Translate

---------------------------------------------------------------------------------

07 февруари 2015

Нулев член | dLambow

Нулев член или отсъствие на членуване в явен вид в английски език (The zero article)

 

Какво е нулев член?

Понятието "нулев член" (The zero article) или отсъствието на явно членуване в английски език се прилага в случаите, когато пред съществителните не се изписва или поставя определителен (the) или неопределителен (a/an) член, като в някои от случаите, такъв се подразбира и има значение, макар че не се изписва.
 
The zero article
Какво е нулев член?
 

Член не се поставя в следните случаи.


1. Ако съществителното е в множествено число и по правило пред него би трябвало да има член, ако е в единствено число.

 • Girls like to shop. – Момичетата обичат да пазарят.
 • I see a book on the table. — Аз виждам книга на масата.
НО -
 • I see books on the table. — Аз виждам книги на масата.
 • Friends are the family you choose yourself. – Приятелите са семейството, което сами си избирате.2. Ако пред съществителното има други определители, като:


- Притежателни, указателни или неопределени местоимения:

 • some – няколко, някои,
 • any – който и дае, което и да е,
 • my house - моята къща, this house - тази къща,
 • no – никакъв, никаква, никакво, никакви,
 • no house - никаква къща,
 • each – всеки (поотделно),
 • every – всички, всеки.

Ето по-пълен списък с такива местоимения от различни групи и видове:
 • some, any, no,
 • each, every, either, neither,
 • what, whatever, which, whichever, enough,
 • my, his, her, its, our, your, their,
 • this, that, these, those,
 • much, many, more, most, little, less, least, few, fewer, fewest, several,
 • all, both, half

Например:
 • My mother is reading Vazov. – Майка ми чете Вазов. (притежателно местоимение - my),
 • My cat is very beautiful. — Моята котка е много красива. (притежателно местоимение - my),
 • That man is my father. – Този мъж е мой баща. (указателно местоимение - that),
 • There are no bananas in the fridge. – В хладилника няма банани. (отрицателно местоимение - no),
 • I have some information. — Аз имам известна информация. (some)
 • He usually asks me a lot of questions.
 • Please, take any book you like.
 • He spends a lot of time on this work.
 • He spends so little time on this work.
 • He has some money to go to the cinema.
 • We shall all die some day.
 • He spends too much time on this work.
 • He usually asks me very few questions.
 • There is no time for this work.

- Въпросителни думи:

 • whose – чий, който,
 • what – какво, който, как, какъв,
 • which – какъв, който, кой.
 • what,
 • what kind of.

Например:
 • Whose book is this? – Чия е тази книга? (въпросителна дума - whose),
 • What city is this?
 • What kind of city is New York?
 • Which symbol comes after the letter h?
 • Whose book is on the table?

- Количествени числителни,

ако пред тях има друго съществително с притежателен падеж.

Примери:
 • He will be back in two (three, four) days.
 • I have five books. – Аз имам пет книги. (количествено числително - five),
 • She has three sons. — Тя има трима сина. (количествено числително - three),
 • That is Ivan’s car. – Това е колата на Иван. (съществително в притежателен падеж - Ivan’s car).

- Пред съществителни в притежателен падеж, ако са собствени имена:

 • Smith's coat, 
 • America's economic problems, 
 • Hook's law

Но не и в тези случаи:
 • a Smith coat,
 • the America economic problems,
 • the Hook law

3. Пред неизчисляеми веществени съществителни,

ако става дума за съществителното в общ смисъл:
 • sand – пясък,
 • glass – стъкло,
 • water (вода),
 • milk (мляко),
 • sugar (захар),
 • tea (чай),
 • calcium – калций,
 • snow (сняг),
 • wool (вълна),
 • meat (месо),

Примери:
 • I like tea. — Аз обичам чай.
 • I like milk. – Аз обичам мляко.
 • Calcium is a mineral that is an essential part of bones and teeth. – Калцият е минерал, който е съществена част от костите и зъбите.
 • Coffee is one of the most popular beverages worldwide. — Кафето е една от най-популярните напитки по света.

Бележка:
Но ако има конкретизация, тогава се използва определителен член "the".
 • The tea is too hot. — Чаят (този чай) е доста горещ.
 • The milk is warm. – Млякото е топло.
 • The calcium contained in the milk is useful for the bones. – Калцият, който се съдържа в млякото, е полезен за костите.

4. Пред различни имена и наименования:


- Собствени имена и фамилии:

 • Mary,
 • Smith,
 • Tom is my best friend. – Том е най-добрият ми приятел.
 • Stefan went to find his brother Sergey. – Стефан излезе, за да намери брат си Сергей.

- Имена на градове и континенти:

 • London
 • Paris
 • Moscow
 • Washington
 • Europe
 • Africa
 • South Africa
 • North America
 • Texas
 • Central Asia
 • Siberia
 • Berkshire    
 • England
 • Great Britain

Примери:
 • London is the capital of England. - Лондон е столица на Англия.
 • France is a very large country. – Франция е много голяма страна.
 • Vanya lives in Vazov Street. – Ваня живее на улица Вазов.
 • Where is Tower Bridge, please? – Къде е Тауър брийч, моля?
 • Hyde Park is one of the largest parks in central London. – Хайд парк е един от най-големите паркове в центъра на Лондон.
 • I need to get to Sofia Airport. – Аз трябва да стигна до софийското летище.
 • Cyprus is divided into 6 administrative regions. – Кипър е разделен на шест административни региона.
 • I have never been neither to South Africa nor to North America - Аз никога не съм бил нито в Южна Африка, нито в Северна Америка.

- Названия на улици и площади:

 • Broadway,
 • Times Square,

- Названия на географски понятия:

 • езера - Lake Baikal, Lake Ontario,
 • залив - Cardiff Bay,
 • полуостров - Kamchatka, Taymyr,
 • водопади - Niagara Falls,
 • острови - Malta,
 • планини - Everest,
 • континенти - Europe, Asia,
 • страни - Croatia, Mexico,
 • градове - London, Saint-Petersburg.

- Названия на дни от седмицата, месеци, видове спорт, цветове, учебни предмети

 • It’s Friday today. – Днес е петък.
 • June is my favorite month. – Юни е любимият ми месец.
 • My favorite sports are tennis and skiing. – Любимите ми спортове са тенис и ски (каране на ски).
 • My mother was born in July. – Майка ми е родена през юли.
 • I like green. – Харесва ми зеленото.
 • Do you like to study English? – Харесва ли ти да учиш английски език?
 • He is studying history. – Той учи история.

5. Пред различни абстрактни съществителни:

 • weather - време,
 • music – музика,
 • heat – жега,
 • light – светлина,
 • knowledge – знание,
 • information – информация,
 • love – любов,
 • art - изкуство,
 • silence – тишина,
 • love - любов,
 • life - живот,
 • time - време.

Примери:
 • I like music. — Аз обичам музика.
 • Art is еtеrnal. — Изкуството е вечно.
 • Milk is good for babies.
 • Snow is white.
 • Water is a liquid.

Бележка:
Ако има конкретизация, тогава се използва определителен член "the".
 • I like the music of Mozart. — Аз обичам музиката на Моцарт.
 • I like the music of this rock group. – Аз харесвам музиката на тази рок група.
 • The work gives him satisfaction. - Работата ми дава удовлетворение.

Това е една значителна част от случаите, в които се прилага нулев член или отсъствие на членуване в явен вид (The zero article). Разбира се, има и още специфични случаи и изключения, които ще посочваме при повод в коментарите по-долу. Вие също може да помагате.

----------------

7 коментара:

 1. Устойчиви изрази без членуване:
  in time from side to side in spite of
  by bus (train, car, sea, tube, taxi) from beginning to end day by day
  at war from morning to night hand in hand
  at first sight in sight on account of
  by air (water) in secret on condition that
  by accident in care of
  out of date (time, place, order).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Член не се използва в много устойчиви английски словосъчетания, като например:
   at night – през нощта,
   by train – с влак,
   to go to bed – отивам в леглото (лягам да спя),
   by mistake – по грешка и т.н.

   Изтриване
 2. Там където трябва да има неопределителен член, но това е невъзможно, заради множествено число на съществителното, се прилага т.н. нулево членуване:
  I see a man waving. I see people waving. - Аз виждам махащ с ръка човек. Аз виждам махащи с ръка хора.

  ОтговорИзтриване
 3. Понятието "нулев член" се прилага и при собствени имена, които по своето значение са уникални, поради което не се нуждаят от уточнение.
  - I hear Ivan scratching the door. - Аз чувам как Иван дращи по вратата.

  ОтговорИзтриване
 4. Ако към съществителните се отнасят други определители - притежателни, указателни, въпросителни и неопределени местоимения, съществителни в притежателенпадеж - се използва нулев член:
  I love her / these / Grandma’s stories. - Аз обичам нейните / тези бабини истории.

  ОтговорИзтриване
 5. Добър ден! Аз искам да попитам нещо: Когато искам да кажа "Аз обичам музиката" пред "музиката" трябва ли да има "the" и ако "да"-защо и ако "не"-защо? Нужно ми е обяснение. Ако някой може да ми помогне д това мое объркване моля

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Английски език - виж тук7:00 пр.об., ноември 20, 2016

   Правилното е: "I love music" - За повече подробности се запознайте по-горе (в темата) с точка 5 и по-специално обърнете внимание на първия пример.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: