Translate

---------------------------------------------------------------------------------

18 февруари 2015

Английският предлог "About" | dLambow

Английският предлог "About" - употреба и значение

 

Английски предлог "about"

 
Предлогът "about" [əˈbaut]  в английски език има няколко значения и може да се използва като предлог за място или за движение. Среща се в английски изречения, когато става дума за приблизително време, размер или количество, а също и в значение на "за нещо", "за сметка на...".
 
Английският предлог "About"
Английски предлог "about"Английският предлог "about" може да се използва за:

 

1. Обозначаване тема на разговор - за, относно.

I would like to tell you about the harm of smoking. - Аз бих искал да Ви разкажа за (относно)  вредата от пушенето.
 • Do you know anything about Bulgaria? - Знаете ли нещо за (относн) България?

2. Приблизителна оценка - някъде около, приблизително, към.

 • This watermelon weighs about 6 kilograms. - Тази диня тежи някъде около 6 кг.
 • It must be about 3 o’clock. - Сега трябва да е около 3 часа.
 • Tomorrow about this time. - Утре, приблизително (примерно) по същото време.

3. Обозначаване на място или направление - около.

 • Walk about the square and meet me in 15 minutes. - Разходете се около площада и ще се срещнете с мен след 15 минути.
 • In the jungle, there are snakes all about the place. - В джунглата има змии навсякъде наоколо.

4. Обозначаване на притежание - за, с, при.

 • Have you much money about you? - Имате ли много пари за себе си?

----------------

2 коментара:

 1. Ето няколко примера с употребата на предлога "About":
  1. He looks like he's about four years old.
  2. She's about 12 years old.
  3. When he woke up, there were about ten people waiting for his garage sale to begin.

  ОтговорИзтриване
 2. Пример с "about" за време:
  He's been on the phone for about ten minutes. - Той е на телефона от около 10 минути. - man speaking on mobile phone.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: