Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Използване на дефис или поставяне на черта (Hyphen or Hyphenation in English).

Какво е дефис - черта, като препинателен знак (What is a hyphen as a punctuation mark)?

Използването на дефис (hyphen) или поставянето на черта в английски език е използването на чертичка за свързване на думи или за разделяне на отделни части от самостоятелна дума.
 • a man-eating tiger
 • three – year-old
Използването на дефис или черта в английски език се нарича hyphenation. Не бива препинателния знак черта или дефис (Hyphen) да се бърка с различните видове тире, които са по-дълги и имат други функции в пунктуацията. Също не бива да се бърка и със знака минус в математиката, който също е по-дълъг. Използването на черта като дефис е визуално по-къса като знак, изписва се без празни интервали преди и след знака с основно предназначение за свързване на думи.Как се използва дефис - черта (How to use the hyphen)?

Има няколко характерни случая в английската пунктуация (English punctuation), в които се използва черта (hyphen).

1. За пренасяне на думи на нов ред.


2. След префикс.

Когато префикса не влиза в състава на думата или когато е нужно да се подчертае префикса. Примери:
 • co-ordination = coordination - съгласуване,
 • ex-directory – предишна директория,
 • post-Renaissance – пост-ренесанс.

3. При сложни числителни и при дроби.

От двадесет и едно до деветдесет и девет.
 • 45 - forty–five - четиридесет и пет,
 • 88 - eighty-eight (eighty eight) – осемдесет и осем,
 • 24 - twenty-four = twenty four – двадесет и четири,
 • 57 - fifty-seven (fifty seven) – петдесет и седем,
 • 1/2 - one-half - една втора (половин),
 • 3/4 - three-fourths - три четвърти.

4. При съставяне на някои сложни думи.

 • pocket-book = pocketbook – книга джобен формат,
 • form-word – спомагателна дума,
 • body-building = bodybuilding - културизъм,
 • sister-in-law - зълва,
 • red-brick - червено-тухлен,
 • clear-cut,
 • bull’s-eye,
 • deep-fry,
 • father-in-law.

5. При съставни думи за избягване сдвоени съгласни.

 • bell-like sound,
 • anti-intelectual attitude,
 • wall-less room.

6. Различно значение на думите с  черта.

 • re-creation – пресъздаден / recreation – развлечение,
 • re-sign – преписан / resign – подавам оставка

7. Между елементи на изречението.

Използва се с цел да се избегне двусмислие.
 • She has grey-green eyes. - Тя има сиво-зелени очи.
 • He looked across her with a don't-ask-me expression. - Той я гледаше с вид, който говореше "не ми задавай въпроси".
 • He is a small-businessman. - Той е дребен бизнесмен.
 • One-eyed Chinese,
 • Twernty-year-old girl.
 • The twenty-year-old entered the room. (но не и в този случай - The girl was twenty years old.)
 • My mother-, father-, and brother-in-law are very nice people.

8. Други характерни приложения на дефис - черта.

- префикси към думи, които започват с главна буква:
 • anti-French
 • Anglo-Saxon
- други префикси
 • self-,
 • all-,
 • ex- (бивш),
- суфикс
 • -elect,
- думи с добавянето на една буква:
 • U-turn,
 • T-shirt
Това са основните значения и случаи на използване на дефис или поставяне на черта (Hyphen or Hyphenation in English) като характерен препинатерне знак в английски език, който се различава от използването на тире, както по дължината си, така и по значението си.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

12 коментара:

 1. Pedpri_ema44:07 пр.об.

  Дефис или черта се използва при съчетаването на числително със съществително за образуване на прилагателно:
  a two – year contract - двугодишен договор.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Баракуда6:05 пр.об.

   Използва се също за да се разделят две еднакви букви на границата на суфикс и основата на английска дума "со-operate".

   Изтриване
  2. Дефис се използва след "co-". Например:
   co-pilot;
   а също и след "non-":
   non-combatant.

   Изтриване
  3. По правило, дефис се поставя:
   - пред like: sheep-like.
   - след self: self-interest.

   Изтриване
  4. Катина5:51 пр.об.

   Използва се също във фрази, които изпълняват ролята на определение:
   a take-it-or-leave-it (ако искаш - вземай, ако не искаш - остави го).

   Изтриване
  5. Дефис се поставя при добавяне на приставки към собствените имена:
   anti-Jacobin.

   Изтриване
  6. шанко563:30 пр.об.

   Дефис се използва в случаите, когато съставна дума има по-различно значение, отколкото самостоятелното значение на съставните думи:
   - She has a red, hot-face.
   - A red-hot-poker. (flower)

   Изтриване
  7. radi danchec46:01 пр.об.

   Дефиси се използват при съставни числителни, като се започва от 21 и се завършва с 99. Например:
   · Twenty-five (двадесет и пет),
   · Thirty-one (тридесет и едно),
   · Fifty-nine (петдесет и девет),
   · Ninety-seven (деветдесет и седем).

   Изтриване
 2. Препинателните знаци създават една специфична форма на писмения език, която помага на читателя по-добре да разбира прочетеното и неговото значение, а от друга страна - помагат на писателя по-ясно да изрази своите мисли. В този контекст, дефиса има седем основни приложения в английски език и голяма част от тях вече са обяснени по-горе.

  ОтговорИзтриване
 3. Така, както значението на знаците за препитание е да осигуряват яснота в изреченията, същото е и с функциите на дефиса - използва се, за да се избегне неправилното тълкуване на смисъла, което може да възникне при сложните думи, включващи съществително и други части на речта. Някои лингвисти наброяват до седем основни функции за дефисите в английски език.

  ОтговорИзтриване
 4. Използва се често при словесно изписване на дроби, за да се раздели числителя от знаменателя. Например:
  · Two-thirds (две трети),
  · One-half (една втора),
  · Nine-tenths (девет десети).

  ОтговорИзтриване
 5. Анонимен6:44 пр.об.

  Also in such combinations as: Anglo-French

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: