ежедневието. Някои по-сложни неща за процентите, свързани с финансовите пазари, бизнеса и банките (при отпускане на кредити и заеми) не са предмет на разглеждане тук.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

11 коментара:

 1. Процент – per cent (дословно “на цент”, като 100 цента са 1$)
  50 % – fifty per cent. А сега опитайте сами да изговорите:
  40%
  100%
  95%

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По правило, сезонните намаления в цените, а и не само те, се представят в проценти и това изглежда съвсем просто и обичайно, но има малък нюанс. Съществителното "percent" се прилага в единствено число:
   3.2 % – three point two per cent;
   50 % – fifty per cent.
   Множествено число (percents) може да се използва в някои други случаи, но не и към конкретни цифри, както е със сезонните намаления.

   Изтриване
  2. Как се е появило обозначението за процент, като графичен знак? Произхода му като абревиатура е от латинското "per cento", като се появява през XV век. След това, през XVII век, от "per cento" остава само "o", а от него, през XVIII век става "%".

   Изтриване
 2. Алина Дан-8:54 пр.об.

  Да изпълня нещо на сто процента – to make something 100 percent or to make something one hundred percent е често използван израз в английски език.

  ОтговорИзтриване
 3. Често при общуване или четене се използва понятието за проценти, в т.ч. и за десетични дроби - "per cent". А когато дойде времето на разпродажбите и сезонните намаления в цените по магазините, витрините им се изпъстрят с всевъзможни проценти - SALES 70%, 50%, 30%? За да се води разговор на аглийски език на тази тема, е нужно да се знаят правилата за тяхната употреба.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Процентите са един от начините да се използват числа и цифри в английски език. Ако нямате затруднения при ползването на понятието "процент" на български език, не би следвало да имате трудности и с английското понятие.

   Изтриване
  2. Ако сте наясно с понятието за процент, може смело да отивате за покупки в британските или американските магазини, без да се притеснявате да попаднете в неловка ситуация.

   Изтриване
  3. Още може да Ви потрябват и следните понятия:
   20% - one fifth - двадесет процента или една пета.
   51% Just over one half - 51% Малко над половина.
   33,3% one-third - една трета.
   25% quarter - четвърт.

   Изтриване
 4. Като икономическо понятие в смисъл на печалба или изгода, понятието процент започва да се използва през втората половина на 19-ти век. Финансовото определение за процентите е заплащане, което едно лице (заемател) предава на друго лице (кредитор) за това, че последния предоставя пари на първия за временно ползване.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В съвременната финансова лексика, процента може да е лихвата или заплащането за използване на заемни финансови средства. Когато финансистите говорят за проценти и лихви, те имат предвид доходността към датата на погасяване. Това е свързано с процента да дисконтиране, т.е. приведената бъдеща цена на инвестицията спрямо нейната настояща стойност.

   Изтриване
 5. Kandi_Stela712:43 пр.об.

  В бизнес лексиката, да работиш за процента, означава да работиш за възнаграждение, което се изчислява като процентна част от продажбите, от оборота или от печалбата на съответната дейност. Това е един вид комисионна, но такива най-често получават брокери, агенти и др. подобни.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: