Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Съществителни само в единствено число (Nouns only in the singular).

Съществителни в единствено число.

В английски език има редица съществителни, които се използват само в единствено число. Когато те изпълняват ролята на подлог в изречението, се съгласуват със сказуемото в единствено число. В своето основно значение, неизчисляемите съществителни, се използват без неопределителен член.

Неизчисляемите съществителни - 

веществени и абстрактни, обикновено се употребяват само в единствено число:
 • sugar - захар
 • chalk - тебешир
 • water -  вода
 • snow - сняг
 • air - въздух
 • hair - коса
 • love - любов
 • friendship - приятелство
 • courage - смелост
 • peace - мир
 • weather - време
 • work -  работа
 • The water was cold. - Водата беше хладна.
 • Her hair is blonde. - Косата й е руса.


Сред тях има съществителни, които в български език имат форми и за единствено и за множествено число, или даже само за множествено:
 • advice - съвет, съвети
 • knowledge - знание, знания
 • money - пари
 • information - информация, сведение(-я)
 • The money is on the table. Take it. - Парите са на масата. Вземи ги.
 • His advice is always useful. - Неговите съвети са винаги полезни.

Названията на много сдвоени предмети, се употребяват само в множествено число:

 • scales —везни
 • shorts — шорти, гащета
 • trousers — панталони
 • scissors — ножици
 • glasses — очила
 • jeans — джинси
The scissors were sharp. — Ножиците бяха остри.

Част от съществителните със събирателно значение попадат в същата категория, като например:

 • people — хора
 • clothes — дрехи
 • goods — стока, стоки
 • riches — богатство
 • wages — заплата
 • military — войски
 • police —  полиция
 • militia —  милиция
 • cattle — добитък
 • contents — съдържание
 • Those people are from Bulgaria. — Тези хора са от България.
 • His clothes were wet. — Дрехите му бяха мокри.
 • The police are looking for the murderer. — Полицията търси убиеца. 

Някои съществителните имена:  

 • fruit - плодове,  
 • fish - риба 
обикновено се употребяват в единствено число, но за обозначаване на различните видове плодове се употребява множествено число - fruits:
 • There are peaches, oranges and other fruits on the table. - Имаме праскови, портакали и други плодове.
За обозначаване на различните видове риба, също се използва множествено число - fishes:
 • the fishes of the Mediterranean - рибите на Средиземно море.

Съществителното news; 

думите, обозначаващи имена на игри, а също имената на науките и видовете спорт завършващи на –ics, се използват в значение на единствено число, макар че външно имат форма на множествено число.
 • news - новина, новини
 • chess - шах
 • physics - физика
 • phonetics - фонетика
 • economics - икономика
 • athletics - атлетика
 • The news  was interesting. - Новината беше интересна.
 • Phonetics  is a branch of linguistics. - Фонетиката е раздел на лингвистиката.
Това не е изчерпателен списък на всичси съществителни имена в английски език, които ке употребяват само в единствено число, но е достатъчно показателен, за да се разбере принципа и списъка да се допълва.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: