Translate

---------------------------------------------------------------------------------

06 февруари 2015

Английски предлог - граматично значение | dLambow

Английски предлог - граматично значение (Grammatical meaning of English Prepositions)

 

Значение на английския предлог

Обикновено в английски език отношенията между две значими думи в изречението се изразяват с помощта на значението на някакъв предлог. В този случай самия предлог не се превежда, съответстващите му съществителни се поставят в нужната форма или падеж.

Английски предлог - граматично значение
Значение на английския предлог

of  («кого? какво?») – родителен падеж:

  • The name of your pet must be short. - Името на Вашия домашен любимец трябва да бъде кратко.
  • This is the hat of Mr. Ivanov. - Това е шапката на господин Иванов.
  • The walls of my house are made of tree. - Стените на моята къща са направени от дърво.


to  («кому? на кого? на какво?») – дателен падеж:

  • Send it to my secretary immediately. - Изпрати това веднага на секретарката ми.
  • You should give such a difficult task to a more experienced specialist. - Вие трябва да дадете такова сложно задание на по-опитен специалист.

by  («от кого? от какво?») – творителен падеж:

Съществителното предлог "by" се използва за описание на действащо лице или сила:
используется для описания действующего лица или сила, което или която извършва някакво действие.
  • This birdhouse was made by my dad. - Тази къщичка за птици е направена от баща ми.
  • This book is written by a famous journalist. - Тази книга е написана от известен журналист.
  • Our plane was hit by a lightning. - Нашият самолет бе ударен от мълния.

with  («с какво?») – 

Съществителното с предлог "with" характеризира инструмента за действие, нещо, с което е извършено нещо.
  • Such toys are cut with a knife. - Такива играчки се изрясват с нож.

about («за кого? за какво?») – предложен падеж:

Ivan likes stories about spies. - На Иван му харесват историите за шпиони.
Tell us more about sea, what is it like? - Разкажи ни повече за морето - как изглежда.

Това са само една част от граматичните значения, с които се използва английския предлог (Grammatical meaning of English prepositions). За други случаи и примери ще споменаваме в коментарите по-долу.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: