Translate

---------------------------------------------------------------------------------

11 февруари 2015

Използване на местоимението SO | dLambow

Използване на местоимението SO в английски език

 

Местоимението "so" като дума заместител

В някои случаи в английски език местоимението "so" се използва като дума заместител, за да се избегне повторната употреба на прилагателни, наречия, фрази или цели изречения, въвеждани със съюза that, след глаголите
 • say,
 • tell,
 • believe,
 • hope,
 • think,
 • expect,
 • suppose,
 • guess,
 • reckon,
 • imagine,
 • be afraid.
 
Местоимението SO в английски език
Местоимението "so" като дума заместител


Примери:

 • "Did Pavel leave Varna yesterday?" - Дали Павел е заминал от Варна вчера?
 • "I think so, but I'm not quite sure." - Аз така мисля, но не съм съвсем сигурен.
 • The weather is hot and will remain so over the weekend — Времето е горещо и ще остане такова през уикенда.
 • I ran very fast, but they flew even more so — Аз бягах много бързо, но те летяха още по-бързо.
 • Is Ivan here? - I think so — Иван тук лие? Так мисля.
 • Maria is going to marry. Ivan told me so. — Мария се кани да се омъжва. Така ми каза Иван.Други случаи на използване на местоимението "so"

 

Независимо наречие

Местоимението "so" може да се използва като независимо наречие за начин на действие. След глагола "know" думата заместител "so" не се използва.
 • You're late - I know (that). — Ти закъсняваш. - Аз знам (това).

С прилагателни

Местоимението "so" може да се използва с прилагателни, изпълняващи функция на именна част на сказуемо и с наречия:
 • She is so beautiful — Тя е толкова красива.
 • And she sings so charmingly — И тя пее така прекрасно.

С изчисляеми съществителни

В официалната реч, местоимението "so" може да се използва с изчисляеми съществителни в единствено число, при които има прилагателно. В този случай, след прилагателното се поставя неопределителен член, а местоимението "so" се превежда като "такъв".
 • She was so graceful a woman — Тя беше такава грациозна жена.

Това са някои от основните случаи на употреба на местоимението "so" като дума заместител в английски език.

----------------

2 коментара:

 1. Думата "so" се използва като заместител, за да не се повтарят части от изречението или цялото изречение.
  "Did Ivan leave Sofia yesterday?" - Иван тръгна ли си от София вчера?
  "I think so, but I'm not quite sure." - Аз мисля така, но не съм съвсем сигурен.

  ОтговорИзтриване
 2. Местоимението "so" често си използва при утвърждение на нещо.
  Maria has a car. So does Ivan. – Мария има кола. Също и Иван.
  Maria swims everyday. So does Ivan. – Мария плува всеки ден. Също и Иван.
  Maria and Ivan swim everyday. So do Anna and Georgi. – Мария и Иван плуват всеки ден. Същото правят Ана и Георги.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: